Skip to main content

Culture and Creativity

Cultura în orașe și regiuni

Cultura este foarte apreciată în toate regiunile și orașele din Uniunea Europeană, atât de locuitori, cât și de vizitatori. Sectoarele culturale și creative reprezintă, de asemenea, un atu esențial pentru competitivitatea și atractivitatea economică regională, în timp ce patrimoniul cultural este un element-cheie al imaginii și identității orașelor și regiunilor și, de multe ori, punctul forte al turismului urban.

Noua agendă europeană pentru cultură adoptată în 2018 de Comisia Europeană recunoaște faptul că orașele și regiunile din UE se află în avangarda dezvoltării bazate pe cultură și sunt parteneri naturali pentru experimentare, anticipare a tendințelor și explorare a modelelor de inovare socială și economică.

Acest ultim aspect este evidențiat și în Planul de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2019-2022 al Consiliului Uniunii Europene. Planul subliniază, de asemenea, faptul că statele membre ar trebui să acorde o atenție specială rolului culturii la nivel local, calității arhitecturii și mediului de trai.

Cadrul de acțiune european pentru patrimoniul cultural include, de asemenea, o serie de acțiuni specifice relevante pentru orașe și regiuni. Inițiativele europene propuse se axează în special pe regenerarea orașelor și a regiunilor prin patrimoniul cultural, promovarea reutilizării adaptive a clădirilor de patrimoniu, precum și echilibrarea accesului la patrimoniul cultural prin turism cultural durabil și patrimoniu natural.

Sprijinirea culturii la nivel local

Comisia Europeană are trei roluri principale în acest context:

  1. Acordarea de sprijin financiar autorităților locale și regionale.
  2. Sensibilizarea cu privire la potențialul sectoarelor culturale și creative pentru dezvoltarea regională și locală.
  3. Sprijinirea autorităților locale și regionale în elaborarea de strategii integrate.

Regiunile și orașele sunt sprijinite financiar printr-o serie de programe de finanțare ale UE, prin care este susținută, de asemenea, cultura în dezvoltarea regională. În plus, Comisia Europeană colaborează cu autoritățile naționale, regionale și municipale, precum și cu organizațiile internaționale competente, pentru a face schimb de bune practici privind cultura și dezvoltarea regională.

Finanțare din partea UE pentru cultură în orașe și regiuni

Sprijinul financiar este furnizat în principal prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene, și anume

Sectoarele culturale și creative trebuie să fie integrate în strategiile de dezvoltare regională și locală pentru a promova bunurile culturale tradiționale și patrimoniul cultural, pentru a stimula dezvoltarea întreprinderilor creative, pentru a sprijini investițiile în infrastructură și în capitalul uman, precum și pentru a genera efecte de propagare în economia locală în sens larg. Acest lucru este în conformitate cu principiul dezvoltării economice regionale din cadrul strategiilor de specializare inteligentă (S3), identificând principalele puncte forte și potențiale ca bază pentru investiții.

Folosind resursele fondurilor structurale și de investiții europene, în special ale Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), aproximativ 100 de regiuni din Europa au inclus sectoarele culturale și creative și/sau patrimoniul cultural în Strategiile lor de inovare pentru specializare inteligentă, atât în cadrul priorităților S3 regionale, cât și al celor naționale pentru perioada 2014-2020.

Cultura constituie una dintre cele mai populare teme în cadrul Interreg, unul dintre principalele instrumente ale UE de sprijinire a cooperării transfrontaliere între regiuni prin proiecte cofinanțate prin FEDR. Peste 4 000 de proiecte și fonduri de peste 1 miliard EUR au fost alocate patrimoniului cultural și artelor în cadrul Interreg în perioada 2014-2020.

Exemple recente relevante de proiecte Interreg în domeniul culturii pot fi găsite, de exemplu, în cartea electronică „Connecting Cultures, Connected Citizens” publicată de Interact cu ocazia Anului european al patrimoniului cultural 2018.

Cooperarea la nivelul UE pentru elaborarea politicilor culturale locale

Comisia Europeană colaborează cu statele membre pe teme relevante pentru orașe și regiuni, inclusiv prin metoda deschisă de coordonare. Printre temele abordate se numără rolul politicilor publice în dezvoltarea potențialului antreprenorial și inovator al sectoarelor culturale și creative și utilizarea strategică a programelor UE pentru sprijinirea culturii.

În cadrul programului „Capitalele europene ale culturii”, inițiativă de sine stătătoare în cadrul acțiunilor culturale ale UE, inaugurată în 1985, orașele evidențiază bogăția culturilor europene și le permit cetățenilor europeni să sărbătorească diversitatea acestora, integrând în același timp cu succes cultura în planurile de dezvoltare pe termen lung.

Rolul culturii în dezvoltarea locală a fost, de asemenea, abordat în cadrul Forumului european al culturii, un eveniment emblematic al Comisiei Europene organizat pentru a spori vizibilitatea cooperării culturale europene, precum și prin „Vocile culturii”, dialogul structurat dintre Comisia Europeană și sectoarele culturale. În 2020, în cadrul proiectului „Vocile culturii” a avut loc reuniunea unui grup pentru „Rolul culturii în zonele neurbane ale Uniunii Europene”, în cadrul căreia 35 de organizații din toată Europa au discutat despre măsurile pe care UE le poate întreprinde pentru a promova cultura în spațiile periurbane (în afara centrelor urbane), în suburbii și în zonele periferice.

Un nou parteneriat pe tema culturii și patrimoniului cultural a fost inițiat în 2018 în cadrul Agendei urbane a UE, o nouă metodă de lucru pe mai multe niveluri, care promovează cooperarea dintre statele membre, orașe, Comisia Europeană și alte părți interesate. Peste 30 de parteneri sunt implicați în prezent în acest proces.

Sprijinirea orașelor, a regiunilor și a părților interesate de la nivel local în procesul de învățare reciprocă

Comisia Europeană colaborează cu autoritățile locale și regionale, precum și cu părțile interesate din sectorul cultural local, facilitând învățarea reciprocă și schimburile reciproce de bune practici.

În perioada 2015-2017, proiectul de învățare reciprocă Cultură pentru orașe și regiuni, finanțat prin programul „Europa creativă”, a analizat unele inițiative culturale existente și impactul acestora asupra dezvoltării locale și regionale. În cadrul acestui proiect a fost realizat un catalog cu 70 de studii de caz, au fost efectuate vizite de studiu în 15 orașe/regiuni și a fost oferită îndrumare de specialitate pentru 10 orașe/regiuni.

În perioada 2016-2018, proiectul Rețeaua europeană a centrelor creative a fost cofinanțat prin programul „Europa creativă”, reunind peste 200 de platforme sau locuri de muncă pentru sectoarele culturale și creative răspândite în orașele europene, pentru a promova schimburile și a îmbunătăți cooperarea dintre acestea, precum și pentru a facilita consolidarea capacităților.

În perioada 2018-2021, proiectul de politică Spații și orașe culturale și creative, cofinanțat prin programul „Europa creativă”, urmărește să găsească noi modalități de colaborare între administrația publică și sectorul cultural din orașe și regiuni, pentru a elabora politici publice împreună. Obiectivul proiectului este de a demonstra că, prin cultură și practici comune, cartierele și orașele pot fi transformate în spații mai durabile, creând o viață mai bună pentru comunitățile acestora.

În 2020, Comisia Europeană a lansat Patrimoniul cultural în acțiune, un program de învățare reciprocă prin care responsabilii de elaborarea politicilor la nivel local și regional pot face schimb de cunoștințe cu privire la patrimoniul cultural. În cadrul acestui program va fi realizat un catalog online cu 30 de inițiative și vor fi organizate 12 vizite de învățare reciprocă, fiecare dintre acestea cu peste 20 de participanți. Inițiativa este una dintre acțiunile prevăzute în Cadrul de acțiune european pentru patrimoniul cultural.

Sprijinirea orașelor și regiunilor prin furnizarea de date și analize privind cultura

Inițiativele facilitate de Comisia Europeană pot contribui la colectarea de date și la măsurarea impactului culturii la nivel local.

În 2017, Centrul Comun de Cercetare a lansat prima ediție a Monitorului orașelor culturale și creative, care își propune să ilustreze performanța a 168 de orașe din 30 de țări europene pe baza unor indicatori care descriu vitalitatea culturală și economia creativă a acestora. Monitorul a fost actualizat în 2019.

Începând din 2019, Comisia Europeană cooperează cu Centrul OCDE pentru antreprenoriat, IMM-uri, regiuni și orașe în cadrul unui proiect comun de politică pentru regiuni privind sectoarele culturale și creative și dezvoltarea locală. Acest proiect face parte din Cadrul de acțiune european pentru patrimoniul cultural și este cofinanțat prin programul „Europa creativă”, fiind implementat de Programul OCDE pentru dezvoltarea economică și ocuparea forței de muncă la nivel local (LEED). Obiectivul acestuia este de a oferi orașelor și regiunilor date concrete și orientări cu privire la modalitățile de maximizare a valorii economice și sociale a patrimoniului cultural și de a sprijini dezvoltarea economiei creative.

În prezent sunt în desfășurare o serie de inițiative specifice de măsurare a impactului socioeconomic al patrimoniului cultural la nivel teritorial. Acestea fac parte din Programul ESPON 2020, care are ca scop promovarea și stimularea unei dimensiuni teritoriale europene a dezvoltării și cooperării prin furnizarea de date concrete, transferul de cunoștințe și învățarea în materie de politici.

În perioada 2018-2019 a fost efectuată o analiză specifică HERITAGE - Patrimoniul cultural material ca resursă strategică de dezvoltare teritorială, iar în 2020 a fost lansat proiectul de cercetare aplicată Patrimoniul cultural ca sursă de bunăstare societală în regiunile europene – ESPON HERIWELL.