Skip to main content

Culture and Creativity

Vīne: pilsētplānošana, ņemot vērā sieviešu vajadzības un iesaistot tās plānošanas procesā

Pilsētas kvartāla attīstības projekts Aspernas ezera malā jeb Aspernas ezera pilsēta.

Valsts:
Type of project :
Size of city/region:
View of Aspern Lake City in Vienna, Austria

Svarīgākie fakti

Arhitektu biroji:

Galvenais sponsors: “Wien 3420 Aspern Development AG” (Vīnes pilsēta, Federālā nekustamā īpašuma aģentūra, “Vienna Insurance Group”, “Erste Bank”)

Pabeigšanas gads: Projekts sākts 2003. gadā, un pašlaik vēl tiek īstenots

Kopējā platība: 240 ha

Pilsētas/reģiona konteksts

Ar pieredzi vairāk nekā 25 gadu garumā Vīne tiek uzskatīta par dzimumsensitīvas plānošanas pamatlicēju. Sieviešu birojs 1991. gadā īstenoja vairākas uz plānošanu vērstas iniciatīvas, kā rezultātā 1998. gadā tika izveidots īpašs koordinācijas birojs. 2000. gadā dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana kā stratēģija tika pārņemta visas pilsētas mērogā. No 2005. līdz 2010. gadam Vīne īstenoja aptuveni 60 izmēģinājuma projektus dažādos plānošanas līmeņos. Šī pieeja, ko vadīja dzimumsensitīvas plānošanas eksperts, ietvēra starpnozaru sadarbību dažādos administratīvajos līmeņos.

Pilsētattīstības projekts Aspernas ezera krastā ietver bijušā lidlauka teritorijas pārbūvi ar mērķi nodrošināt aptuveni 10 500 mājokļus vairāk nekā 20 000 iedzīvotājiem un radīt 20 000 darbvietu. Šī teritorija atrodas pie mākslīgā ezera, un ar savu 240 hektāru platību ir viena no lielākajām pilsētattīstības zonām Eiropā.

Projekta uzdevums bija ilgā laikposmā attīstīt ilgtspējīgu un vienlīdzīgi koplietojamu jaunu pilsētas daļu.

Risinājums

Aspernas ezera pilsēta (vāciski Seestadt Aspern) ir piemērs iekļaujošai, uz izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem balstītai pilsētas perifērijas attīstībai.

Aspernas ezera pilsētas attīstība pievēršas dzimuma aspektiem un sieviešu vajadzībām (piemēram, sievietes sagaida, ka tiks īstenoti pasākumi, kas garantē viņu drošību publiskās vietās, turklāt sievietes arī biežāk veic aprūpes darbu), vienlaikus saglabājot uz lietotāju vērstu pieeju un lielu uzmanību pievēršot kopienas veidošanai.

Teritorijas un atsevišķu ēku projektēšanā ir ņemtas vērā sieviešu prasības. Tās attiecās, piemēram, uz parku dizainu, ietves platumu un pieejamību, sēdvietu pieejamību publiskās vietās, labu apgaismojumu uz ielām un policentrisku struktūru, kur viss nepieciešamais ir 15 minūšu gājiena attālumā.

Multifunkcionālajā centrā ir apvienota dzīves telpa (sociālie, privātie un mājokļu kompleksu projekti), darbs, kultūra un sociālā infrastruktūra.

Lielākā daļa galveno plānošanas pasākumu Aspernā ir ļoti dzimumrelevanti, piemēram, pirmā organizētā iepirkšanās iela Austrijā, kas atvieglo aprūpes darbu.

Risinot jautājumu par cenas ziņā pieejamiem mājokļiem caur dzimumu aspekta prizmu, projekts turklāt rada drošu un pieejamu pilsētvidi, kurā sievietes var brīvi pārvietoties jebkurā diennakts stundā. Telpas, no kurām sievietes mēdz baidīties, piemēram, pazemes autostāvvietas, ir rūpīgi projektētas tā, lai sievietes arī tur justos drošībā.

Kvalitātes kritēriji (konteksts, atmosfēra, daudzveidība, estētika)

  • 2003. gadā pilsēta izveidoja projekta grupu, kurā bija zemes īpašnieki un vietējie iedzīvotāji. Viņiem bija iespēja paust savas vajadzības un idejas un piedalīties žūrijā Eiropas mēroga konkursā par Aspernas ezera pilsētas publisko telpu dizaina principiem.
  • Uzsvars tika likts uz publisko telpu dizainu — visā teritorijā pieejami dažādu veidu parki, laukumi un daļēji atvērtas telpas.
  • Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu pilsētas mobilitāti un samazināt atkarību no automobiļiem. Tuvumā ir blīvi izvietoti gājēju celiņi, veloceliņi un sabiedriskā transporta pieturvietas (autobuss un metro).
  • Ielas un sabiedriskās vietas ir nosauktas tikai sieviešu vārdos, piemēram, Simone-de-Beauvoir-Platz un Janis-Joplin-Promenade, kas ir mēģinājums ieviest izmaiņas vēsturiski izplatītajā praksē ielas pārsvarā saukt vīriešu vārdos.
  • Iedzīvotāji apgalvo, ka izjūt spēcīgu piederības sajūtu šai vietai. Daudzi norāda, ka jūtas līdzdalīgi pilsētas būvēšanas procesā, un stāsta, ka, dzīvojot šajā pilsētas daļā, viņi jūtas kā brīvdienās, īpaši vasarā, ejot no dzīvokļa uz ezeru peldkostīmā.

Plānošana un apsaimniekošana

Par projekta vispārējo attīstību atbild attīstības aģentūra (“Wien 3420 Aspern Development AG”). Attīstība un plānošana notiek ciešā sadarbībā ar pilsētas pašvaldību, jo attīstības aģentūras uzbūvētās publiskās telpas pēc tam uztur pilsēta. Būvniecības un tehnoloģiju izpildbirojā īpaša pilsētas attīstības teritoriju nodaļa koordinē dažādus iesaistītos pilsētas departamentus.

Aģentūrā “Wien 3420 AG” strādā apmēram 20 darbinieki. Vietējo iedzīvotāju apvienības komandā ir seši uz vietas strādājoši dalībnieki. Turklāt daudzi pilsētas pašvaldības darbinieki sadarbojas dažādās jomās (pilsētplānošana, ielas, parki, būvatļaujas, skolas, bērnudārzi u. c.).

Budžets un finansēšana

Projekta kopējais budžets bija pieci miljardi eiro, un to galvenokārt finansē no īpašumu attīstības ieņēmumiem un ar pašvaldības un valsts fondu atbalstu.

Idejas, ko var pārņemt

Vīnes panākumi ir saistīti ar dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu visos plānošanas līmeņos un uzdevumos. Šī pieeja integrēja dažādus ar dzimumu saistītus kritērijus, kas ir īpaši svarīgi pilsētas, mājokļu, parku dizainā, kā arī transporta un mobilitātes risinājumos. Sekmīgā īstenošana, kas redzama publiskajos parkos, liecina, ka publiskais sektors uzņemas kontroli kā zemes īpašnieks un apmierina dažādas lietotāju vajadzības. Līdzīgs modelis vērojams ielu dizainā un publiskajās telpās, lai gan tirgus dinamikas dēļ tā ietekme vietējos pakalpojumos samazinās.

Pilsētas ieteikumi

  • Atrodiet spēcīgus un uzticamus partnerus, kuri ir gatavi sadarboties ar jums ilgā laika periodā.
  • Esiet atvērti pieredzes apmaiņai ar citiem un rūpīgi apsveriet, ko pieņemt un ko noraidīt, esiet elastīgi un modri, jo viss, ko esat sasnieguši, nākamajā reizē var nebūt pareizais risinājums.
  • Ņemiet vērā visu iedzīvotāju vajadzības un centieties panākt dzimumu līdztiesību.

Kontaktinformācija

Sazinieties ar Vīnes Pilsētattīstības un pilsētplānošanas departamentu pa e-pastu.