Skip to main content

Culture and Creativity

Procesul de solicitare a Mărcii patrimoniului european

Criterii de eligibilitate pentru situri și țări

Siturile candidate pentru Marca patrimoniului european trebuie să aibă o valoare europeană simbolică. Acestea trebuie să fi jucat un rol important în istoria și cultura Europei și/sau realizarea Uniunii.

În sensul Deciziei de instituire a unei acțiuni privind Marca patrimoniului european, „situri” înseamnă următoarele:

 • monumente
 • situri naturale
 • situri subacvatice
 • situri arheologice
 • situri industriale sau urbane
 • peisaje culturale
 • locuri comemorative
 • bunuri și obiecte culturale
 • patrimoniu imaterial asociat unui loc, inclusiv patrimoniu contemporan

Pot solicita să primească Marca patrimoniului european situri din cele 25 de state membre care participă la acțiune:

 • Austria
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Croația
 • Cipru
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Estonia
 • Finlanda
 • Franța
 • Germania
 • Grecia
 • Ungaria
 • Italia
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Malta
 • Țările de Jos
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovacia
 • Slovenia
 • Spania

Tipuri de situri

Uniunea Europeană acordă Marca patrimoniului european pentru trei tipuri de situri:

 1. Sit unic: cerere pentru un sit.
 2. Sit tematic național: mai multe situri localizate în același stat membru, care se axează pe o temă specifică și prezintă o cerere comună.
 3. Sit transnațional: mai multe situri localizate în state membre diferite care se axează pe o temă specifică unică și prezintă o cerere comună sau un sit localizat geografic pe teritoriul a cel puțin două state membre.

Pentru siturile transnaționale, marca se acordă sitului ca întreg și sub o denumire comună. Dacă un sit transnațional îndeplinește toate criteriile, se va acorda prioritate acestui sit în cadrul selecției.

Despre procesul de selecție

Criterii

Fiecare stat membru poate preselecta maximum două situri o dată la doi ani. Preselecția se bazează pe criteriile prevăzute în articolul 7 din Decizia de instituire a acțiunii și pe formularul de cerere.

Juriul evaluează siturile candidate pe baza semnificației lor europene, precum și pe baza proiectului și planului de lucru depus pentru Marca patrimoniului european.

Proces

Fiecare stat membru participant își stabilește propriile proceduri și propriul calendar pentru preselecție, în conformitate cu principiul subsidiarității. Statele membre trimit formularele de cerere ale siturilor preselectate la Comisie până la data de 1 martie a anului procedurii de selecție, în conformitate cu calendarul Deciziei.

Un juriu european de experți independenți efectuează selecția siturilor la nivelul UE, sub responsabilitatea Comisiei Europene. Acest juriu selectează cel mult un sit per stat membru.

Juriul emite un raport cu privire la siturile preselectate, inclusiv o recomandare pentru atribuirea mărcii.

Ulterior, Comisia desemnează siturile care urmează să primească marca, ținând seama în mod corespunzător de recomandarea juriului european.

Siturile candidate care nu sunt selectate pot trimite noi cereri pentru preselecția la nivel național în anii următori.

Documente de cerere

Orientările pentru siturile candidate explică modul de depunere a unei propuneri și condițiile de participare.

Găsiți documentul cu orientările în partea de jos a paginii.

Siturile candidate trebuie

 • să contacteze coordonatorul național pentru Marca patrimoniului european pentru informații privind selecția la nivel național
 • să completeze formularul de cerere și să i-l transmită coordonatorului național respectiv.

Pentru informații suplimentare și întrebări generale legate de depunerea cererii, contactați coordonatorul național din statul membru respectiv.

Pentru întrebări specifice, contactați Comisia Europeană la EAC-CULTURE [at] ec.europa.eu.

Formularele de cerere pentru 2023 vor fi disponibile în curând.

Valabilitatea mărcii acordate

Uniunea Europeană acordă Marca patrimoniului european pe durată nelimitată. Statul membru relevant monitorizează periodic fiecare sit care a obținut marca, pentru a se asigura faptul că acesta continuă să îndeplinească criteriile de atribuire a mărcii și respectă proiectul și planul de lucru prezentate în cererea depusă.

Siturile pot renunța la marcă în orice moment. Acestea informează statele membre în cauză, care la rândul lor informează Comisia. Informații suplimentare cu privire la monitorizare, retragere sau renunțare sunt disponibile în Decizia de instituire a acțiunii.

Selecții anterioare

Consultați rapoartele juriului european cu privire la procedurile de selecție în secțiunea „Rapoarte” din partea de jos a paginii.

Valabilitatea mărcii acordate

Uniunea Europeană acordă Marca patrimoniului european pe durată nelimitată. Statul membru relevant monitorizează periodic fiecare sit care a obținut marca, pentru a se asigura faptul că acesta continuă să îndeplinească criteriile de atribuire a mărcii și respectă proiectul și planul de lucru prezentate în cererea depusă.

Siturile pot renunța la marcă în orice moment. Acestea informează statele membre în cauză, care la rândul lor informează Comisia. Informații suplimentare cu privire la monitorizare, retragere sau renunțare sunt disponibile în Decizia de instituire a acțiunii.

Selecții anterioare

Consultați rapoartele juriului european cu privire la procedurile de selecție în secțiunea „Rapoarte” din partea de jos a paginii.

Validity of the label awarded

The European Union awards the Heritage Label on a permanent basis.

The relevant Member State monitors regularly each award-winning site to ensure that it continues to meet the criteria for the attribution of the label and that it respects the project and work plan submitted with the application.

Sites may renounce the label at any time. They shall notify the Member States concerned, which shall in turn inform the Commission. More information on monitoring, withdrawal, or renunciation is available in the Decision establishing the action.

Previous selections

Find the European panel reports on selections procedures under the Reports section, at the end of the page.

Tagged in:  Europa creativă