Skip to main content

Culture and Creativity

Kultūras mantojums reģionālajā politikā

Kultūra iepriecina kā iedzīvotājus, tā apmeklētājus Eiropas reģionos un pilsētās. Kultūras mantojums ir viņu tēla un identitātes būtisks elements. Kultūrtūrisms veido 40 % no visām tūrisma aktivitātēm Eiropā.

Kultūras mantojumam ir izšķiroša nozīme iekļaujošas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, un tas var palīdzēt atdzīvināt pilsētas un reģionus. Eiropas Savienība (ES) sadarbojas ar pilsētām un reģioniem, lai sniegtu finansiālu atbalstu kultūrai, veidotu izpratni par kultūras un kultūras mantojuma potenciālu un izstrādātu integrētas stratēģijas, izmantojot vairākus instrumentus.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un kultūras mantojums

Šis fonds atbalsta kultūras mantojumu ar darbībām, kuras finansē kultūras vērtību aizsardzību, attīstību un popularizēšanu vietējā līmenī.

To darbību vidū, kuras īstenotas 2007.–2013. gadā un 2014.–2020. gadā, ir šādas:

Ar kultūras mantojumu saistītu projektu piemērus lielākā skaitā atradīsiet Eiropas Reģionālās attīstības fonda tīmekļa vietnē, jo īpaši pie REGIOSTARS balvām.

Pilsētprogramma Eiropas Savienībai

ES dalībvalstis ir sākušas jaunu partnerību kultūras un kultūras mantojuma jomā 2018. gadā. Šī daudzlīmeņu darba metode veicina sadarbību starp pilsētām, dalībvalstīm, Eiropas Komisiju un citām ieinteresētajām personām Eiropas Savienībai paredzētās pilsētprogrammas ietvaros.

Eiropas Savienībai paredzētās pilsētprogrammas mērķis ir uzlabot ES politikas izstrādi un īstenošanu tās 3 aspektos.

  1. labāks regulējums;
  2. labāks finansējums;
  3. labākas zināšanas.

Katra partnerība tās darbības laikā nāk klajā ar brīvprātīgas darbības plāniem, ko papildina konkrētas iniciatīvas, kas īstenojamas partnerības dalībniekiem. Darbības plāni ir galvenais mehānisms Eiropas Savienībai paredzētās pilsētprogrammas īstenošanai.

Kultūras mantojums darbībā

Kultūras mantojums darbībā ir savstarpēju mācību programma, kas ļauj vietējā un reģionālā līmeņa politikas veidotājiem apmainīties ar zināšanām par kultūras mantojumu. Šī darbība, kas tika finansēta no programmas “Radošā Eiropa”, sākās 2020. gada janvārī.

Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts (EAC ĢD) pārrauga šo darbību, ko īsteno partneru konsorcijs, kuru vada EUROCITIES sadarbībā ar Europa Nostra, Eiropas Reģionu pētniecības un inovācijas tīklu (ERRIN), KEA European Affairs un Eiropas Arhitektu padomi (ACE).

Projekts nodrošinās katalogu ar 30 labas prakses piemēriem no pilsētām, reģioniem, pilsētu un lauku zonām visā Eiropas Savienībā. Šīs darbības ietvaros tiks organizēti 12 savstarpējas mācīšanās apmeklējumi attiecīgajās vietās, vienā reizē pulcinot pār par 20 dalībnieku.

Kultūras mantojums darbībā palīdzēs vairāk nekā 100 vietēja un reģionāla līmeņa politikas veidotājiem apmainīties ar zināšanām par kultūras mantojumu, akcentējot šādus tematus:

  • kultūras mantojuma līdzdalīga pārvaldība;
  • kultūras mantojuma ēku adaptīva atkalizmantošana;
  • kvalitātes principi, kas piemērojami pasākumiem kultūras mantojuma jomā.

Šīs darbības pamatā ir iepriekšējā savstarpējas mācīšanās iniciatīva, ko finansēja no programmas “Radošā Eiropa” – “Kultūra pilsētām un reģioniem” –, kura darbojās no 2015. līdz 2017. gadam, lai izskatītu kultūras iniciatīvu izlasi un to ietekmi uz vietējo un reģionālo attīstību.

Projektam tostarp bija šādi rezultāti:

Programma “Apvārsnis 2020” kultūras mantojumam reģionos un pilsētās

Eiropas Savienība 2019. gadā ieguldīja 25 miljonus eiro četros projektos, kuru mērķis ir vēsturiskās pilsētu teritorijas un kultūras ainavas pārveidot par uzņēmējdarbības, sociālās un kultūras integrācijas centriem.

Te ir daži programmas projektu piemēri:

RURITAGE

Šī projekta mērķis ir lauku apvidu kultūras un dabas mantojumu pārvērst par šo teritoriju reģenerācijas dzinējspēku.

Uzzināt vairāk par projektu RURITAGE.

ROCK

ROCK izmanto vēsturiskos pilsētu centrus kā laboratorijas, lai parādītu, ka kultūras mantojums var būt būtisks un spēcīgs visas pilsētas atjaunošanas, ilgtspējīgas attīstības un ekonomiskās izaugsmes dzinējspēks.

Uzzināt vairāk par projektu ROCK.

CLIC

CLIC ir starpdisciplinārs projekts, kura mērķis ir identificēt novērtēšanas instrumentus, kas ļauj pārbaudīt, ieviest, apstiprināt un kopīgot inovatīvus “aprites” finansēšanas, uzņēmējdarbības un pārvaldības modeļus kultūras mantojuma un ainavu atkalizmantošanai.

Ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” tika izveidota darba grupa “Finansējuma un uzņēmējdarbības modeļi apbūves mantojuma atkalizmantošanai pilsētās”. Tās mērķis ir sniegt speciālās zināšanas un padomus par ēku un telpu atkalizmantošanas finansēšanu un pārvaldību saskaņā ar aprites ekonomikas pieeju. Projektu CLIC vada šī darba grupa.

Uzzināt vairāk par projektu CLIC.

Open Heritage – Atvērtais mantojums

Šajā projektā tiek apzināta un pārbaudīta labākā prakse jautājumā par mantojuma adaptīvu atkalizmantošanu Eiropā.

Uzzināt vairāk par projektu Open Heritage.

Uzzināt vairāk