Skip to main content

Culture and Creativity

A nemek közötti egyenlőség

Az egyenlőségközpontú Unió felé

Az Európai Unió (EU) nemi esélyegyenlőségi stratégiája 2025-ig jelentős előrelépést igyekszik elérni a nemek közötti egyenlőségen alapuló Európa megvalósítása terén. A stratégia szakpolitikai célkitűzéseket és intézkedéseket ismertet az Ursula von der Leyen elnök vezette Bizottság egyenlőségközpontú Unió megvalósítására irányuló célkitűzésének teljesítése érdekében.

Mindenkit megillet a jog, hogy szabadon megválassza az életútját, és egyenlő esélyt kapjon a boldogulásra, a részvételre és a vezetésre, a nemétől, nemi identitásától és önkifejezésétől, nemi jellegeitől, szexuális identitásától, a faji vagy etnikai származásától, életkorától, vallásától vagy meggyőződésétől, valamint bármilyen fogyatékosságától függetlenül.

A Bizottság 2020 decemberében elfogadta a kultúra területén a nemek közötti egyenlőségről szóló elnökségi következtetéseket. Ez hangsúlyozza, hogy a kultúrában fontos lehetőségek rejlenek a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, és ugyanakkor elismeri, hogy az ágazatban tartós egyenlőtlenségek tapasztalhatók e tekintetben.

Az említett dokumentum különösen a következőkkel kapcsolatos akadályokat említi:

 • egyenlő hozzáférés a kulturális és kreatív munkaerőpiachoz,
 • egyenlő fizetés és részvételi arány a kreatív és döntéshozó pozíciókban,
 • a két nem munkájának egyenlő megbecsülése és elismerése.

A közlemény kiemeli, hogy a nemi sztereotípiák, valamint a szexuális zaklatás és bántalmazás továbbra is komoly aggodalomra adnak okot a kulturális és kreatív ágazatokban.

Az elnökségi következtetések többek között a következőkre szólítják fel az uniós tagállamokat:

 • az egyenlő díjazás biztosítása,
 • a munka és a magánélet közötti jobb egyensúly előmozdítása,
 • a nemek közötti egyenlőség biztosítása az ágazat intézményeiben és döntéshozó szerveiben,
 • a nemek közötti egyenlőséggel és a nemek szerint lebontott adatok gyűjtésével kapcsolatos kutatás előmozdítása a kultúra területén.

Az elnök a következtetéseiben felkéri az Európai Bizottságot, hogy támogassa a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos transznacionális kezdeményezéseket, és mozdítsa elő a nemek közötti egyenlőségre és az európai kulturális sokszínűségre vonatkozó adatok gyűjtését és terjesztését a kultúra területén.

Nemek közötti egyenlőség a kulturális és kreatív ágazatokban

Szinte valamennyi kulturális és kreatív ágazatban továbbra is megfigyelhetők interszekcionális különbségek a nemek között, az egyéneket pedig hátrányos megkülönböztetés éri a nemük, egyéb személyes jellemzőik és az identitásuk alapján.

A rendelkezésre álló adatok szerint a női művészek és kulturális szakemberek jellemzően Unió-szerte kevésbé férnek hozzá az alkotói és gyártási erőforrásokhoz, jóval kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és alulreprezentáltak a vezetői és más döntéshozói tisztségekben, valamint a művészeti piacon. A nők gyakran válnak szexizmus, nemi sztereotípiák és szexuális zaklatás áldozatává.

Franciaországban például az előadóművészeti hallgatók 52%-a nő. A gyakorló művészeknek azonban csak 31%-át, a programokban részt vevő művészeknek pedig 11%-át teszik ki, és ezekben az ágazatokban a vezetői beosztásoknak csupán 18%-át töltik be nők. 1980 óta a művészeti díjak mindössze 4–12%-át ítélték oda nőknek.

Emellett Franciaországban a közpénzekből támogatott projekteknek csupán 23%-át vezetik nők. Az azonos kompetenciákkal rendelkező vagy azonos munkakört betöltő nők átlagosan 27%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfi művészek (forrás: „Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture”, Haut Conseil à l’Égalité, 2018).

Zene: Európában a bejegyzett zene- és dalszerzők legfeljebb 20%-a nő, és átlagosan 30%-kal keresnek kevesebbet az ágazatban dolgozó férfiaknál (forrás: „Women in Music”, 2019).

Színház: Írországban a nők minden vizsgált színházi szerepben alulreprezentáltak a jelmeztervezőket leszámítva. A forgatókönyvírók mindössze 28%-a, a hangmérnökök 9%-a és az igazgatók 37%-a nő (forrás: a #WakingtheFeminists megbízásából készült kutatás, 2017).

Cirkusz: Spanyolországban jelentősen kisebb a nők foglalkoztatottsága a gazdasági szempontból jobban teljesítő vállalatoknál. A színpadi művészek 80%-a férfi, míg a nők mindössze 20%-ot tesznek ki. Az előadások rendezői szinte minden esetben férfiak (forrás: az Associació de Professionals de Circ de Catalunya [APCC] megbízásából készült kutatás, 2019.)

Vizuális művészetek: 2017-ben a női művészek alkotásai az Európában és az Amerikai Egyesült Államokban található főbb állandó tárlatok mindössze 3–5%-át tették ki. Ugyanakkor az európai és észak-amerikai galériák által képviselt élő művészeknek csupán 13,7%-a nő (forrás: National Museum of Women in the Arts (USA), 2019).

Több adatra van szükség azzal kapcsolatban, hogy milyen nemek közötti egyenlőtlenségeket tapasztalnak az Unióban élő leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális személyek (LMBTQI).

A nemek közötti szakadék kezelése

Fontos, hogy célzott szakpolitikai intézkedések révén elismerjük és kezeljük azokat az egyenlőtlenségeket, amelyeket a nemek közötti különbségek okoznak a kulturális és kreatív ágazatokban. A 2019–2022-es időszakra szóló kulturális munkaterv felismeri, hogy a nemek közötti egyenlőség a kulturális sokszínűség egyik pillére, a kultúra pedig alapvető szerepet játszik a sztereotípiák elleni küzdelemben és a társadalmi változások előmozdításában.

A munkaterv két intézkedést javasol az Unió kulturális és kreatív ágazataiban fennálló, nemek közötti különbségek kezelésére:

 • a női művészek és kulturális szakemberek helyzetének feltérképezése,
 • a nyitott koordinációs módszert (OMC) alkalmazó szakértői csoport összehívása a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje és ajánlások megfogalmazása céljából.

Az Európai Bizottság finanszírozásával elkészült egy uniós szintű tanulmány a nemek közötti különbségekről a kulturális és kreatív ágazatokban. A tanulmány elemzi a nők előtt álló sajátos kihívásokat, és ajánlásokat fogalmaz meg az e kérdésekkel foglalkozó szakpolitikai döntéshozatal támogatása érdekében.

Jelentés a nemek közötti egyenlőségről

Emellett a nyitott koordinációs módszert (OMC) alkalmazó, nemek közötti egyenlőségért felelős szakértői csoport 2019 ősze és 2021 tavasza között azon dolgozott, hogy az új Kreatív Európa program keretében egy sor szakpolitikai ajánlást és intézkedést javasoljon az említett kihívások megválaszolása érdekében.

Ennek eredménye a nyílt koordinációs módszerről szóló, „A nemek közötti egyenlőség felé a kulturális és kreatív ágazatokban” című jelentés, amelyet 2021 júniusában tettek közzé.
A jelentés a következő fő kihívásokra összpontosít:

 • nemi sztereotípiák,
 • szexuális zaklatás
 • a munkaerőpiachoz való hozzáférés és a nemek közötti bérszakadék,
 • a forrásokhoz való hozzáférés,
 • a vezetői beosztások betöltése és női vállalkozók.

Ez a jelentés azon túlmenően, hogy általános áttekintést nyújt a nemek közötti egyenlőség jelenlegi helyzetéről a kulturális és kreatív ágazatokban – ideértve a Covid19-világjárvány hatásait is –, részletes ajánlásokat fogalmaz meg és ismerteti az ezek végrehajtását célzó bevált gyakorlatokat.

A jelentés a politikai döntéshozókat és hatalmi pozícióban lévő személyeket, valamint a kulturális és kreatív ágazatokat, a médiát és az oktatási ágazatot célozza meg.

A jelentés a következőket javasolja:

 • a nemek közötti különbségekre vonatkozó megbízható és összehasonlítható adatok hatékonyabb gyűjtése Unió-szerte,
 • a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő nyelvhasználat fontossága,
 • a nemek közötti egyenlőség érvényesítése a munkahelyeken, valamint a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés és a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének módszertana.

Az Európai Bizottság 2019-ben elindította a „Women on the move” (Nők mozgásban) napot, hogy megvitassa a nemek közötti egyensúly kérdését a kulturális és kreatív ágazatokban. Ennek nyomán áttekintést tett közzé az audiovizuális ágazat bevált gyakorlatairól, amelyek minden tagállamban alkalmazhatók.

A nemek kulturális és kreatív ágazatokban megfigyelhető egyensúlyának kérdését 2019-ben az Európai Bizottság, valamint a kulturális és kreatív ágazatok érdekelt felei is megvitatták a „Voices of Culture” elnevezésű strukturált párbeszéd keretében, amelyben 36 ágazati képviselő vett részt az EU különböző pontjairól.

A Kreatív Európa program projektjei 

A Kreatív Európa program keretében számos, a nemek közötti egyenlőséget előmozdító projekt részesült társfinanszírozásban. Idetartozik többek között a Keychange projekt, amely a zenei ágazat kiemelt kezdeményezése.

A Keychange egy nemzetközi kampány, amely arra ösztönzi a zenei fesztiválokat, zenekarokat, konzervatóriumokat, műsorszolgáltatókat, koncerttermeket, ügynököket, lemezkiadókat és zenei szervezeteket, hogy vállaljanak kötelezettséget a nemek közötti 50:50 arányú egyensúly 2022-ig történő elérésére.

Az új Kreatív Európa program a kedvezményezett projektek esetében előirányozza a nemek közötti egyenlőség szerepének megerősítését.