Skip to main content

Culture and Creativity

Ontwerpworkshops in Gdańsk

Waar inwoners stedelijke problemen kunnen oplossen en hun stad kunnen vormgeven.

Land:
Type of project :
Size of city/region:
People around a table with a city planning.

Belangrijkste feiten

Belangrijkste sponsor: stad Gdańsk

Jaar van voltooiing: lopend

Prijzen: prijs voor de Leader of Local Government 2022 van de Association of Polish Cities

Stad/regio

Gdańsk zorgt op alomvattende wijze voor de levenskwaliteit en het welzijn van zijn inwoners, aan de hand van een bewust beheer van de bebouwde omgeving. In de ontwikkelingsstrategie Gdańsk 2030+ staan de kwaliteit en de samenhang in de openbare ruimte centraal wat de ontwikkelingsdoelstellingen voor de stad betreft.

Gdańsk heeft in 2021 de functie van stadsarchitect gecreëerd voor het coördineren van de stadsplanning, de esthetiek en de kwaliteit van de nieuwe en herstelde bebouwde omgeving. De stadsarchitect is werkzaam op het snijvlak van verschillende lokale overheidsdiensten en sectorspecifiek beleid om van Gdańsk een groene, gemeenschappelijke, toegankelijke en innovatieve stad te maken.

De stadsarchitect voert onder andere raadplegingen en participatieprocessen met lokale gemeenschappen uit met het oog op de stedelijke ontwikkeling van openbare en particuliere ruimten.

Oplossing

De ontwerpworkshops in Gdańsk zijn een reeks vergaderingen die betrekking hebben op innovaties op het gebied van het vormgeven van de openbare ruimte. Zij worden ontwikkeld en uitgevoerd door een multidisciplinair team van het bureau van de stadsarchitect, met, indien nodig, externe deskundigen.

De ontwerpworkshops in Gdańsk zijn inclusief en alle belanghebbenden, zoals inwoners, deskundigen en niet-deskundigen op het gebied van stadsplanning en architectuur, beleggers, de wetenschappelijke gemeenschap, lokale overheidsfunctionarissen en niet-gouvernementele organisaties, kunnen hieraan deelnemen.

Het proces van ontwerpworkshops heeft bijvoorbeeld geleid tot een studie van een deel van de Aleja Grunwaldzka, een belangrijk dienstengebied van de stad, waarmee het aantal banen, appartementen, diensten en groene ruimten zal worden verhoogd en het openbaarvervoersnetwerk zal worden uitgebreid. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een architectonische en stedelijke visie voor de toegang van het Stogi-strand.

In de workshops komen de waarden van de ontwikkelingsstrategie van de stad tot uiting, dat wil zeggen: samenwerking, onderwijs, openheid, milieu en mobiliteit. De nadruk wordt gelegd op de openbare ruimte, sociale integratie en maatschappelijke activiteiten, evenals op de deelname aan het oplossen van lokale problemen en het doen van aanbevelingen om de stad op nieuwe manieren vorm te geven.

Het proces duurt tussen de drie maanden en twee jaar en omvat normaal gesproken vijf vergaderingen: een inleiding, drie workshops en een afsluiting met aanbevelingen voor de toekomstige planning.

Er zijn al ongeveer tien projecten met behulp van deze methode uitgevoerd.

Criteria voor een hoge kwaliteit (context, eigenheid, diversiteit, schoonheid)

  • Met elke workshop wordt de stedelijke omgeving verbeterd, met gebruik van de beschikbare menselijke, architectonische, natuurlijke en culturele middelen, terwijl de beperkingen en problemen van de ruimte worden beheerd.
  • De methode die wordt gebruikt voor het mobiliseren van deskundigheid en partners bij ontwerpworkshops wordt afgestemd op elk onderwerp, elke ruimte en elk probleem. Er waren stadsplanners, sociologen, architecten, historici, ingenieurs, economen, onderwijzers, IT-specialisten en media en pr-deskundigen bij betrokken.
  • De ontwerpworkshops hebben sterk bijgedragen tot het opbouwen van vertrouwen tussen het bestuur van de stad en de gemeenschap. Zij hebben ertoe geleid dat mensen het gevoel hebben dat zij wat te zeggen te hebben over de beleidsvorming en dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de gevolgen ervan voor de fysieke, ecologische en sociale ruimte van de stad.
  • Deelnemers van de ontwerpworkshops hebben allemaal een emotionele band met de plek die wordt veranderd. De workshops zorgen ervoor dat deelnemers meer leren over esthetiek en zich vervolgens verantwoordelijk voelen voor de toegepaste oplossingen en optreden als ambassadeurs van de kwaliteit en geschiktheid hiervan.

Planning en beheer

De workshops worden georganiseerd door het bureau van de stadsarchitect, met één personeelslid in voltijd en drie personeelsleden in deeltijd.

Begroting en financiering

Afhankelijk van de complexiteit van het probleem dat met de methode van de ontwerpworkshops moet worden opgelost en de verwachte resultaten, loopt de begroting uiteen van 5 000 tot 180 000 PLN (1 079 tot 38 841 EUR) per proces van ontwerpworkshops.

De personeelskosten voor een gemiddeld proces (van zes maanden) bedragen maximaal 3 500 EUR.

Overdraagbare ideeën

Drie tips van de stad/regio:

  • Stel je team samen: zorg voor een groot scala aan competenties met een sterke nadruk op sociale vaardigheden (communicatie, bemiddeling, leiderschap).
  • Vergroot het bewustzijn van de waarde van de ontwerpworkshops onder lokale politieke leiders en binnen het stadsbestuur om de praktijk te financieren.
  • Zorg voor flexibiliteit in het proces en wees niet bang om op onconventionele en horizontale wijze te werken. Toon moed, durf fouten te maken, blijf vriendelijk en eerlijk, en geef niet op!

Contactgegevens

De gemeente Gdańsk kan per e-mail worden bereikt.