Skip to main content

Culture and Creativity

Workshopy o dizajne mesta Gdańsk

Tam, kde miestni môžu riešiť urbanistické výzvy a formovať svoje mesto.

Krajina:
Type of project :
Size of city/region:
People around a table with a city planning.

Základné fakty

Hlavný sponzor: mesto Gdańsk

Rok dokončenia: práce prebiehajú

Ocenenia: cena Líder miestnej samosprávy za rok 2022 od Združenia poľských miest

Mestský/regionálny kontext

Mesto Gdańsk zaujalo komplexný prístup k zabezpečeniu kvality života a blahobytu svojich obyvateľov prostredníctvom vedomej správy zastavaného prostredia. Stratégia rozvoja mesta Gdańsk do roku 2030 a po ňom kladie kvalitu a konzistentnosť verejného priestoru do popredia rozvojových cieľov mesta.

Mesto Gdańsk vytvorilo v roku 2021 funkciu mestského architekta na koordináciu územného plánovania, estetiky a kvality nového a obnoveného zastavaného prostredia. Mestský architekt pôsobí na križovatke rôznych odborov miestnej samosprávy a odvetvových politík s cieľom pomôcť Gdańsku stať sa zeleným, spoločným, prístupným a inovačným mestom.

Mestský architekt v rámci svojich činností vedie konzultácie a participatívne procesy s miestnymi komunitami v záujme mestského rozvoja verejných a súkromných oblastí.

Riešenie

Workshopy o dizajne mesta Gdańsk sú sériou stretnutí venovaných inováciám pri formovaní verejného priestoru. Vypracúva a vykonáva ich multidisciplinárny tím z kancelárie mestského architekta, v prípade potreby s externými odborníkmi.

Workshopy o dizajne mesta Gdańsk sú inkluzívne a otvorené všetkým zainteresovaným stranám, napr. obyvateľom, odborníkom a neodborníkom v oblasti územného plánovania a architektúry, investorom, vedeckej obci, úradníkom miestnej samosprávy, mimovládnym organizáciám.

Priebeh workshopu o dizajne viedol napríklad k štúdii o bulvári Grunwaldzka, dôležitej oblasti služieb mesta, vďaka ktorej sa zvýši počet pracovných miest, bytov, služieb, zelene a rozšíri sa sieť verejnej dopravy. Ďalším príkladom je rozvoj architektonickej a mestskej vízie vstupu na pláž Stogi.

Workshopy stelesňujú hodnoty rozvojovej stratégie mesta, konkrétne: spoluprácu, vzdelávanie, otvorenosť, životné prostredie a mobilitu. S dôrazom na verejný priestor, sociálnu integráciu a občiansku aktivitu sa zameriavajú na participatívne riešenie miestnych problémov a poskytujú odporúčania pre nové smerovania pri formovaní mesta.

Proces trvá od 3 mesiacov do 2 rokov a zvyčajne zahŕňa 5 stretnutí: úvod, tri workshopy a záver s odporúčaniami pre budúce plánovanie.

Pomocou tejto metódy sa už realizovalo približne 10 projektov.

Kritériá vysokej kvality (kontext, pocit z miesta, rozmanitosť, krása)

  • Priebeh každého workshopu zlepšuje mestské prostredie s využitím dostupných ľudských, architektonických, prírodných a kultúrnych zdrojov a zároveň spravuje obmedzenia a dysfunkcie priestoru.
  • Odborné znalosti a partneri mobilizovaní v rámci metódy workshopov o dizajne sa prispôsobujú jednotlivým témam, oblastiam a problémom. Zapojili do nich urbanistov, sociológov, architektov, historikov, inžinierov, ekonómov, pedagógov, odborníkov v oblasti IT, médií a PR.
  • Workshopy o dizajne výrazne prispeli k budovaniu dôvery medzi mestskou správou a komunitou. Viedli k väčšiemu pocitu angažovanosti pri tvorbe politík a spoločnej zodpovednosti za následky ich vykonávania na fyzický, environmentálny a sociálny priestor mesta.
  • Všetci účastníci workshopov o dizajne majú emocionálnu väzbu na miesto, ktoré prechádza zmenami. Workshopy prispievajú k vzdelávaniu účastníkov v oblasti estetiky, ktorí sa potom cítia zodpovední za aplikované riešenia a vystupujú ako ambasádori ich kvality a vhodnosti.

Plánovanie a riadenie

Workshopy organizuje kancelária mestského architekta s jedným zamestnancom na plný úväzok a tromi na polovičný úväzok.

Rozpočet a financovanie

V závislosti od zložitosti problému riešeného metódou workshopov o dizajne a očakávaných výsledkov sa rozpočet pohybuje od 5 000 do 180 000 poľských zlotých (1 079 až 38 841 eur) na každý priebeh workshopu o dizajne.

Personálne náklady na priemerný priebeh workshopu (6 mesiacov) predstavujú 3 500 eur.

Nápady na inšpiráciu

3 tipy od mesta/regiónu:

  • Zostavte svoj tím: mobilizujte ľudí so širokou škálou kompetencií a silný dôraz klaďte na sociálne zručnosti (komunikácia, mediácia, vedenie).
  • Zvyšujte informovanosť miestnych politických lídrov aj v rámci mestskej správy o význame workshopov o dizajne na financovanie tejto praxe.
  • Buďte v priebehu flexibilní, nebojte sa pracovať nekonvenčne a horizontálne. Buďte odvážni, odvážte sa robiť chyby, buďte priateľskí, úprimní a nevzdávajte sa!

Kontaktné údaje

Kontaktujte mesto Gdańsk prostredníctvom e-mailu.