Skip to main content

Culture and Creativity

Mobilnost umjetnika i kulturnih djelatnika

Mobilnost radi zaposlenja, studiranja, istraživanja, koprodukcije ili sudjelovanja u programima umjetničke rezidencije ili razmjene bitan je dio redovnog rada i karijere umjetnika i kulturnih djelatnika. Mobilnost također može biti ne samo pitanje osobnog odabira, već i profesionalnog preživljavanja.

Mobilnost umjetnika i kulturnih djelatnika neophodna je iz više razloga, uključujući:

  • pristup novim prilikama za razvoj karijere, novoj publici i novim tržištima
  • otvaranje radnih mjesta u kulturnim i kreativnim sektorima
  • promicanje kulturne raznolikosti i međukulturnog dijaloga
  • umrežavanje i izgradnju partnerstava.

Umjetnici i kulturni djelatnici često putuju kako bi prikazali svoje radove i nastupali u raznim zemljama. Poboljšanjem uvjeta za mobilne umjetnike pomaže im se da zadrže svoj izvor prihoda.

Uklanjanje prepreka mobilnosti

Komisija podupire i dopunjuje mjere država članica za smanjenje prepreka mobilnosti umjetnika i kulturnih djelatnika. Nastoji poboljšati uvjete za mobilnost pružanjem financijskih sredstava i prilika te sveobuhvatnih i lako dostupnih informacija i savjeta.

Mobilnost je sastavni dio određenih aktivnosti EU-ova programa za kulturu Kreativna Europa te tako može biti dio projekata, mreža ili platformi za suradnju. Međutim, uspostavljen je novi program financiranja za mobilnost umjetnika i kulturnih djelatnika kojim se osigurava usklađenost između političkog dijaloga na razini EU-a i EU-ova programa za kulturu.

Program i-Portunus, EU-ov prvi program mobilnosti pojedinaca koji se temelji na potražnji, pokusno je pokrenut 2019. Ostvario je impresivne rezultate i dobio oduševljenu potporu. Od ukupne dostupne potpore od 620 milijuna eura gotovo 350 osoba primilo je financijska sredstva za razdoblja profesionalne mobilnosti, uključujući umjetničke rezidencije usmjerene na produkciju i aktivnosti profesionalnog razvoja.

Postignuti rezultati:

  • 97 % sudionika izjavilo je da je steklo nove vještine
  • 94 % sudionika steklo je novu publiku ili priliku za izlaganje svojih radova
  • 94 % sudionika započelo je koprodukcije ili zajedničko stvaranje
  • 49 % sudionika dobilo je ponudu za posao ili novi ugovor o radu.

Svaki sudionik primio je iznos od 1500 do 3400 eura za potporu mobilnosti. Saznajte više o iskustvima sudionika u programu i-Portunus.

Programi EU-a za potporu mobilnosti

Osim programa Kreativna Europa, EU nizom drugih inicijativa i programa nastoji poduprijeti mobilnost u Europi, među ostalim i za kulturne i kreativne sektore. Bespovratna sredstva za mobilnost dostupna su, među ostalim, u okviru programa Erasmus+, Erasmusa za mlade poduzetnike (program COSME Europske unije za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća), programa umjetničkih rezidencija STARTS i inicijative STARTS (inicijativa Europske komisije za znanost, tehnologiju i umjetnost, eng. Science, Technology & the Arts, pokrenuta u okviru EU-ova programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020.).

Nadalje, partnerski projekt WORTH, koji se financira u okviru programa COSME, usmjeren je na dizajn te nudi određene aktivnosti mobilnosti, dok je pilot-projekt Makers’ mobility usmjeren na ispitivanje mjera kojima se podupire mobilnost i razmjena iskustava između kulturnih i kreativnih industrija, kreativnih centara, prostora za stvaranje i fablabova.

Pomoć državama članicama u oblikovanju boljih politika kulturne mobilnosti

Države članice od 2008. surađuju s Europskom komisijom putem otvorene metode koordinacije (OMC) i u području mobilnosti umjetnika i kulturnih djelatnika. Kao okvir za dobrovoljnu, ali strukturiranu suradnju vlada zemalja EU-a, OMC i dalje olakšava razmjenu dobrih praksi i potiče uzajamno učenje.

Posebna stručna skupina koju je Komisija sazvala izdala je 2011. niz smjernica (Standardi informiranja o mobilnosti) o standardima kvalitete za uspostavu informacijskih i savjetodavnih službi za umjetnike i kulturne djelatnike. Stručna skupina država članica EU-a za OMC objavila je 2012. izvješće o politikama u kojem je predložila pet glavnih načela za izgradnju i održavanje stabilnog okvira za potporu mobilnosti umjetnika i kulturnih djelatnika, dok je druga skupina za OMC u prosincu 2014. dovršila Priručnik za politiku o umjetničkim rezidencijama. U tom se priručniku analizira vrijednost umjetničkih rezidencija i navode primjeri dobre prakse u EU-u.

Komisija je u razdoblju 2013. – 2014. za države članice i kulturni sektor održala dva tematska seminara na kojima su se analizirale administrativne prakse koje otežavaju mobilnost umjetnika i kulturnih djelatnika. Seminari su, među ostalim, bili usmjereni na schengenske vize, socijalnu sigurnost i prekogranično oporezivanje. Komisija je 2016. održala sastanak za pregled stanja kako bi ocijenila napredak postignut od 2014. u pogledu prepreka mobilnosti umjetnika i kulturnih djelatnika u Europi. Sudjelovali su brojni dionici iz kulturnih i kreativnih sektora te oblikovatelji politika. Na temelju pregleda stanja zaključeno je da unatoč većoj svijesti o preprekama mobilnosti umjetnika i kulturnih djelatnika i dalje postoje brojni problemi.