Skip to main content

Culture and Creativity

Competențele UE în domeniul patrimoniului cultural

Uniunea Europeană are rolul de a sprijini și de a completa acțiunile statelor membre privind conservarea și promovarea patrimoniului cultural european. În acest scop, Comisia Europeană a elaborat o serie de politici și programe relevante, sprijinind și promovând în același timp colaborarea dintre statele membre și părțile interesate în materie de politici în domeniul patrimoniului cultural.

Cadrul strategic al UE privind patrimoniul cultural constă în următoarele elemente:

Aflați mai multe despre rolul UE în acest domeniu