Skip to main content

Culture and Creativity

Projektne radionice u Gdanjsku

Mjesto gdje lokalno stanovništvo može rješavati urbane probleme i oblikovati svoj grad

Države:
Type of project :
Size of city/region:
People around a table with a city planning.

Osnovni podaci

Glavni sponzor: Grad Gdanjsk

Godina dovršetka: u tijeku

Nagrade: Nagrada u natječaju Voditelj lokalne uprave za 2022. Udruge poljskih gradova

Više o gradu/regiji

Gdanjsk svjesno upravlja izgrađenim okolišem primjenjujući sveobuhvatni pristup kako bi osigurao kvalitetu života i dobrobit svojih stanovnika. Razvojna strategija Gdanjsk 2030+ u prvi plan razvojnih ciljeva grada stavlja kvalitetu i usklađenost javnog prostora.

Gdanjsk je 2021. otvorio radno mjesto gradskog arhitekta za koordinaciju urbanističkog planiranja, estetike te kvalitete novog i obnovljenog izgrađenog okoliša. Gradski arhitekt djeluje na sjecištu različitih odjela lokalne uprave i sektorskih politika kako bi Gdanjsk postao zeleniji, pristupačniji i inovativniji grad koji doista pripada svojim stanovnicima.

Između ostalog, gradski arhitekt provodi savjetovanja i participativne procese s lokalnim zajednicama za urbani razvoj javnih i privatnih područja.

Rješenje

Projektne radionice u Gdanjsku su niz sastanaka posvećenih inovacijama u oblikovanju javnog prostora. Osmišljava ih i provodi multidisciplinarni tim iz Ureda gradskog arhitekta, prema potrebi uz pomoć vanjskih stručnjaka.

Projektne radionice u Gdanjsku uključive su i otvorene svim zainteresiranim stranama: stanovnicima, stručnjacima za urbanističko planiranje i arhitekturu te laicima u tom području, ulagačima, znanstvenoj zajednici, službenicima lokalne uprave i nevladinim organizacijama.

Na primjer, nakon projektnih radionica provedena je studija o pojasu Avenije Grunwaldzka, u kojem se nalazi najveća koncentracija usluga u gradu. Cilj je povećati broj radnih mjesta, stambenih jedinica, uslužnih punktova i zelenih površina te proširiti mrežu javnog prijevoza. Drugi je primjer razvoj arhitektonske i urbane vizije ulaza na plažu Stogi.

Radionice promiču vrijednosti razvojne strategije grada, a to su: suradnja, obrazovanje, otvorenost, okoliš i mobilnost. S naglaskom na javnom prostoru, socijalnoj integraciji i građanskom djelovanju, usmjerene su na participativno rješavanje lokalnih pitanja i preporučuju nove smjernice za oblikovanje grada.

Proces traje od tri mjeseca do dvije godine i obično uključuje pet sastanaka: uvodni sastanak, tri radionice i zaključak s preporukama za buduće planiranje.

Primjenom te metode već je provedeno desetak projekata.

Kriteriji za visoku kvalitetu (kontekst, povezanost s mjestom, raznolikost, estetika)

  • Svaka radionica pridonosi poboljšanju urbanog okoliša uz pomoć dostupnih ljudskih, arhitektonskih, prirodnih i kulturnih resursa. U raspravama se posebno vodi računa o ograničenjima i problemima prostora.
  • Za svaku temu, područje i problematiku u okviru projektnih radionica pozivaju se partneri s relevantnim stručnim znanjem, npr. urbanisti, sociolozi, arhitekti, povjesničari, inženjeri, ekonomisti, odgojno-obrazovni djelatnici, IT stručnjaci, stručnjaci za medije i odnose s javnošću.
  • Projektne radionice uvelike su doprinijele izgradnji povjerenja između gradske uprave i zajednice. Građani imaju veći osjećaj sudjelovanja u oblikovanju politika i zajedničke odgovornosti za njihov utjecaj na fizički, ekološki i društveni prostor grada.
  • Svi sudionici u projektnim radionicama emocionalno su povezani s mjestom za koje se planira preobrazba. Radionice doprinose estetskom obrazovanju sudionika koji se osjećaju odgovornima za primijenjena rješenja i djeluju kao ambasadori za kvalitetu i relevantnost projekata.

Planiranje i upravljanje

Radionice vodi Ured gradskog arhitekta, koji ima jednog zaposlenika u punom radnom vremenu i tri zaposlenika koji rade pola radnog vremena.

Proračun i financiranje

Ovisno o složenosti problema koji se rješava i očekivanim rezultatima, proračun se kreće od 5 000 do 180 000 poljskih zlota (od 1079 EUR do 38 841 EUR) po projektnoj radionici.

Troškovi osoblja za prosječnu radionicu (šest mjeseci) iznose 3 500 EUR.

Savjeti iz iskustva

Tri savjeta grada/regije:

  • Okupite svoj tim: mobilizirajte širok raspon kompetencija sa snažnim naglaskom na socijalnim vještinama (komunikacija, posredovanje, vodstvo).
  • Radite na popularizaciji projektnih radionica među lokalnim političkim čelnicima i unutar gradske uprave kako bi ta praksa dobila financijsku potporu.
  • Budite fleksibilni u procesu, ne ustručavajte se raditi nekonvencionalno i horizontalno. Budite hrabri, usudite se pogriješiti, budite ljubazni, iskreni i ne odustajte!

Kontakt

Obratite se Općini Gdanjsk e-poštom.