Skip to main content

Culture and Creativity

Aanvraagprocedure voor het Europees erfgoedlabel

Criteria voor erfgoed en landen

Erfgoed dat het Europees erfgoedlabel wil dragen, moet een symbolische waarde voor Europa hebben. Het moet een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis en cultuur van Europa en/of bij de totstandkoming van de Europese Unie.

Volgens het Besluit tot instelling van een actie van de Europese Unie voor het Europees erfgoedlabel kan het gaan om:

 • monumenten
 • natuurgebieden
 • erfgoed onder water
 • archeologische locaties
 • industriële of stedelijke locaties
 • cultuurlandschappen
 • gedenkplaatsen
 • cultuurgoederen en -objecten
 • immaterieel erfgoed dat met een bepaalde plaats verbonden is (ook hedendaags)

Het Europees erfgoedlabel kan worden aangevraagd voor erfgoed in de 25 landen die deelnemen:

 • Oostenrijk
 • België
 • Bulgarije
 • Kroatië
 • Cyprus
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Italië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slowakije
 • Slovenië
 • Spanje

Soorten locaties

De Europese Unie kan een Europees erfgoedlabel toekennen aan drie soorten erfgoed:

 1. op één locatie (“site”): een individuele aanvraag;
 2. op meer dan één locatie in een land (“nationale thematische site”): een gezamenlijke aanvraag voor erfgoed op diverse locaties met een gemeenschappelijk thema;
 3. in verschillende landen (“transnationale site”): een gezamenlijke aanvraag voor diverse locaties in verschillende landen met een gemeenschappelijk thema, óf een individuele aanvraag voor erfgoed op één locatie maar op het grondgebied van twee of meer landen.

Bij “transnationale sites” wordt het erfgoedlabel aan de erfgoedlocatie als geheel toegekend, onder een gemeenschappelijke benaming. Zulk grensoverschrijdend erfgoed krijgt tijdens de selectie voorrang (mits het natuurlijk aan alle criteria voldoet).

Over de selectieprocedure

Criteria

Elk deelnemend land mag om de twee jaar maximaal twee locaties voordragen. De voorselectie gebeurt op basis van de criteria van artikel 7 van het besluit en het aanvraagformulier.

De jury beoordeelt de kandidaten op basis van de Europese betekenis van het erfgoed, het project eromheen en het werkplan dat zij moeten indienen.

Procedure

Elk deelnemend land mag de procedure en het tijdschema voor de voorselectie, geheel volgens het subsidiariteitsbeginsel, helemaal zelf bepalen. Wil een land kandidaten voordragen, dan moet het de aanvraagformulieren wel vóór 1 maart van het jaar van de selectieprocedure naar de Commissie sturen, volgens het tijdschema in de bijlage bij het besluit.

Een Europese jury van onafhankelijke deskundigen maakt een selectie van de aanvragen op EU-niveau, onder toezicht van de Europese Commissie. Deze jury kiest maximaal één site per lidstaat.

Over die selectie brengt de jury verslag uit, samen met een aanbeveling om het Europees erfgoedlabel toe te kennen.

De Commissie bepaalt vervolgens welke sites het label krijgen, en houdt daarbij terdege rekening met de aanbeveling van de Europese jury.

Kandidaten die niet geselecteerd worden, mogen later opnieuw een aanvraag op nationaal niveau indienen.

Aanvraagformulieren

Lees hoe u een aanvraag kunt indienen en wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen.

U vindt de richtsnoeren onderaan op deze pagina.

Kandidaten moeten

 • contact opnemen met de nationale coördinator voor het Europees erfgoedlabel voor informatie over de voorselectie op nationaal niveau,
 • het juiste aanvraagformulier invullen en indienen bij de nationale coördinator.

Voor meer informatie en algemene vragen over de aanvraagprocedure, kunt u contact opnemen met de nationale coördinator in het betrokken land.

Voor meer specifieke vragen kunt u mailen naar de Europese Commissie op EAC-CULTURE[at]ec.europa.eu.

Binnenkort zullen de aanvraagformulieren voor 2023 beschikbaar zijn.

Geldigheidsduur van erfgoedlabel

De Europese Unie kent het erfgoedlabel toe op permanente basis. De betrokken lidstaat moet regelmatig controleren of de locatie nog aan de criteria beantwoordt, en of de betrokkenen het project en het werkplan, dat bij de aanvraag werd ingediend, ook uitvoeren.

Beheerders van erkend erfgoed mogen op elke moment afstand doen van het label. Zij moeten dat dan aan hun nationale instantie laten weten, die op haar beurt de Commissie moet informeren. Meer details over monitoring, intrekking of afstand doen van het label zijn te vinden in het besluit.

Voorgaande selectierondes

Bekijk de juryverslagen van voorgaande selectieprocedures onder “Verslagen” onderaan op deze pagina.

Validity of the label awarded

The European Union awards the Heritage Label on a permanent basis.

The relevant Member State monitors regularly each award-winning site to ensure that it continues to meet the criteria for the attribution of the label and that it respects the project and work plan submitted with the application.

Sites may renounce the label at any time. They shall notify the Member States concerned, which shall in turn inform the Commission. More information on monitoring, withdrawal, or renunciation is available in the Decision establishing the action.

Previous selections

Find the European panel reports on selections procedures under the Reports section, at the end of the page.

Tagged in:  Creatief Europa