Skip to main content

Culture and Creativity

Qafas regolatorju

L-industriji kulturali u kreattivi (CCIs) joperaw f’ambjent tan-negozju kumpless, fejn huma definiti mir-regolamenti standard dwar in-negozji kif ukoll id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, it-tassazzjoni u ħafna kwistjonijiet oħra.

Il-politiki u l-leġiżlazzjoni li jirregolaw dawn l-oqsma (jiġifieri l-qafas regolatorju) għandhom għalhekk jaħdmu biex jiffaċilitaw il-ħolqien artistiku u jippermettu attivitajiet kummerċjali, filwaqt li jippromwovu u jippreservaw id-diversità kulturali tal-Ewropa.

Industriji kulturali u kreattivi – aktar importanti minn qatt qabel

Is-settur tal-kultura, bħal ħafna oħrajn, għaddej minn bidla konsiderevoli u rapida wara r-rivoluzzjoni diġitali. Bi tweġiba għal dawn il-bidliet, il-gvernijiet qed jidentifikaw dejjem aktar ħtieġa għal valutazzjoni kontinwa sabiex jiġi żgurat li l-qafas regolatorju tas-settur jibqa’ adatt għall-iskop tiegħu.

Għas-settur tal-kultura, l-importanza dejjem tikber tat-teknoloġiji diġitali teħtieġ reviżjoni konsistenti tal-leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Ir-regoli tal-UE f’dan il-qasam jeħtieġ li jirriflettu x-xenarju diġitali li qed jinbidel sabiex jiġi żgurat li d-drittijiet tal-artisti u tal-organizzazzjonijiet jiġu protetti, u l-aċċess wiesa’ għall-kultura jiġi salvagwardjat għall-futur.

Barra minn hekk, l-udjenzi u s-swieq qed isiru dejjem aktar online, filwaqt li jenfasizzaw il-ħtieġa li jiġu applikati l-politiki xierqa għall-kummerċ online, it-tassazzjoni, u l-istabbiliment u l-operat tan-negozji.

Attivitajiet tal-Kummissjoni b’appoġġ għall-industriji kulturali u kreattivi

Il-Kummissjoni twettaq għadd ta’ attivitajiet għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-qafas regolatorju tal-kultura. Dawn jinkludu l-immaniġġjar ta’ proġetti, l-ikkummissjonar ta’ studji u rapporti, u l-iżgurar ta’ koordinazzjoni mal-Istati Membri biex jiġu applikati l-aħjar prattiki.

Il-Kummissjoni ssorveljat ukoll progress sostanzjali fir-riforma tal-ambjent regolatorju. Minbarra l-proġetti u l-pjattaformi appoġġjati mis-sottoprogrammi Kultura u MEDIA, ġew adottati l-istrumenti legali li ġejjin

Fid-dawl tal-isfidi kkawżati mill-aktar bidliet riċenti fl-ekonomija diġitali, il-Kummissjoni bdiet riformi politiċi u leġiżlattivi kbar bħala parti mill-proġett tas-Suq Uniku Diġitali.

Dan il-proġett għandu l-għan li jiżgura ambjent regolatorju adatt għall-iskop għas-settur kulturali permezz ta’

Il-passi li jmiss

Il-Kummissjoni se tkompli bl-isforzi tagħha fil-qasam, b’mod partikolari billi