Skip to main content

Culture and Creativity

Regulatorni okvir

Kulturna i kreativna industrija djeluju u složenom poslovnom okruženju u kojem su definirane standardnim propisima koji se odnose na poduzeća, prava intelektualnog vlasništva, oporezivanje i mnoga druga pitanja.

Politike i zakonodavstvo kojima se uređuju ta područja (tj. regulatorni okvir) trebali bi stoga olakšati umjetničko stvaralaštvo i pogodovati poslovanju, ali i promicati i očuvati kulturnu raznolikost Europe.

Kulturna i kreativna industrija – važnija no ikad prije

Sektor kulture, kao i mnogi drugi, brzo se i znatno mijenja uslijed digitalne revolucije. Na nacionalnoj razini stoga se sve češće prepoznaje potreba za kontinuiranom procjenom kako bi se osiguralo da regulatorni okvir sektora ostane svrsishodan.

Zbog sve veće važnosti digitalnih tehnologija u kulturnom sektoru potrebno je dosljedno revidirati zakonodavstvo o pravima intelektualnog vlasništva. Pravila EU-a u tom području trebaju odražavati promjene u digitalnom okruženju kako bi se zaštitila prava umjetnika i organizacija te očuvao širok pristup kulturi u budućnosti.

Osim toga, publika i tržišta sve su više okrenuti internetu, zbog čega je važno da se na internetsko trgovanje, oporezivanje te osnivanje i poslovanje poduzeća primjenjuju odgovarajuće politike.

Aktivnosti Komisije za potporu kulturnoj i kreativnoj industriji

Komisija poduzima niz aktivnosti u svrhu procjene regulatornog okvira za kulturu. Među ostalim, upravlja projektima, naručuje studije i izvješća te osigurava koordinaciju s državama članicama radi primjene najboljih praksi.

Komisija je usto nadzirala i važne uspješne reforme regulatornog okruženja. Osim projekata i platformi koji se podupiru potprogramima Kultura i MEDIA, doneseni su sljedeći pravni instrumenti:

Imajući u vidu izazove povezane s najnovijim razvojem digitalnoga gospodarstva, Komisija je pokrenula opsežne političke i zakonodavne reforme u okviru projekta jedinstvenoga digitalnog tržišta.

Tim se projektom želi uspostaviti odgovarajuće regulatorno okruženje za kulturni sektor, što će se postići:

Daljnji koraci

Komisija će nastaviti raditi u tom području, osobito: