Skip to main content

Culture and Creativity

Patrimoniul cultural în politica regională

Cultura este foarte apreciată în toate regiunile și orașele europene, atât de populația locală, cât și de vizitatori. Patrimoniul cultural este un element cheie al imaginii și identității acestora. Turismul cultural reprezintă 40 % din totalul activităților turistice din Europa.

Patrimoniul cultural joacă un rol esențial în dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii și poate contribui la revitalizarea orașelor și a regiunilor. Uniunea Europeană (UE) cooperează cu orașele și regiunile pentru a oferi sprijin financiar în domeniul culturii, pentru a-i sensibiliza pe cetățeni cu privire la potențialul culturii și al patrimoniului cultural și pentru a elabora strategii integrate prin intermediul mai multor instrumente.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și patrimoniul cultural

Acest fond sprijină patrimoniul cultural prin acțiuni care finanțează protejarea, dezvoltarea și promovarea bunurilor culturale la nivel local.

Printre acțiunile desfășurate în perioada 2007-2013 și 2014-2020 se numără:

Mai multe exemple de proiecte privind patrimoniul cultural sunt disponibile pe site-ul Fondului European de Dezvoltare Regională, inclusiv Premiile REGIOSTARS.

Agenda urbană a UE

Statele membre ale UE au inițiat în 2018 un nou parteneriat pe tema culturii și a patrimoniului cultural. Această metodă de lucru pe mai multe niveluri promovează cooperarea dintre orașe, statele membre ale UE, Comisia Europeană și alte părți interesate în cadrul Agendei urbane a UE.

Agenda urbană a UE urmărește să îmbunătățească procesul de elaborare și punere în aplicare a politicilor UE în cele 3 aspecte ale sale

  1. îmbunătățirea legiferării
  2. îmbunătățirea finanțării
  3. îmbunătățirea cunoștințelor

Pe durata existenței sale, fiecare parteneriat propune planuri de acțiune voluntare cu inițiative concrete care să fie puse în aplicare de membrii acestuia. Planurile de acțiune reprezintă principalul mecanism de punere în aplicare în cadrul Agendei urbane a UE.

Patrimoniul cultural în acțiune

„Patrimoniul cultural în acțiune” este un program de învățare reciprocă destinat responsabililor de elaborarea politicilor la nivel local și regional, pentru a face schimb de cunoștințe privind patrimoniul cultural. Acțiunea, finanțată prin programul „Europa creativă”, a fost lansată în ianuarie 2020.

Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură (DG EAC) supraveghează punerea în practică a acestei acțiuni de un consorțiu de parteneri condus de EUROCITIES în cooperare cu Europa Nostra, Rețeaua de cercetare și inovare a regiunilor europene (ERRIN), KEA European Affairs și Consiliul Arhitecților din Europa (ACE).

În cadrul acestui proiect va fi realizat un catalog cu 30 de bune practici din orașe, regiuni, zone neurbane și rurale din Uniunea Europeană, și vor fi organizate 12 vizite de învățare reciprocă în locurile vizate, fiecare dintre acestea cu peste 20 de participanți.

Patrimoniul cultural în acțiune va ajuta peste 100 de responsabili de elaborarea politicilor la nivel local și regional să facă schimb de cunoștințe privind patrimoniul cultural, axându-se pe următoarele teme:

  • guvernanța participativă a patrimoniului cultural
  • reutilizarea adaptivă a clădirilor de patrimoniu
  • principiile de calitate pentru intervențiile în domeniul patrimoniului cultural

Această acțiune se bazează pe inițiativa anterioară de învățare reciprocă finanțată prin programul „Europa creativă”, Cultura pentru orașe și regiuni, derulată în perioada 2015-2017. Aceasta a examinat anumite inițiative culturale și impactul acestora asupra dezvoltării locale și regionale.

Printre realizările proiectului se numără:

  • un catalog cu 70 de studii de caz
  • vizite de studiu în 15 orașe/regiuni
  • îndrumare de specialitate pentru 10 orașe/regiuni

Orizont 2020 pentru patrimoniul cultural în regiuni și orașe

În 2019, Uniunea Europeană a investit 25 de milioane EUR pentru patru proiecte menite să transforme zonele urbane și peisajele culturale istorice în centre de antreprenoriat și de integrare socială și culturală.

Printre proiectele evidențiate din cadrul programului se numără:

RURITAGE

Proiectul transformă zonele rurale în studii de caz pentru a demonstra cum poate deveni patrimoniul cultural și natural un motor al regenerării.

Aflați mai multe despre proiectul RURITAGE.

ROCK

Proiectul ROCK se axează pe centrele istorice ale orașelor ca laboratoare pentru a demonstra cum poate deveni patrimoniul cultural un motor unic și puternic pentru regenerarea, dezvoltarea durabilă și creșterea economică a întregului oraș.

Aflați mai multe despre proiectul ROCK.

CLIC

CLIC este un proiect transdisciplinar care urmărește să identifice instrumente de evaluare pentru a testa, a pune în aplicare, a valida și a partaja modele de finanțare, de afaceri și de guvernanță „circulare” inovatoare pentru reutilizarea patrimoniului și a peisajelor culturale.

În cadrul programului Orizont 2020 a fost creat un grup operativ privind „modelele de finanțare și de afaceri pentru reutilizarea patrimoniului construit în orașe”. Scopul acestuia este de a oferi expertiză și consiliere cu privire la finanțarea și gestionarea reutilizării clădirilor și a spațiilor conform unei abordări bazate pe economia circulară. Proiectul CLIC conduce grupul operativ.

Aflați mai multe despre proiectul CLIC.

Open Heritage

Open Heritage identifică și testează cele mai bune practici pentru reutilizarea adaptivă a patrimoniului în Europa.

Aflați mai multe despre proiectul Open Heritage.

Aflați mai multe