Skip to main content

Culture and Creativity

Mobilitatea artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii

Mobilitatea, fie pentru muncă, studiu, cercetare, coproducție sau participare la un program de rezidențe sau de schimb, face parte din practica obișnuită și cariera artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii. Este posibil ca mobilitatea să nu fie doar o chestiune de alegere personală, ci și de supraviețuire profesională.

Mobilitatea artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii este esențială din diverse motive, printre care:

  • accesul la noi oportunități de carieră, la un public și la piețe noi
  • crearea de locuri de muncă în sectoarele culturale și creative
  • promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural
  • colaborarea în rețea și crearea de parteneriate

Artiștii și profesioniștii din domeniul culturii sunt adesea foarte mobili, călătorind pentru a-și prezenta creațiile și organizând spectacole în mai multe țări. Îmbunătățirea condițiilor pentru artiștii mobili contribuie, de asemenea, la asigurarea mijloacelor de subzistență ale acestora.

Reducerea barierelor în calea mobilității

Comisia sprijină și completează acțiunile statelor membre care vizează reducerea obstacolelor din calea mobilității artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii. Aceasta urmărește să îmbunătățească cadrul pentru mobilitate oferind finanțare și oportunități și asigurându-se că informațiile și recomandările în acest sens sunt cuprinzătoare și ușor accesibile.

Mobilitatea este integrată în unele acțiuni din „Europa creativă”, programul UE dedicat culturii, putând fi inclusă în proiecte, rețele sau platforme de cooperare. Totuși, o nouă schemă de finanțare pentru mobilitatea artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii a fost creată pentru a asigura coerența dintre dialogul politic la nivelul UE și programul UE dedicat culturii.

i-Portunus, primul program de mobilitate a persoanelor bazat pe cerere finanțat de UE, a fost testat în 2019. Rezultatele sunt impresionante, programul bucurându-se de un sprijin entuziast. Aproape 350 de persoane au primit finanțare pentru perioadele de mobilitate în scopuri profesionale, inclusiv pentru rezidențe orientate spre producție și activități de dezvoltare profesională, dintr-un sprijin disponibil în valoare totală de 620 de milioane EUR.

Dintre participanți:

  • 97 % au raportat că au dobândit noi competențe
  • 94 % au atras un public nou sau și-au creat noi piețe de desfacere pentru creațiile lor
  • 94 % au participat la proiecte coproducție sau co-creare
  • 49 % au primit o ofertă de muncă sau au încheiat un nou contract

Fiecare participant a primit între 1 500 și 3 400 EUR pentru a-și asigura mobilitatea. Aflați mai multe despre experiențele participanților la programul i-Portunus.

Programe UE de sprijinire a mobilității

Pe lângă programul „Europa creativă”, o serie de alte inițiative și programe ale UE vizează sprijinirea mobilității în Europa, inclusiv pentru sectoarele culturale și creative. Granturile de mobilitate pot fi oferite, printre altele, prin programul Erasmus+, Erasmus pentru tinerii antreprenori (programul COSME al Uniunii Europene pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor), programul de rezidențe STARTS și inițiativa STARTS (inițiativa pentru știință, tehnologie și arte a Comisiei Europene, lansată în cadrul programului pentru cercetare și inovare Orizont 2020 al UE).

În plus, proiectul de parteneriat Worth finanțat prin COSME include activități de design și acțiuni specifice în materie de mobilitate, în timp ce proiectul-pilot de mobilitate a producătorilor vizează testarea acțiunilor de sprijinire a mobilității și a schimbului de experiență între industriile culturale și creative, centrele creative, spațiile de producție și laboratoarele de fabricație digitală.

Sprijinirea statelor membre în elaborarea unor politici mai eficiente în materie de mobilitate culturală

Împreună cu Comisia Europeană, statele membre colaborează, de asemenea, cu privire la mobilitatea artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii încă din 2008 prin intermediul metodei deschise de coordonare (MDC). Fiind un cadru de cooperare voluntară, dar structurată între guvernele UE, MDC continuă să faciliteze schimbul de bune practici și încurajează învățarea reciprocă.

În 2011, un grup de experți dedicat înființat de Comisie a emis un set de orientări (standarde privind informațiile referitoare la mobilitate) privind standardele de calitate pentru crearea de servicii de informare și consiliere pentru artiștii și profesioniștii din domeniul culturii. În 2012, un grup de experți MDC ai statelor membre ale UE a publicat un raport de politică care propunea cinci principii-cheie pentru crearea și menținerea unui cadru solid pentru sprijinirea mobilității artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii, în timp ce un alt grup MDC a finalizat un Manual de politică privind rezidențele pentru artiști în decembrie 2014. Acesta din urmă a analizat valoarea rezidențelor pentru artiști și a inclus exemple de bune practici din mai multe țări ale UE.

În perioada 2013-2014, Comisia a organizat două seminare tematice în cadrul cărora statele membre și sectorul cultural să analizeze practicile administrative care creează obstacole în calea mobilității artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii. Seminarele s-au axat, printre altele, pe vizele Schengen, securitatea socială și fiscalitatea transfrontalieră. În 2016, Comisia a organizat o reuniune de evaluare pentru a analiza progresele înregistrate începând din 2014 în ceea ce privește eliminarea obstacolelor din calea mobilității artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii din Europa. La aceasta au participat mai multe părți interesate din sectoarele culturale și creative, precum și responsabili de elaborarea politicilor. În urma evaluării s-a ajuns la concluzia că, în pofida unui grad mai mare de conștientizare a obstacolelor în calea mobilității artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii, persistă încă numeroase probleme.