Skip to main content

Culture and Creativity

Wien: kaupunkisuunnittelua naisille ja naisten kanssa

Kokonaisvaltaista asuinalueen kehittämistä Arpernin järvikaupungissa

Maa:
Type of project :
Size of city/region:
View of Aspern Lake City in Vienna, Austria

Keskeisiä tietoja

Arkkitehtitoimistot:

Päärahoittaja: Wien 3420 Aspern Development AG (Wienin kaupunki, Bundesimmobiliengesellschaft, Vienna Insurance Group ja Erste Bank)

Valmistumisvuosi: Aloitettu vuonna 2003 – jatkuu edelleen

Pinta-ala: 240 ha

Taustatietoja kaupungista/alueesta

Wieniä pidetään kaupunkien joukossa uranuurtajana tasa-arvosuunnittelussa, josta sillä on yli 25 vuoden kokemus. Naisten toimisto aloitti vuonna 1991 suunnittelukeskeisen työn, jonka johdosta vuonna 1998 perustettiin erityinen koordinointitoimisto. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta tuli kaupungin laajuinen strategia vuonna 2000, ja se laajeni ulottumaan myös tilan suunnitteluun. Wien toteutti 2005–2010 noin 60 pilottihanketta eri suunnittelutasoilla. Toimintamallia ohjasi tasa-arvosuunnittelun asiantuntija, ja siihen kuului monialaista yhteistyötä hallintotasojen ylitse.

Järvikaupunki Aspernin hanke käsittää entisen lentokentän uudistustyöt. Tarkoituksena on luoda 20 000 työpaikkaa ja noin 10 500 asuntoa, joihin mahtuu asumaan yli 20 000 ihmistä. Aspern on yksi Euroopan suurimmista kehittämisalueista, ja sen keskellä on 240 hehtaarin tekojärvi.

Haasteena oli kehittää kestävä ja tasapuolisesti jaettu uusi kaupunginosa pitkän ajan kuluessa.

Ratkaisu

Järvikaupunki Aspern on esimerkki osallistavasta, sukupuolinäkökohdat tiedostavasta kaupunkisuunnittelusta syrjäisellä alueella.

Järvikaupunki Aspernin kehittämisessä painotettiin sukupuolinäkökohtia ja naisten tarpeita. Esimerkiksi julkisten tilojen turvallisuuteen ja naisten suurempaan osuuteen hoivatyössä kiinnitettiin tavallista enemmän huomiota. Samalla säilytettiin käyttäjäkeskeisyys ja painotettiin voimakkaasti yhteisöjen luomista.

Naisten vaatimukset otettiin huomioon alueen ja yksittäisten rakennusten suunnittelussa. Siihen kuului puistojen suunnittelu, jalkakäytävien leveys ja esteettömyys, istumapaikkojen saatavuus julkisissa tiloissa, hyvin valaistut kadut ja usean keskustan periaate, niin että palvelut ovat enintään 15 minuutin kävelymatkan päässä.

Monitoimikeskustaan on integroitu asuminen (mukana sosiaalista asuntotuotantoa, yksityisiä asuntoja ja yhteisasumishankkeita), työ, kulttuuri ja sosiaalinen infrastruktuuri.

Suurin osa valtavirran suunnittelutoiminnasta Aspernissa on sukupuolinäkökulmasta erittäin relevanttia. Esimerkkinä voidaan mainita Itävallan ensimmäinen organisoitu ostoskatu, joka helpottaa hoivatyötä.

Hankkeessa tarkastellaan kohtuuhintaista asumista sukupuolinäkökulmasta: luodaan turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö, jossa naiset voivat vapaasti liikkua minä vuorokauden aikana tahansa. Ahdistusta aiheuttavat tilat, kuten metroasemien pysäköintialueet, suunniteltiin huolella turvallisuuden tunteen luomiseksi.

Hyvän laadun kriteerit (kokonaisuus, paikallisidentiteetti, monimuotoisuus, kauneus)

  • Kaupunki perusti vuonna 2003 hanketiimin, johon kuului maanomistajia ja ympäröiviä naapureita. He saivat mahdollisuuden ilmaista tarpeensa ja ideansa. Lisäksi he saivat paikan raatiin, joka arvioi järvikaupunki Aspernin julkisten tilojen suunnitteluperiaatteista julistettavaa Euroopan laajuista kilpailua.
  • Julkisten tilojen suunnittelua korostettiin, sillä koko alueella on käytettävissä erimuotoisia puistoja, aukioita ja puoliksi avoimia tiloja.
  • Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkiliikenteen kestäviä muotoja ja vähentää autoriippuvuutta. Alueella on runsaasti kävelyreittejä, pyöräteitä ja julkisen liikenteen (bussin ja metron) pysäkkejä.
  • Kadut ja julkiset alueet on kaikki nimetty naisten mukaan – esimerkkeinä Simone-de-Beauvoir-Platz ja Janis-Joplin-Promenade. Kyseessä on hienovarainen reaktio historiallisesti vallitsevaan käytäntöön nimetä paikat enimmäkseen miesten mukaan.
  • Asukkaat ilmaisevat identifioituvansa yhteisöön erittäin voimakkaasti. Monet kertovat, että he tuntevat olevansa kaupungin pioneereja ja että asuminen siellä tuntuu lomalta, varsinkin kesällä, kun he voivat kävellä asunnoltaan järvelle uimapuvuissa.

Suunnittelu ja hallinto

Kehittämistoimisto (Wien 3420 Aspern Development AG) vastaa hankkeen yleisestä kehittämistyöstä. Kehittäminen ja suunnittelu tehdään läheisessä yhteistyössä kaupunginhallinnon kanssa, koska kehittämistoimiston rakentamat julkiset tilat luovutetaan sittemmin kaupungin ylläpidettäviksi. Rakennus- ja teknologiaviraston kaupunkialueiden kehittämisestä vastaava erityisyksikkö koordinoi hankkeeseen osallistuvia kaupungin osastoja.

Wien 3420 AG:ssä työskentelee noin 20 henkilöstön jäsentä. Asuinalueen hallintotiimistä kuusi jäsentä on rakennuspaikalla. Lisäksi monet kaupunginhallinnon työntekijät tekevät yhteistyötä eri aiheiden parissa (kaupunkisuunnittelu, kadut, puistot, rakennusluvat, koulut, päiväkodit jne.).

Budjetti ja rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 5 miljardia euroa. Se rahoitettiin pääosin maankäytöstä saatavilla tuloilla. Lisätukea saatiin kunnan ja valtion varoista.

Siirrettävissä olevat ideat

Onnistuminen Wienissä johtuu siitä, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on levitetty kaikkiin suunnittelun tasoihin ja tehtäviin. Toimintamalliin oli sisällytetty erilaisia sukupuolikriteerejä, jotka vaikuttivat erityisen paljon kaupunkisuunnitteluun, asuntotuotantoon, puistojen suunnitteluun, liikenteeseen ja liikkuvuuteen. Onnistunut toteutus on nähtävissä julkisissa puistoissa, ja se korostaa julkisen sektorin valvontaa maanomistajana, joka vastaa käyttäjien erilaisiin tarpeisiin. Vastaavaa mallia sovelletaan katujen ja julkisten tilojen suunnitteluun, vaikka sen vaikutus laimenee paikallisissa palveluissa markkinadynamiikan vuoksi.

Kaupungin vinkit:

  • Etsitään vahvoja ja luotettavia yhteistyökumppaneita, jotka haluavat kulkea yhdessä pidemmän matkaa.
  • Suhtaudutaan avoimesti tietojen vaihtoon muiden kanssa. Harkitaan huolellisesti, mitä voi hyväksyä ja mikä hylätään. Toimitaan joustavasti, ollaan valppaina, sillä se, mitä on jo saavutettu, ei ehkä olekaan seuraavalla kerralla oikea ratkaisu.
  • Asioita tarkastellaan sukupuolinäkökulmasta, jotta asiat eivät jää puolitiehen.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä Wienin kaupunkialueiden kehittämis- ja kaupunkisuunnitteluosastoon sähköpostitse.