Skip to main content

Culture and Creativity

Wien: byplanlægning for og med kvinder

Omfattende udvikling af naboområder i Aspern Seestadt.

Lande:
Type of project :
Size of city/region:
View of Aspern Lake City in Vienna, Austria

Nøglefakta

Arkitektvirksomheder:

Hovedsponsor: Wien 3420 Aspern Development AG (Wien, forbundsagenturet for fast ejendom, Wiens forsikringsgruppe, Erste Bank)

Afslutningsår: Påbegyndt i 2003-i gang

Samlet areal: 240 ha

Bymæssig/regional baggrund

Wien betragtes som en banebrydende by inden for kønsplanlægning, hvor det har været en praksis i mere end 25 år. Kvindekontoret indledte planlægningsmæssige bestræbelser i 1991, hvilket førte til et særligt koordineringskontor i 1998. Ligestilling blev en strategi for hele byen i 2000, hvor det blev udvidet til at omfatte fysisk planlægning. Fra 2005 til 2010 gennemførte Wien ca. 60 pilotprojekter på forskellige planlægningsniveauer. Denne tilgang, der blev ledet af en ekspert i kønsplanlægning, omfattede tværfagligt samarbejde på tværs af administrative niveauer.

Projektet vedrørende Aspern Seestadt består i at omlægge en tidligere flyveplads til et område, der skal tilbyde ca. 10.500 lejligheder til mere end 20.000 mennesker, og skabe 20.000 arbejdspladser. Projektet er centreret omkring en kunstig sø på 240 ha og rangerer blandt Europas største udviklingsområder.

Udfordringen var at udvikle en bæredygtig og afbalanceret ny bydel over en lang periode.

Løsning

Aspern Seestadt er et eksempel på inklusiv, kønsbevidst byudvikling i et forstadskvarter.

Udviklingen i Aspern Seestadt fokuserede på kønsrelaterede aspekter og på kvinders behov – f.eks. større sensitivitet med hensyn til sikkerhed i det offentlige rum og den større andel omsorgsarbejde, de udfører – samtidig med at der opretholdes en brugercentreret tilgang og et stærkt fokus på opbygning af lokalsamfundet.

Der blev taget højde for kvinders behov i forbindelse med udformningen af området og de enkelte bygninger. Dette omfattede parkers udformninger, fortovsbredde og tilgængelighed, siddepladser i offentlige rum, godt oplyste gader og en polycentrisk opbygning med faciliteter inden for 15 minutters gang.

Multifunktionscentret integrerer beboelse (med sociale og private projekter samt bofællesskabsprojekter), arbejde, kultur og social infrastruktur.

De fleste almindelige planlægningsaktiviteter i Aspern er yderst kønsrelevante, f.eks. den første organiserede butiksgade i Østrig, som letter omsorgsarbejde.

Projektet tager udgangspunkt i økonomisk overkommelige boliger fra et kønsperspektiv og skaber et sikkert og tilgængeligt bymiljø, hvor kvinder frit kan bevæge sig rundt på et hvilket som helst tidspunkt på dagen. Rum, der giver anledning til angst, såsom underjordiske parkeringspladser, blev omhyggeligt udformet med henblik på at forbedre følelsen af sikkerhed.

Kvalitetskriterier (sammenhæng, tilhørsforhold, mangfoldighed, skønhed)

  • I 2003 oprettede byen et projektteam med jordejere og omkringliggende naboer. De havde mulighed for at give udtryk for deres behov og idéer og fik en plads i juryen for den europæiske konkurrence om designprincipperne bag Aspern Seestadts offentlige rum.
  • Der blev lagt vægt på, at offentlige rum skulle udformes med forskellige former for parker, pladser og halvåbne rum i hele området.
  • Projektet har til formål at fremme bæredygtige former for mobilitet i byerne og mindske afhængigheden af biler. Der er tætte fodgængerruter, cykelstier og offentlige transportstop (bus og metro) i nærheden.
  • Gader og offentlige områder er udelukkende opkaldt efter kvinder – f.eks. Simone de-Beauvoir-Platz og Janis-Joplin-Promenade – som en diskret reaktion på den historisk udbredte praksis med overvejende at opkalde dem efter mænd.
  • Beboerne har givet udtryk for, at de i høj grad identificerer sig med lokalsamfundet. Mange oplyser, at de føler sig som en del af noget banebrydende og siger, at det at bo der føles som at være på ferie, især om sommeren, når de går fra deres lejligheder til søen i badedragter.

Planlægning og forvaltning

Udviklingsorganet (Wien 3420 Aspern Development AG) er ansvarlig for den generelle udvikling af projektet. Udvikling og planlægning finder sted i tæt samarbejde med byforvaltningen, da offentlige rum, der er bygget af udviklingsorganet, derefter overdrages til byen med henblik på vedligeholdelse. En særlig enhed for udviklingsområder i byer under udvalget for byggeri og teknologi koordinerer de forskellige involverede byafdelinger.

Wien 3420 AG består af ca. 20 medarbejdere. Teamet med ansvar for områdets forvaltning har seks medlemmer på stedet. Desuden samarbejder mange ansatte i byforvaltningen om forskellige emner (byplanlægning, gader, parker, byggetilladelser, skoler, børnehaver osv.).

Budget og finansiering

Projektets samlede budget var på fem mia. euro, og det finansieres hovedsagelig af indtægter fra jordudvikling og støttes af kommunale og nationale midler.

Idéer til udbredelse

Wien har haft succes med at udbrede ligestilling på tværs af planlægningsskalaer og -opgaver. Denne tilgang integrerede forskellige kønskriterier, navnlig med betydning for byplanlægning, boliger, udformningen af parker, transport og mobilitet. Den vellykkede gennemførelse, der ses i de offentlige parker, er et eksempel på den offentlige sektors kontrol som en jordejer, der fremmer forskellige brugerbehov. Et lignende mønster gør sig gældende for udformningen af gader og offentlige rum, selv om virkningen heraf er mindre for lokale tjenester på grund af markedsdynamikken.

Tips fra byen:

  • Find stærke og pålidelige partnere, der er villige til at gå langt med dig.
  • Hold dig åben for input fra andre, og vær forsigtig med, hvad du accepterer, og hvad du afviser. Vær fleksibel og vågen, da det, du har opnået, måske ikke er den rigtige løsning næste gang.
  • Se tingene ud fra et kønsperspektiv, ellers vil det være som at gå rundt med kun ét øje åbent.

Kontaktoplysninger

Kontakt afdelingen for byudvikling og byplanlægning i Wien via e-mail.