Skip to main content

Culture and Creativity

A művészek és kulturális szakemberek mobilitása

A mobilitás – legyen szó munkavégzésről, tanulásról, kutatásról, koprodukcióról, vagy valamilyen rezidens- vagy csereprogramban való részvételről – szerves részét képezi a művészek és kulturális szakemberek szokásos gyakorlatának és pályafutásának. A mobilitás nem feltétlenül személyes választás kérdése – a szakmai fennmaradás szempontjából is létfontosságú lehet.

A művészek és a kulturális szakemberek mobilitása számos okból nélkülözhetetlen. Idetartoznak a következők:

  • új karrierlehetőségekhez, közönségekhez és piacokhoz való hozzáférés
  • munkahelyteremtés a kulturális és kreatív ágazatokban
  • a kulturális sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása
  • hálózatépítés és partnerségek kialakítása

A művészek és a kulturális szakemberek gyakran rendkívül mobilisak, és turnék keretében több országban is előadnak, illetve bemutatják az alkotásaikat. A mobilis művészek körülményeinek javítása a megélhetésük fenntartásához is hozzájárul.

A mobilitás útjában álló akadályok csökkentése

A Bizottság támogatja és kiegészíti a művészek és kulturális szakemberek mobilitását akadályozó tényezők csökkentésére irányuló tagállami intézkedéseket. Célja a mobilitási környezet javítása finanszírozás rendelkezésre bocsátásával és lehetőségek teremtésével, valamint átfogó és könnyen hozzáférhető tájékoztatás és tanácsadás biztosításával.

A mobilitás beépül a Kreatív Európa program, illetve az EU kulturális programjának egyes intézkedéseibe, és azokon belül együttműködési projektek, hálózatok vagy platformok részét képezheti. Ugyanakkor létrejött egy, a művészek és a kulturális szakemberek mobilitását célzó új finanszírozási rendszer is, amely biztosítja az uniós szintű szakpolitikai párbeszéd és az EU kulturális programja közötti összhangot.

Az i-Portunus nevű első uniós, egyéneknek szóló igényalapú mobilitási rendszert 2019-ben próbálták ki. Figyelemre méltó eredményeket hozott, és lelkes támogatás övezte. Az összesen 620 millió eurónak megfelelő, rendelkezésre álló finanszírozásból közel 350 személy részesült támogatásban szakmai mobilitási időszakokhoz, amelyek többek között eredményközpontú rezidensprogramokat és szakmai fejlődési tevékenységeket foglaltak magukban.

A résztvevők:

  • 97%-a számolt be arról, hogy új készségeket szerzett,
  • 94%-a új közönséget vagy csatornákat talált a munkájához,
  • 94%-a koprodukciók vagy közös alkotások részese volt,
  • 49%-a kapott állásajánlatot vagy új szerződést.

A résztvevők fejenként 1500–3400 eurót kaptak mobilitásuk támogatására. További információk az i-Portunus résztvevőinek tapasztalatairól

Mobilitást támogató uniós programok

A Kreatív Európa program mellett számos más uniós kezdeményezés és program célja az európai mobilitás támogatása, többek között a kulturális és kreatív ágazatokban. Mobilitási támogatások nyújthatók egyebek mellett az Erasmus+ program, az Erasmus fiatal vállalkozóknak (a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő COSME program), a STARTS rezidensprogram és a STARTS kezdeményezés (az Európai Bizottság tudományt, technológiát és művészetet középpontba állító kezdeményezése, amelyet az EU Horizont 2020 nevű kutatási és innovációs programja keretében indított el).

A COSME keretében finanszírozott Worth partnerségi projekt emellett a dizájn területét is lefedi, és konkrét mobilitási intézkedéseket kínál, míg a Makers’ mobility (Alkotói mobilitás) kísérleti projekt célja a kulturális és kreatív ágazatok, kreatív központok, alkotóterek és fablabok közötti mobilitást és tapasztalatcserét támogató intézkedések vizsgálata.

Segítségnyújtás a tagállamoknak a jobb kulturális mobilitási szakpolitikák kialakításában

A tagállamok 2008 óta az Európai Bizottsággal együtt a nyitott koordinációs módszer (OMC) keretében is együttműködnek a művészek és a kulturális szakemberek mobilitása érdekében. A nyitott koordinációs módszer az uniós kormányzatok közötti önkéntes, de strukturált együttműködési keretként továbbra is elősegíti a bevált gyakorlatok cseréjét, és elősegíti a társaktól való tanulást.

2011-ben a Bizottság által összehívott, erre a célra létrehozott szakértői csoport iránymutatásokat (mobilitásra vonatkozó tájékoztatási előírások) adott ki a művészeknek és kulturális szakembereknek szóló tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatások létrehozására vonatkozó minőségi előírásokról. 2012-ben az uniós tagállamok szakértői OMC-csoportja szakpolitikai jelentést tett közzé, amelyben öt kulcsfontosságú elvet javasolt a művészek és kulturális szakemberek mobilitását támogató szilárd keret kialakításához és fenntartásához, míg egy másik OMC-csoport 2014 decemberében szakpolitikai kézikönyvet készített a művészeknek szóló rezidensprogramokról. Utóbbi keretében elemezték a művészeknek szóló rezidensprogramok teremtette értéket, és példákat hoztak a bevált gyakorlatokra az Unió különböző pontjairól.

2013 és 2014 között a Bizottság két tematikus szemináriumot tartott a tagállamok és a kulturális ágazat számára, hogy elemezze azokat az adminisztratív gyakorlatokat, amelyek akadályozzák a művészek és kulturális szakemberek mobilitását. A szemináriumok többek között az egységes vízumokra, a szociális biztonságra és a határokon átnyúló adózásra összpontosítottak. A Bizottság 2016-ban helyzetfelmérő ülést tartott, hogy értékelje, milyen előrelépés született Európában 2014 óta a művészeti és kulturális mobilitás útjában álló akadályok felszámolása terén. Az ülésen a kulturális és kreatív ágazatok számos érdekeltje, valamint politikai döntéshozók is részt vettek. A helyzetfelmérés keretében arra a következtetésre jutottak, hogy noha a művészeti és kulturális mobilitás előtt álló akadályokat nagyobb tudatosság övezi, továbbra is számos probléma áll fenn.