Skip to main content

Culture and Creativity

Deltagerorienteret forvaltning

Kulturarv er en fælles ressource og et fælles gode. Det betyder, at det også er et fælles ansvar at tage sig af vores kulturarv. Det erklærede Europa-Kommissionen officielt i meddelelsen På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa fra 2014.

Med de nye tilgange til bevarelse af kulturarven fokuserer man i stigende grad på at gøre kulturarven til en del af lokalsamfundet. Det er grunden til, at man f.eks. i forbindelse med naturfredning bestræber sig på at bevare og forbedre et fuldstændigt kulturelt landskab frem for blot et isoleret sted.

Europa-Kommissionen anerkender behovet for fortsat at udvikle mere deltagerorienterede fortolknings- og forvaltningsmodeller, der er bedre egnede til nutidens Europa, gennem større inddragelse af den private sektor og civilsamfundet. Dette vil styrke Europas position inden for bevarelse, restaurering og værdiansættelse af kulturarven.

Vi skal styrke forbindelserne mellem fagfolk inden for kulturarv

I arbejdsplanen på kulturområdet 2015-2018 anmodede Rådet for Den Europæiske Union en ekspertgruppe fra 27 lande om at udpege "innovative tilgange til forvaltning på flere myndighedsniveauer af materiel, immateriel og digital kulturarv, som involverer den offentlige sektor, private interessenter og civilsamfundet".

Deltagerorienteret forvaltning handler om at styrke forholdet mellem kulturarvsinstitutioner og fagfolk. Det handler om at inddrage alle, der er interesserede i eller beskæftiger sig med kulturarv. Det er også en innovativ tilgang, der indfører reelle ændringer i forvaltningen og værdiansættelsen af kulturarven. Endelig kan den opretholdes over en lang periode.

Redegørelser for den deltagerorienterede forvaltningsmetode findes i rapporten fra 2018 om deltagerorienteret forvaltning af kulturarven.

På grundlag af rapporten opfordres der i det europæiske handlingsprogram for kulturarv til en deltagerorienteret tilgang til beskyttelse og forvaltning af kulturarven. Den fremhæver også behovet for nye modeller, der inddrager lokalsamfund og en bred vifte af interessenter i åbne, deltagerorienterede og inkluderende processer.

Se også Europarådets Faro Way, som tilskynder civilsamfundet og lokalsamfundene til at spille en rolle i forvaltningen af kulturarven.

Udvalgte projekter

NEARCH

NEARCH undersøgte de forskellige dimensioner af offentlig deltagelse i moderne arkæologi. Det skabte også nye måder at arbejde og samarbejde på: fokus på arkæologi som et middel til at inddrage mennesker og udvikle en følelse af europæisk tilhørsforhold.