Skip to main content

Culture and Creativity

Kohézió és jóllét

Miért létfontosságú a társadalmi kohézió Európa számára?

Európa különféle válságokból kilábalva növekvő társadalmi egyenlőtlenségekkel, sokszínű népességgel, populizmussal, radikalizálódással és egyéb fenyegetésekkel néz szembe. A kultúra szerepének támogatása alapvető eleme a társadalmi kohézió megteremtésének. A kultúra elengedhetetlen a konfliktusok elkerüléséhez és megoldásához. Ideális eszköz a nyelvi akadályok nélküli kommunikációra, az emberek helyzetének erősítésére és a társadalmi kohézió megkönnyítésére, többek között a menekültek, migránsok és a befogadó lakosság körében. Megakadályozza az emberek kulturális identitásukból, társadalmi-gazdasági helyzetükből, életkorukból és egyéb tényezőkből fakadó marginalizálódását.

A kulturális részvétel javítja az egészséget és a jóllétet is. Az európai kulturális örökséghez kapcsolódó helyszínek közelsége javíthatja az életminőséget, míg a kulturális hozzáférés a pszichológiai jóllét egyik legfontosabb meghatározó tényezője.

A Bizottság szerepe

A Bizottság célja a társadalmi kohézió erősítése a kultúra és a kulturális élet népszerűsítése, valamint a kultúrához való hozzáférésnek a polgári szerepvállaláson, a kulturális kezdeményezések előmozdításán, illetve az egyéni szerepvállalás és a demokratikus tudatosság egyre erősebb érzésén keresztül történő fokozása révén.

A Bizottság e területre irányuló szakpolitikái és kezdeményezései különös figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű csoportok – például a fiatalok, az idősebb nemzedékek, a fogyatékossággal élők, a migránsok és menekültek, valamint a szegénységben vagy anyagi nélkülözésben élők – érdekeire és szükségleteire.

A kohéziót és jóllétet elősegítő lehető legeredményesebb gyakorlatok érdekében ösztönözni kell az együttműködést más területekkel, például az oktatással, a szociális és egészségügyi ellátással, a tudománnyal és a technológiával, valamint a regionális és városfejlesztéssel.

A kultúra és a társadalmi kohézió uniós támogatása

A Bizottság számos olyan kezdeményezésben vállalt vezető szerepet, amelyek a társadalmi kohézió és jóllét szolgálatába állítják a kultúrában és a kulturális sokszínűségben rejlő erőt. A Bizottság 2008 óta kulturális politikájának egyik kiemelt területeként azonosítja a társadalmi kohéziót. E tekintetben kiemelhető a kultúrák közötti párbeszéd európai éve (2008) és az Interkulturális Európáért Platform (2008–2013).

A 2018-ban elfogadott új európai kulturális menetrend tovább erősítette a kulturális politika szociális dimenzióját. Jelenleg a Kreatív Európa program az ehhez a területhez kötődő projektek fő finanszírozási forrása.

2017 és 2019 között a Bizottság az uniós tagállamok nyitott koordinációs módszerrel foglalkozó szakértői csoportját is összehívta, amely iránymutatásokat dolgozott ki a szakpolitikai döntéshozók és a kulturális intézmények számára „A társadalmi befogadástól a társadalmi kohézióig: A kulturális politika szerepe” (2019) témájában.

2016 és 2017 között egy újabb nyitott koordinációs módszerrel foglalkozó csoportot hívtak össze, hogy megvitassák, hogyan integrálhatók be a társadalmakba a migránsok és a menekültek a művészet és a kultúra segítségével. A csoport jelentése 23 ajánlást foglal magában, amelyek három témára összpontosítanak: szerepvállalás a kultúrák közötti párbeszéd és a művészet révén, ágazatközi és partnerségi együttműködés, valamint a kultúrák közötti párbeszéd célkitűzéseinek és projektjeinek értékelése.

A kulturális közintézmények társadalmi kohéziót elősegítő küldetését bemutató másik fontos dokumentum „A művészeti és kulturális közintézmények szerepe a kulturális sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd előmozdításában” című jelentés (2012–2014). A jelentés célja, hogy segítséget nyújtson a célzott kulturális közintézményeknek, művészeknek és közösségeknek, valamint szakpolitikai döntéshozóknak abban, hogy úgy használják ki a kultúrában rejlő lehetőségeket, hogy az mindenkinek a javára váljon.

Párbeszéd a civil társadalommal

A társadalmi befogadás az EU és a civil társadalom közötti strukturált párbeszéd napirendjén is szerepel. A Voices of Culture keretében a következő releváns témákról folytak párbeszédek az érdekeltekkel:

Melyek a következő lépések?

A Kreatív Európa program keretében rendszeresen meghirdetnek nyílt eljárásokat EU-n belüli és kívüli tevékenységekre. Ezek a tevékenységek elősegíthetik a kultúrák közötti párbeszédet, a más kultúrák iránti nyitottságot, valamint például a menekültek és migránsok integrációját.

Az Európai Parlament által 2020-ra javasolt új előkészítő intézkedés elősegíti a kultúra helyi szintű jóllétben betöltött szerepével kapcsolatos tapasztalatok és sikertörténetek uniós léptékű cseréjét. Az intézkedést az Európai Bizottság hajtja végre. Az oktatás, az ifjúság, a sport és a kultúra területét érintő kísérleti projektek és előkészítő intézkedések végrehajtásával kapcsolatos további információk a 2020. évi éves munkaprogramban [PDF] találhatók.