Skip to main content

Culture and Creativity

Teme selectate

Cultura joacă un rol esențial în societățile și economiile din Europa, precum și în relațiile UE cu partenerii internaționali (a se vedea Cadrul strategic al UE pentru cultură).

Sprijinirea patrimoniului cultural

Patrimoniul cultural îmbogățește viața fiecărui cetățean și joacă un rol esențial în crearea și consolidarea capitalului social al Europei. Patrimoniul cultural european este sprijinit printr-o serie de politici, programe și scheme de finanțare ale UE.

Valoarea socioeconomică a culturii

Respectarea și promovarea diversității culturii europene sunt deosebit de importante pentru Uniunea Europeană, astfel cum se prevede în tratatele privind Uniunea Europeană și funcționarea Uniunii Europene. Prin urmare, cultura din UE este recunoscută, de asemenea, pentru valoarea sa socioeconomică mai largă, care trebuie sprijinită și care, în schimb, contribuie la coeziunea, incluziunea și bunăstarea societăților și comunităților noastre.

Promovarea egalității de gen și a diversității

După cum se menționează în Planul de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2019-2022, egalitatea de gen reprezintă un pilon esențial al diversității culturale, iar cultura are un rol esențial în combaterea stereotipurilor și în promovarea schimbărilor societale.

Măsurarea impactului pozitiv al culturii

Având în vedere importanța culturii pentru Uniunea Europeană, este esențial ca Europa să dispună de date exacte privind contribuția socioeconomică și rolul culturii pentru a sprijini elaborarea politicilor, precum și investițiile în sectorul cultural.