Skip to main content

Culture and Creativity

Coeziunea și bunăstarea

De ce este vitală coeziunea socială pentru Europa

Aflată în curs de redresare în urma mai multor crize, Europa se confruntă cu probleme precum inegalitățile sociale tot mai mari, diversitatea populațiilor, populismul, radicalizarea și alte amenințări. Sprijinirea rolului culturii este esențială în asigurarea coeziunii sociale. Cultura este esențială în evitarea conflictelor și soluționarea acestora. Este un mijloc ideal de comunicare, dincolo de barierele lingvistice, care dă oamenilor puterea de a acționa și facilitează coeziunea socială, inclusiv între refugiați, migranți și populațiile-gazdă. Previne marginalizarea persoanelor pe criterii de identitate culturală, statut socioeconomic, vârstă și alți factori.

Participarea culturală îmbunătățește, de asemenea, sănătatea și bunăstarea. A trăi aproape de locurile legate de patrimoniul cultural al Europei poate îmbunătăți calitatea vieții, în timp ce accesul la cultură este unul dintre cei mai importanți factori determinanți ai bunăstării psihologice.

Rolul Comisei

Comisia își propune să sporească coeziunea socială prin promovarea culturii și a vieții culturale și prin îmbunătățirea accesului la cultură prin angajament civic, promovarea inițiativelor culturale și dezvoltarea sentimentului de încredere în forțele proprii și de conștiință democratică.

Politicile și inițiativele Comisiei în acest domeniu pun un accent deosebit pe interesele și nevoile categoriilor sociale defavorizate, cum ar fi tinerii, persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele provenite din familii de migranți sau refugiați și persoanele care trăiesc în sărăcie sau deprivare materială.

Pentru a obține cele mai bune rezultate posibile din practicile de coeziune și bunăstare, este încurajată cooperarea cu alte domenii, cum ar fi educația, asistența socială, asistența medicală, știința și tehnologia, precum și dezvoltarea regională și urbană.

Sprijinul oferit de UE în domeniul culturii și coeziunii sociale

Comisia a coordonat o serie de inițiative care valorifică potențialul culturii și al diversității culturale pentru coeziunea și bunăstarea socială. Începând din 2008, coeziunea socială este unul dintre domeniile prioritare ale politicii culturale ale Comisiei. În acest sens, pot fi evidențiate Anul european al dialogului intercultural (2008) și Platforma pentru o Europă interculturală (2008-2013).

Noua agendă europeană pentru cultură, adoptată în 2018, a consolidat dimensiunea socială a politicii culturale. În prezent, programul „Europa creativă” constituie principala sursă de finanțare pentru proiectele din acest domeniu.

În perioada 2017-2019, Comisia a înființat, de asemenea, un grup de experți MDC din statele membre ale UE, care a elaborat orientări pentru responsabilii de elaborarea politicilor și instituțiile culturale pe tema „De la incluziunea socială la coeziunea socială: rolul politicii culturale” (2019).

În perioada 2016-2017, un alt grup MDC s-a reunit pentru a discuta integrarea în societate a migranților și a refugiaților prin intermediul artelor și al culturii. Raportul rezultat include 23 de recomandări axate pe trei teme: emanciparea prin intermediul dialogului intercultural și al artelor, colaborarea intersectorială și în parteneriat și evaluarea obiectivelor și proiectelor dialogului intercultural.

Un alt document important care abordează misiunea instituțiilor culturale publice de a promova coeziunea socială este Raportul privind rolul instituțiilor artistice și culturale publice în promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural (2012-2014). Scopul raportului este de a ajuta instituțiile culturale publice, artiștii și comunitățile, precum și responsabilii de elaborarea politicilor să valorifice potențialul culturii în beneficiul tuturor.

Dialogul cu societatea civilă

Incluziunea socială este și una din temele dialogului structurat al UE cu societatea civilă. În cadrul proiectului „Vocile culturii” au avut loc discuții cu părțile interesate pe teme relevante:

Care sunt următorii pași?

În cadrul programului „Europa creativă” sunt organizate periodic cereri deschise de activități în cadrul și în afara UE. Aceste activități pot contribui la promovarea dialogului intercultural, a deschiderii față de alte culturi și pot sprijini, de exemplu, integrarea refugiaților și a migranților.

O nouă acțiune pregătitoare propusă de Parlamentul European pentru 2020 va facilita schimbul de experiență și de povești de succes la nivelul UE cu privire la rolul culturii pentru bunăstarea la nivel local. Acțiunea va fi pusă în aplicare de către Comisia Europeană. Pentru mai multe informații, consultați programul anual de lucru pentru 2020 [pdf] pentru punerea în aplicare a proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare în domeniul educației, tineretului, sportului și culturii.