Skip to main content

Culture and Creativity

Regelgevingskader

De culturele en creatieve sector bevindt zich in een complex ondernemingsklimaat: wat betreft intellectuele-eigendomsrechten, belastingen en allerlei andere aspecten gelden voor deze sector de standaardregels voor bedrijven.

Het beleid en de wetgeving op dit gebied moeten daarom het maken van kunst en zakelijke activiteiten vergemakkelijken, en tegelijkertijd de culturele diversiteit van Europa stimuleren en in stand houden.

De culturele en creatieve sector - belangrijker dan ooit

De digitale revolutie leidt in veel sectoren, ook in de culturele, tot vergaande en snelle veranderingen. Daarom moet de overheid het regelgevingskader voor deze sector regelmatig evalueren om ervoor te zorgen dat het doeltreffend blijft.

Door het toenemende belang van digitale technologieën moet de wetgeving inzake intellectuele-eigendomsrechten worden aangepast. De EU-regels op dit gebied moeten het veranderende digitale landschap weerspiegelen, zodat de rechten van kunstenaars en organisaties worden beschermd en een brede toegang tot cultuur in de toekomst wordt gewaarborgd.

Bovendien bevinden het publiek en de markten zich steeds meer online, wat passend beleid noodzakelijk maakt voor de onlinehandel, de belastingheffing en de oprichting en exploitatie van bedrijven.

Maatregelen van de Commissie ter ondersteuning van de culturele en creatieve sector

De Commissie evalueert het regelgevingskader voor cultuur op verschillende manieren. Zo beheert zij projecten, bestelt studies en verslagen, en coördineert beste praktijken met de lidstaten.

De Commissie heeft ook het regelgevingskader aanzienlijk hervormd. Zij ondersteunt projecten en platforms in het kader van de subprogramma’s Cultuur en MEDIA. Daarnaast heeft zij de volgende rechtsinstrumenten aangenomen:

De recente ontwikkelingen binnen de digitale economie hebben een aantal uitdagingen met zich gebracht. Daarom heeft de Commissie belangrijke beleids- en wetgevingshervormingen geïnitieerd in het kader van het project voor een digitale eengemaakte markt.

Dit project streeft naar passende regelgeving voor de culturele sector door middel van

Volgende stappen

De Commissie zal haar inspanningen op dit gebied voortzetten, met name door: