Skip to main content

Culture and Creativity

Lovgivningsmæssige rammer

De kulturelle og kreative brancher indgår i et komplekst erhvervsmiljø, hvor de er underlagt standardbestemmelserne for virksomheder og for intellektuel ejendomsret, beskatning og mange andre forhold.

Politikker og lovgivning på området (dvs. de lovgivningsmæssige rammer) bør derfor være tilrettelagt, så de understøtter den kunstneriske skabelsesproces og de forretningsmæssige aktiviteter, samtidig med at de udvikler og bevarer Europas kulturelle mangfoldighed.

De kulturelle og kreative brancher er vigtigere end nogensinde før

Som så mange andre sektorer gennemgår kultursektoren store og hurtige forandringer i forbindelse med den digitale revolution. På grund af forandringerne ser regeringerne i stigende grad et behov for en løbende evaluering for at sikre, at lovgivningen på området tjener de formål, den er udarbejdet til.

I kultursektoren vinder de digitale teknologier frem, og det skaber behov for en konsekvent gennemgang af lovgivningen om intellektuel ejendomsret. EU-reglerne på området skal afspejle ændringerne i det digitale landskab for at sikre, at kunstneres og organisationers rettigheder beskyttes, og den brede adgang til kulturen sikres i fremtiden.

Samtidig bevæger publikum og markederne sig i stigende grad ud på internettet, og det skaber øget behov for en målrettet politik for internethandel, beskatning samt etablering og drift af virksomheder.

Europa-Kommissionens aktiviteter til støtte for de kulturelle og kreative brancher

Europa-Kommissionen gennemfører en række aktiviteter med det formål at evaluere de lovgivningsmæssige rammer på kulturområdet. Aktiviteterne omfatter projektledelse, bestilling af undersøgelser og rapporter samt koordinering med EU-landene om at anvende bedste praksis.

Kommissionen har ligeledes stået bag et omfattende arbejde med at gennemføre reformer af de lovgivningsmæssige rammer. Ud over de projekter og platforme, der modtager støtte via delprogrammerne Kultur og MEDIER, er følgende retsinstrumenter blevet vedtaget

På baggrund af de udfordringer, som den seneste udvikling i den digitale økonomi har skabt, har Europa-Kommissionen igangsat omfattende politiske og lovgivningsmæssige reformer som en del af projektet vedrørende det digitale indre marked.

Målet med projektet er at sikre lovgivningsmæssige formålstjenlige rammer for kultursektoren i form af

Få mere at vide om projektet vedrørende det digitale indre marked

Næste skridt

Europa-Kommissionen viderefører sin indsats på området, især ved at