Skip to main content

Culture and Creativity

Szabályozási keret

A kulturális és kreatív iparágak összetett üzleti környezetben működnek, és tevékenységüket a vállalkozásokra, valamint a szellemi tulajdonjogokra, az adózásra és számos más kérdésre vonatkozó általános előírások szabályozzák.

Az e területekre vonatkozó szakpolitikáknak és jogszabályoknak ezért elő kell segíteniük a művészi alkotást, és lehetővé kell tenniük az üzleti tevékenységeket, egyúttal gondozniuk és elő kell mozdítaniuk Európa kulturális sokszínűségét.

Kulturális és kreatív iparágak – fontosabbak, mint valaha

Sok más szektorhoz hasonlóan a kulturális ágazat is jelentős és gyors változásokon megy keresztül a digitális forradalom következtében. A kormányzatok az említett változások nyomán egyre inkább felismerik a folyamatos értékelés szükségességét, mivel csak így biztosítható, hogy az ágazat szabályozási kerete továbbra is megfeleljen a célnak.

A kulturális ágazatban a digitális technológiák növekvő jelentősége megköveteli a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó jogszabályok következetes felülvizsgálatát. Az erre a területre vonatkozó uniós szabályoknak tükrözniük kell a változó digitális környezetet annak érdekében, hogy a jövőben biztosított legyen a művészek és a szervezetek jogainak védelme, valamint a kultúrához való széles körű hozzáférés.

A közönség és a piacok emellett egyre inkább áthelyeződnek az online térbe, ami rávilágít arra, hogy az online kereskedelem, az adózás, valamint a vállalkozások alapítása és működése tekintetében megfelelő szakpolitikákat kell alkalmazni.

A kulturális és kreatív iparágakat támogató bizottsági tevékenységek

A Bizottság számos tevékenységet végez a kultúra szabályozási keretének értékelése céljából. Idetartozik a projektek irányítása, a tanulmányok és jelentések elkészítésére vonatkozó megbízások, valamint a tagállamokkal folytatott koordináció biztosítása a bevált gyakorlatok alkalmazása érdekében.

A Bizottság a szabályozási környezet reformja terén is jelentős előrelépést nyugtázhatott. A Kultúra és a MEDIA alprogram keretében támogatott projekteken és platformokon kívül a következő jogi eszközöket fogadták el:

A Bizottság a digitális gazdaság legújabb változásai támasztotta kihívások fényében jelentős szakpolitikai és jogalkotási reformokat kezdeményezett a digitális egységes piacra vonatkozó projekt részeként.

A projekt arra szolgál, hogy a célnak megfelelő szabályozási környezetet biztosítson a kulturális ágazat számára a következők révén:

A következő lépések

A Bizottság folytatja az e területre irányuló törekvéseit, különösen a következők révén: