Skip to main content

Culture and Creativity

Coeziunea și bunăstarea

De ce este vitală coeziunea socială pentru Europa

Aflată în curs de redresare în urma mai multor crize, Europa se confruntă cu probleme precum inegalitățile sociale tot mai mari, diversitatea populațiilor, populismul, radicalizarea și alte amenințări. Sprijinirea rolului culturii este esențială în asigurarea coeziunii sociale. Cultura este esențială în evitarea conflictelor și soluționarea acestora. Este un mijloc ideal de comunicare, dincolo de barierele lingvistice, care dă oamenilor puterea de a acționa și facilitează coeziunea socială, inclusiv între refugiați, migranți și populațiile-gazdă. Previne marginalizarea persoanelor pe criterii de identitate culturală, statut socioeconomic, vârstă și alți factori.

Participarea culturală îmbunătățește, de asemenea, sănătatea și bunăstarea. A trăi aproape de locurile legate de patrimoniul cultural al Europei poate îmbunătăți calitatea vieții, în timp ce accesul la cultură este unul dintre cei mai importanți factori determinanți ai bunăstării psihologice.

Rolul Comisei

Comisia își propune să sporească coeziunea socială prin promovarea culturii și a vieții culturale și prin îmbunătățirea accesului la cultură prin angajament civic, promovarea inițiativelor culturale și dezvoltarea sentimentului de încredere în forțele proprii și de conștiință democratică.

Politicile și inițiativele Comisiei în acest domeniu pun un accent deosebit pe interesele și nevoile categoriilor sociale defavorizate, cum ar fi tinerii, persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele provenite din familii de migranți sau refugiați și persoanele care trăiesc în sărăcie sau deprivare materială.

Pentru a obține cele mai bune rezultate posibile din practicile de coeziune și bunăstare, este încurajată cooperarea cu alte domenii, cum ar fi educația, asistența socială, asistența medicală, știința și tehnologia, precum și dezvoltarea regională și urbană.

Sprijinul oferit de UE în domeniul culturii și coeziunii sociale

Lecțiile trecutului

Comisia a coordonat o serie de inițiative care valorifică potențialul culturii și al diversității culturale pentru coeziunea și bunăstarea socială. Începând din 2008, coeziunea socială este unul dintre domeniile prioritare ale politicii culturale ale Comisiei. În acest sens, pot fi evidențiate Anul european al dialogului intercultural (2008) și Platforma pentru o Europă interculturală (2008-2013).

În perioada 2017-2019, Comisia a înființat, de asemenea, un grup de experți pentru metoda deschisă de coordonare din statele membre ale UE, care a elaborat orientări pentru responsabilii cu elaborarea politicilor și instituțiile culturale pe tema „De la incluziunea socială la coeziunea socială: rolul politicii culturale” (2019).

În perioada 2016-2017, Comisia Europeană a convocat un alt grup pentru metoda deschisă de coordonare pentru a discuta despre integrarea migranților și a refugiaților în societăți prin intermediul artelor și culturii.

Un alt document important care abordează misiunea instituțiilor culturale publice de a promova coeziunea socială este Raportul privind rolul instituțiilor artistice și culturale publice în promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural (2012-2014). Scopul raportului este să ajute instituțiile culturale publice, artiștii și comunitățile, precum și responsabilii cu elaborarea politicilor să valorifice potențialul culturii în beneficiul tuturor.

Pregătirea pentru viitor

Noua agendă europeană pentru cultură, adoptată în 2018, a consolidat dimensiunea socială a politicii culturale.

Ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a impactului său enorm asupra vieții noastre de zi cu zi, Uniunea Europeană a început să acorde o atenție sporită contribuției culturii la menținerea sănătății și bunăstării și urmărește să abordeze acest aspect la o scară mai largă și într-un mod mai strategic:

Încă din 2020, DG EAC a organizat un atelier online pentru statele membre ale UE privind cultura și îmbătrânirea activă, care a abordat și pe tema culturii, sănătății și bunăstării. Acest atelier a făcut parte din Planul de lucru al Consiliului în domeniul culturii pentru perioada 2019-2022.

În 2021, a fost lansată acțiunea pregătitoare „Elaborarea unei politici ascendente pentru cultură și bunăstare în UE”, cu scopul de a facilita schimbul de cunoștințe și de experiență între factorii de decizie și practicienii de la nivel european, național, regional și local . Această acțiune este finanțată de Parlamentul European cu sprijinul Direcției Generale Educație și Cultură.

Proiectul CultureForHealth a fost selectat să implementeze acțiunea și dorește să inspire o adevărată schimbare de politică la toate nivelurile, reunind sectoarele sănătății, culturii, educației și social, prin intermediul unei cercetări ample, al unei cartografieri a politicilor și inițiativelor existente și al proiectelor-pilot derulate în 6 țări ale UE. La 16 noiembrie 2022, proiectul a publicat un raport care prezintă rezultatele a peste 300 de studii științifice și peste 500 de proiecte care demonstrează contribuția artei și culturii la menținerea sănătății și bunăstării.

În prezent, programul „Europa creativă” constituie principala sursă de finanțare pentru proiectele din acest domeniu. În plus, Erasmus+, Orizont 2020 și Orizont Europa au finanțat și continuă să finanțeze proiecte care conectează cultura, sănătatea și bunăstarea. Broșura „Culture: a driver for health and wellbeing in the EU” (publicată în noiembrie 2022) reunește exemple de bune practici elaborate în cadrul acestor programe de finanțare.

Tot în noiembrie 2022, Comisia Europeană și Parlamentul European au organizat un seminar comun privind cultura, sănătatea și bunăstarea, care a reunit vorbitori din întreaga Europă și din medii foarte diferite: medici, actori culturali, arhitecți, municipalități, printre alții.

Dialogul cu societatea civilă

Incluziunea socială este și una din temele dialogului structurat al UE cu societatea civilă, intitulat „Vocile culturii”. În cadrul acestuia, au avut loc discuții cu părțile interesate pe teme relevante:

În 2022, „Vocile culturii” a pus accent, printre altele, pe tineret, sănătate mintală și cultură. Unul dintre rezultatele dialogului pe această temă va fi un raport privind rolul sectoarelor culturale și creative în îmbunătățirea sănătății mintale a tinerilor. Ghidul va fi publicat la începutul anului 2023. Documentul-cadru pentru discuții este disponibil aici.

Care sunt următorii pași?

În cadrul programului „Europa creativă” sunt organizate periodic cereri deschise de activități în UE și în afara sa. Aceste proiecte contribuie, de exemplu, la promovarea dialogului intercultural și la sprijinirea integrării refugiaților și a migranților și le dau o voce artiștilor și publicului cu probleme de sănătate fizică și mintală.