Skip to main content

Culture and Creativity

Lainsäädäntö

Kulttuuriala ja luovat alat toimivat monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä: niihin sovelletaan yleisiä yrityksiä koskevia sääntöjä sekä muun muassa teollis- ja tekijänoikeuksia ja verotusta.

Sen vuoksi näitä aloja koskevalla politiikalla ja lainsäädännöllä (eli sääntelykehyksellä) tulisi edistää taiteellisen luovan työn tekemistä ja mahdollistaa liiketoiminta. Samalla on tuettava ja suojeltava Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta.

Kulttuuriala ja luovat alat ovat tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin

Kulttuurialalla on digitaalisen vallankumouksen seurauksena käynnissä monien muiden alojen tapaan huomattavia ja nopeita muutoksia. Siksi eri maiden hallitukset toteavat yhä useammin, että alan sääntelykehystä on jatkuvasti arvioitava, jotta voidaan varmistaa sen tarkoituksenmukaisuus.

Kulttuurialan kannalta digitaaliteknologian kasvava merkitys edellyttää teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön johdonmukaista tarkistamista. Alaa koskevissa EU:n säännöissä on otettava huomioon muuttuva digitaalinen toimintaympäristö, jotta voidaan varmistaa taiteilijoiden ja organisaatioiden oikeuksien suojelu ja kulttuurin laaja saatavuus tulevaisuudessakin.

Lisäksi yleisö ja markkinat ovat yhä useammin verkossa, minkä vuoksi verkkokauppaan, verotukseen sekä yritysten perustamiseen ja toimintaan on sovellettava asianmukaista politiikkaa.

Kulttuurialaa ja luovia aloja tukevat Euroopan komission toimet

Euroopan komissio toteuttaa useita toimia, joiden avulla arvioidaan kulttuurin sääntelykehystä. Niihin kuuluvat hankkeiden hallinnointi, selvitysten ja raporttien tilaaminen sekä yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa parhaiden käytäntöjen soveltamiseksi.

Komission valvonnassa on myös saavutettu huomattavaa edistystä sääntely-ympäristön uudistamisessa. Kulttuuria ja mediaa koskevista alaohjelmista on tuettu hankkeita ja foorumeja. Lisäksi on annettu seuraavat säädökset:

Digitaalitalouden viimeaikaisten muutosten aiheuttamien haasteiden vuoksi komissio on käynnistänyt merkittäviä politiikan ja lainsäädännön uudistuksia osana digitaalisia sisämarkkinoita koskevaa hanketta.

Hankkeen tavoitteena on varmistaa tarkoituksenmukainen sääntely-ympäristö kulttuurialalle. Toimiin kuuluvat

Seuraavat vaiheet

Euroopan komissio jatkaa toimiaan tällä alalla. Näitä toimia ovat erityisesti