Skip to main content

Culture and Creativity

Regulativni okvir

Kulturni in ustvarjalni sektorji delujejo v zapletenem poslovnem okolju, kjer jih opredeljujejo standardni predpisi, ki se nanašajo na podjetja, pa tudi na pravice intelektualne lastnine, davčne ureditve in številna druga vprašanja.

Politike in zakonodaja, ki urejajo ta področja (tj. regulativni okvir), bi si morale zato prizadevati za olajšanje umetniškega ustvarjanja in omogočiti poslovne dejavnosti, hkrati pa spodbujati in ohranjati evropsko kulturno raznolikost.

Kulturni in ustvarjalni sektorji – pomembnejši kot kdaj prej

Tudi kulturni sektor se, tako kot mnogi drugi, po digitalni revoluciji močno in hitro spreminja. Kot odgovor na te spremembe vlade vse bolj ugotavljajo potrebo po stalnem ocenjevanju, da se zagotovi, da regulativni okvir sektorja še naprej služi svojemu namenu.

Za kulturni sektor naraščajoči pomen digitalnih tehnologij zahteva stalen pregled zakonodaje o pravicah intelektualne lastnine. Pravila EU na tem področju morajo odražati spreminjajočo se digitalno okolje, da se zagotovi zaščita pravic umetnikov in organizacij ter zaščiti širok dostop do kulture v prihodnosti.

Poleg tega so občinstvo in trgi vse pogosteje povezani s spletom, kar poudarja potrebo po uporabi ustreznih politik za spletno trgovanje, davčno ureditev ter ustanavljanje in poslovanje podjetij.

Dejavnosti Komisije v podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem

Komisija pri oceni regulativnega okvira za kulturo izvaja vrsto dejavnosti. Sem spadajo upravljanje projektov, naročanje študij in poročil ter zagotavljanje usklajevanja z državami članicami za uporabo najboljših praks.

Komisija je spremljala tudi znaten napredek pri reformi regulativnega okolja. Poleg projektov in platform, ki jih podpirajo podprogrami Kultura in MEDIA, so bili sprejeti naslednji pravni instrumenti:

Glede na izzive, ki jih predstavljajo najnovejše spremembe v digitalnem gospodarstvu, je Komisija v okviru projekta enotnega digitalnega trga začela izvajati pomembne reforme politike in zakonodajne reforme.

Cilj tega projekta je zagotoviti ustrezno zakonodajno okolje za kulturni sektor prek:

Naslednji koraki

Komisija si bo še naprej prizadevala na področju, zlasti s: