Skip to main content

Culture and Creativity

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hakumenettely

Kohteiden ja maiden hakukelpoisuuskriteerit

Euroopan kulttuuriperintötunnusta hakevilla kohteilla on oltava symbolista eurooppalaista arvoa. Niillä on täytynyt olla merkittävä asema Euroopan historiassa ja kulttuurissa ja/tai unionin rakentamisessa.

Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan toimen perustamisesta annetussa päätöksessä ’kohteilla’ tarkoitetaan

 • muistomerkkejä
 • luontokohteita
 • vedenalaisia kohteita
 • arkeologisia kohteita
 • teollisuus- tai kaupunkikohteita
 • kulttuurimaisemia
 • historiallisia paikkoja
 • tiettyyn paikkaan liittyviä kulttuurituotteita ja ‑esineitä
 • tiettyyn paikkaan liittyvää aineetonta perintöä, myös nykyajan kulttuuriperintöä.

Euroopan kulttuuriperintötunnusta voidaan hakea kohteille, jotka sijaitsevat jossakin seuraavista tähän toimeen osallistuvista 25 EU-maasta:

 • Itävalta
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Kroatia
 • Kypros
 • Tšekki
 • Tanska
 • Viro
 • Suomi
 • Ranska
 • Saksa
 • Kreikka
 • Unkari
 • Italia
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Malta
 • Alankomaat
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Espanja.

Kohdetyypit

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen myöntää Euroopan unioni. Mahdollisia kohdetyyppejä on kolme:

 1. Yksittäiset kohteet: kun tunnusta haetaan yhdelle, yksittäiselle kohteelle.
 2. Kansalliset temaattiset kohteet: kun tunnusta haetaan useille samassa EU-maassa sijaitseville kohteille, jotka keskittyvät tiettyyn teemaan ja esittävät yhteisen hakemuksen.
 3. Rajatylittävät kohteet: kun tunnusta haetaan useille eri EU-maissa sijaitseville kohteille, jotka keskittyvät tiettyyn teemaan ja esittävät yhteisen hakemuksen, tai kun tunnusta haetaan yhdelle kohteelle, joka sijaitsee vähintään kahden EU-maan alueella.

Rajatylittävien kohteiden tapauksessa tunnus myönnetään kohteelle kokonaisuudessaan ja yhteisellä nimellä. Jos rajatylittävä kohde täyttää kaikki kriteerit, sille annetaan valinnassa etusija.

Valintamenettely

Kriteerit

Kukin EU-maa saa esivalita enintään kaksi kohdetta kahden vuoden välein. Esivalinta perustuu kulttuuriperintötunnusta koskevan toimen perustamisesta annetun päätöksen 7 artiklassa vahvistettuihin kriteereihin ja hakemuslomakkeeseen.

Tuomaristo arvioi ehdokkaat niiden eurooppalaisen merkityksen sekä kulttuuriperintötunnusta koskevassa hakemuksessa esitetyn hankkeen ja työsuunnitelman perusteella.

Menettely

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kukin osallistuva EU-maa laatii omat menettelynsä ja aikataulunsa esivalintaa varten. Maiden tulee toimittaa esivalitsemiensa kohteiden hakemuslomakkeet komissiolle viimeistään valintamenettelyvuoden maaliskuun 1. päivänä päätöksen aikataulun mukaisesti.

Kohteiden valitsemisesta EU:n tasolla vastaa puolueeton eurooppalainen asiantuntijaraati Euroopan komission alaisuudessa. Raati valitsee enintään yhden kohteen kustakin maasta.

Se laatii esivalituista kohteista raportin, jossa esitetään suositus tunnuksen myöntämiseksi.

Tämän jälkeen komissio nimeää kohteet, joille tunnus myönnetään, ottaen asianmukaisesti huomioon eurooppalaisen raadin suosituksen.

Ne tunnusta hakeneet kohteet, joita ei valittu, voivat toimittaa seuraavina vuosina uuden hakemuksen kansallisen tason esivalintaa varten.

Hakuasiakirjat

Tunnusta hakevia kohteita varten on laadittu ohjeet, joissa selostetaan, miten kohdetta ehdotetaan ja mitä ehtoja osallistujien on täytettävä.

Ohjeasiakirja löytyy sivun alalaidasta.

Hakijoiden tulee

 • ottaa yhteyttä Euroopan kulttuuriperintötunnuksen kansalliseen koordinaattoriin saadakseen lisätietoa kansallisesta esivalinnasta
 • toimittaa täytetty hakemuslomake oman maansa kansalliselle koordinaattorille.

Lisätietoa hakumenettelystä antaa kunkin maan kansallinen koordinaattori, joka myös vastaa menettelyä koskeviin yleisiin kysymyksiin.

Erityisiin kysymyksiin vastaa Euroopan komissio (yhteydenotot: EAC-CULTURE [at] ec.europa.eu).

Vuoden 2023 hakulomakkeet ovat saatavilla lähiaikoina.

Tunnuksen voimassaolo

Euroopan unioni myöntää Euroopan kulttuuriperintötunnuksen pysyvästi. Kunkin EU-maan tulee seurata jokaista tunnuksen saanutta kohdettaan säännöllisesti. Näin varmistetaan, että kohde yhä täyttää tunnuksen kriteerit ja toteuttaa hakemuksessa esitettyä hanketta ja työsuunnitelmaa.

Kohteet voivat luopua tunnuksesta milloin tahansa. Tällöin niiden on ilmoitettava luopumisesta asianomaisille EU-maille, jotka puolestaan ilmoittavat siitä Euroopan komissiolle. Lisätietoa seurannasta sekä tunnuksen peruuttamisesta ja siitä luopumisesta on toimen perustamisesta annetussa päätöksessä.

Aiemmin valitut kohteet

Eurooppalaisen asiantuntijaraadin aiemmista hakumenettelyistä laatimat raportit löytyvät sivun lopusta Raportit-osiosta.

Validity of the label awarded

The European Union awards the Heritage Label on a permanent basis.

The relevant Member State monitors regularly each award-winning site to ensure that it continues to meet the criteria for the attribution of the label and that it respects the project and work plan submitted with the application.

Sites may renounce the label at any time. They shall notify the Member States concerned, which shall in turn inform the Commission. More information on monitoring, withdrawal, or renunciation is available in the Decision establishing the action.

Previous selections

Find the European panel reports on selections procedures under the Reports section, at the end of the page.

Tagged in:  Luova Eurooppa