Skip to main content

Culture and Creativity

Pristojnosti EU na področju kulturne dediščine

Vloga Evropske unije je pomagati in dopolnjevati ukrepe držav članic pri ohranjanju in spodbujanju evropske kulturne dediščine. Evropska komisija je v ta namen razvila številne ustrezne politike in programe. Podpira in spodbuja tudi politično sodelovanje med državami članicami in deležniki na področju kulturne dediščine.

Strateški okvir EU za kulturno dediščino sestavljajo naslednji elementi:

Več o vlogi EU na tem področju