Skip to main content

Culture and Creativity

Lovgivningsrammen

De kulturelle og kreative sektorer opererer i et komplekst erhvervsklima, hvor de defineres af standardbestemmelser for virksomheder og omfattes af intellektuelle ejendomsrettigheder, beskatning og meget andet.

De politikker og den lovgivning, der vedrører disse områder skal derfor både facilitere de kunstneriske skabelsesprocesser og forretningsaktiviteter og fremme og beskytte Europas kulturelle mangfoldighed.

De kulturelle og kreative sektorer er vigtigere end nogensinde

Den kulturelle sektor oplever – i lighed med mange andre – en omfattende og hastig forandring som følge af den digitale revolution. Som reaktion på disse ændringer har myndighederne et stigende behov for løbende at vurdere, om lovgivningen for sektoren stadig er egnet til formålet.

For den kulturelle sektor betyder de digitale teknolgiers voksende indflydelse, at der skal ske en konsekvent gennemgang af lovgivningen om intellektuelle ejendomsrettigheder. EU-reglerne på området skal afspejle det foranderlige digitale landskab, så man både beskytter de berørte kunstneres og organisationers rettigheder og sikrer bred adgang til kultur i fremtiden.

Dertil kommer, at såvel publikum som markedet er mere og mere på nettet, og det øger behovet for at indføre politikker, der er tilpasset onlinehandel, beskatning af netsalg samt oprettelse og drift af netsalgssteder.

Kommissionens aktiviteter til støtte for de kulturelle og kreative sektorer

Kommissionen iværksætter en række aktiviteter med det formål at vurdere kulturlovgivningen. Det drejer sig bl.a. om at forvalte projekter, bestille undersøgelser og rapporter og sikre koordineringen af det kulturpolitiske arbejde EU-landene imellem, så der anvendes bedste praksis på området.

Desuden har Kommissionen været involveret i de store fremskridt, der er sket med hensyn til reform af reglerne. Ud over de projekter og platforme, der støttes af Kulturdelprogrammet og MEDIA-delprogrammet, er følgende lovgivningsinitiativer blevet vedtaget:

Som reaktion på de udfordringer, der er opstået med de seneste ændringer i den digitale økonomi, har Kommissionen iværksat store politik- og lovgivningsreformer som led i projektet det digitale indre marked.

Det digitale indre marked skal føre til et regelsæt for kultursektoren, som er egnet til formålet, via

De næste skridt

Kommissionen vil fortsætte sin indsats på området, bl.a. ved at