Skip to main content

Culture and Creativity

A kulturális örökség fő szereplői: Uniós intézmények

A kulturális örökség integrált és részvételen alapuló megközelítése a kulturális örökségért való fellépés európai keretének központi eleme. Ez alapvetően fontos a kulturális örökség uniós szakpolitikákban való előmozdítása érdekében. Ezt a megközelítést az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, a Régiók Bizottsága, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottság is támogatja. Mindezek az uniós intézmények részt vettek a kulturális örökség 2018-as európai évében is, és hozzájárultak az év sikeréhez.

Az uniós intézmények elismerik, hogy a kulturális örökség fontos érték Európa számára. Elismerik, hogy hozzájárul az emberek életminőségéhez, elősegíti a társadalmi befogadást és gazdasági hatása is van.
Az uniós intézmények kiemelik a kulturális örökség előtt álló kihívásokat is, amelyek leküzdéséhez az uniós intézmények, a tagállamok és az érdekelt felek közötti együttműködésre van szükség.

Európai Parlament

Az Európai Parlament 2015. szeptember 8-i állásfoglalásában kiemelte a kulturális örökség integrált megközelítésének szükségességét. A dokumentum elismeri, hogy ez döntő fontosságú a kulturális párbeszéd és a kölcsönös megértés elérése, valamint a társadalmi, gazdasági és területi kohézió erősítése szempontjából.

Az Európai Parlament kísérleti projektjei

A kísérleti projektek konkrét intézkedések megvalósíthatóságának vizsgálatára irányuló kísérleti kezdeményezések. Ezek közül több a kultúra és a kulturális örökség területén valósul meg.

A zsidó digitális kulturális helyreállítás projektje – JDCRP

A projekt célja, hogy átfogó adatbázist hozzon létre a zsidó tulajdonban lévő és a nácik által elrablott kulturális javakról. A projekt a Schloss-gyűjtemény sorsára összpontosít.

A projekt fontos része a bevált gyakorlatok összegyűjtése és figyelemfelhívó tevékenységek ajánlása. Az adatbázis végső soron a zsákmányolt műalkotások uniós szintű áttekintéséhez vezet, megkönnyíti a kutatást és hozzájárul az európai kulturális örökség védelméhez. Európában és az USA-ban számos múzeum és intézmény eddig mintegy 5000 dokumentumot gyűjtött össze.

További információk a zsidó digitális kulturális helyreállítás kísérleti projektjéről

Az európai zsidó temetők védelme

A projekt célja, hogy feltérképezze az európai országokban található több mint 3000 temetőt, azonosítsa a megőrzéssel kapcsolatos bevált gyakorlatokat, és javaslatot tegyen egy olyan modellre, amely biztosítja e temetők sikeres védelmét. A fellépés hozzájárult a kulturális örökség európai évéhez (2018) azáltal, hogy ismertebbé tette Európa örökségét és kulturális sokszínűségét.

További információk a projektről

Az Európai Unió Tanácsa

A Tanács ösztönző intézkedéseket és ajánlásokat fogad el, mivel a kulturális politikák a tagállamok hatáskörébe tartoznak. A kultúra területén a Tanács fő célkitűzései közé tartozik a kulturális örökség megőrzése és javítása, amint azt a közelmúltban elfogadott következtetései is mutatják:

A Régiók Bizottsága

A Régiók Európai Bizottsága véleményeket dolgoz ki az uniós jogalkotási javaslatokról, és előmozdítja a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal folytatott párbeszédet és a határokon átnyúló együttműködést. A Régiók Bizottsága hangsúlyozza a helyi és regionális önkormányzatok alapvető szerepét az európai örökség kezelésében, előmozdításában, védelmében és megőrzésében.

Olvassa el a Régiók Bizottsága (RB) véleményét: A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé.

Ez a dokumentum hangsúlyozza a kormányzás fontosságát a kulturális örökség előmozdításában és támogatásában, és elismeri a kulturális örökség szerepét az európai identitásban és a gazdasági fejlődésben.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményeket és tájékoztató jelentéseket bocsát ki, valamint a civil társadalomra és a polgárok részvételére összpontosító kezdeményezéseket és rendezvényeket szervez. Ezek közül néhány kifejezetten a kulturális örökséget szolgálja.

Olvassa el az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét: Az európai vidéki területek hozzájárulása a kulturális örökség 2018-as európai évéhez a fenntarthatóság és a vidéki és városi területek kohéziójának biztosítása mellett.

Ez a vélemény arra ösztönzi az érdekelt feleket, hogy fogadják el a kultúra tág, minden polgárra kiterjedő meghatározását. Felszólítja továbbá az intézményeket, hogy hivatalosan ismerjék el a vidéki kulturális örökséget annak művészi értéke, valamint az európai polgárok jólétéhez való gazdasági és társadalmi hozzájárulása miatt.

Az Európai Unió Külügyi Szolgálata

A kultúra és a kulturális örökség kulcsszerepet játszik az EU nemzetközi kapcsolataiban. A Bizottság 2016. évi közös közleménye ösztönzi az EU és partnerországai közötti kulturális együttműködést, amely az erők egyesítésének elvén alapul.

Olvassa el „A nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó európai uniós stratégia felé” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közös közleményt (2016).

További információk a nemzetközi kulturális kapcsolatokról