Skip to main content

Culture and Creativity

EU:n toimivalta kulttuuriperinnön alalla

Euroopan unionin tehtävänä on tukea ja täydentää toimia, joita EU-maat toteuttavat Euroopan kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja edistämiseksi. Euroopan komissio on laatinut tätä varten useita toimintapolitiikkoja ja ohjelmia. Lisäksi komissio tukee ja edistää jäsenvaltioiden ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä kulttuuriperintöä koskevissa asioissa.
EU:n toimivalta kulttuuriperinnön alalla

EU:n kulttuuriperintöä koskeva strateginen kehys koostuu seuraavista osista:

Lue lisää EU:n roolista kulttuuriperinnön alalla