Skip to main content

Culture and Creativity

Az EU kulturális politikájának stratégiai kerete

iStock/mediaphotos

Az Európai Bizottság 2019 és 2024 közötti időszakra meghatározott prioritásai rendkívül fontosak az uniós szintű kulturális politikai döntéshozatal, valamint az európai kulturális együttműködés kiemelt témái szempontjából.

Ezek a prioritások részét képezik az Európai Unió átfogó politikai stratégiájának. 

A meghatározott prioritások továbbra is rendkívül fontosak az uniós szintű kulturális politikai döntéshozatal és az európai kulturális együttműködés kiemelt témái szempontjából.

Az Európai Bizottság hat politikai prioritása a következő a 2019–2024 közötti időszakban:

 1. Az európai zöld megállapodás: Az első klímasemleges kontinens megteremtése
 2. A digitális korra felkészült Európa: Újgenerációs technológiákkal az emberek érvényesüléséért
 3. Emberközpontú gazdaság: A szociális méltányosság és a jólét szolgálatában
 4. Európa globális szerepének erősítése: Európa ambiciózusabb szerepre törekszik, megerősítve egyedülálló védjegyünket, a felelős globális vezetést
 5. Az európai életmód előmozdítása: Olyan egyenlőségközpontú Unió kialakítása, amely egyforma lehetőségeket biztosít mindannyiunk számára
 6. Az európai demokrácia megerősítése: Demokráciánk ösztönzése, védelme és megerősítése

A kulturális és kreatív ágazatok fontos szerepet töltenek be az uniós gazdaságokban és társadalmakban, ezért a fent említett prioritások mindegyikéhez nagyban hozzájárulhatnak.

Az új európai kulturális menetrend

A Bizottság a 2007-es európai kulturális menetrend nyomán 2018-ban elfogadta az új európai kulturális menetrendet, hogy figyelembe vegye a kulturális ágazat fejlődését. Az új menetrend és az azt kísérő szolgálati munkadokumentum biztosítja az uniós szintű kulturális együttműködés keretét. Ezek középpontjában az áll, hogy a kultúra hogyan gyakorol pozitív hatást Európa társadalmára, gazdaságára és nemzetközi kapcsolataira. A menetrend továbbfejlesztett munkamódszereket is megszab a tagállamokkal, a civil társadalmi szervezetekkel és a nemzetközi partnerekkel.

A tagállamok az Európai Unió Tanácsa által elfogadott kulturális munkatervek formájában meghatározzák a kultúrával kapcsolatos szakpolitikai együttműködés fő témáit és munkamódszereit.

Az új menetrend három stratégiai területet foglal magában, a szociális, gazdasági és külső dimenzióknak megfelelő konkrét célkitűzésekkel.

Szociális dimenzió

A menetrend a következőkre törekszik annak érdekében, hogy a kultúra és a kulturális sokszínűség erejét kiaknázva előmozdítsa a társadalmi kohéziót és jóllétet:

 • valamennyi európai polgár kulturális alkotóképességének előmozdítása a kulturális tevékenységek széles körének elérhetővé tétele és aktív szerepvállalási lehetőségek biztosítása révén
 • a kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő szakemberek mobilitásának ösztönzése, és a mobilitás akadályainak felszámolása
 • az európai kulturális örökség közös erőforrásként való védelme és népszerűsítése, közös történelmünk és értékeink tudatosítása, valamint a közös európai identitás érzésének megerősítése

Gazdasági dimenzió

A menetrend az oktatás és az innováció területén támogatni igyekszik a kultúraalapú kreativitást a munkahelyteremtés és a növekedés támogatása érdekében, és ennek keretében a következő célkitűzéseket fogalmazta meg:

 • a művészet, a kultúra és a kreatív gondolkodás támogatása a formális és az iskolarendszeren kívüli oktatás és képzés valamennyi szintjén és az egész életen át tartó tanulás során
 • kulturális és kreatív ágazatok szempontjából kedvező ökoszisztémák ösztönzése, a finanszírozáshoz és az innovációs kapacitáshoz való hozzáférés elősegítése, valamint a szerzők és alkotók méltányos díjazásának és az ágazatközi együttműködésnek az előmozdítása
 • a kulturális és kreatív ágazatok által megkívánt készségek – köztük a digitális, a vállalkozói, a hagyományos és a speciális készségek – előmozdítása

Külső dimenzió

A cél az EU nemzetközi kulturális kapcsolatainak megerősítése három célkitűzés révén:

 • a fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődés mozgatórugójaként szolgáló kultúra támogatása
 • a kultúra és a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása a közösségek közötti békés kapcsolatok érdekében
 • a kulturális örökség terén folytatott együttműködés megerősítése

Az elmúlt évtized uniós kulturális együttműködése során szerzett tapasztalatok alapján az új menetrend a tagállamokkal és az érdekelt felekkel – közöttük a civil társadalmi szervezetekkel és a nemzetközi partnerekkel – folytatott szoros együttműködésen alapul.

Kulturális munkatervek

A tagállamok az Európa Tanács által megfogalmazott következtetések formájában elfogadott többéves munkatervekben határozzák meg az uniós szintű kultúrpolitikai döntéshozatal prioritásait. Az új európai kulturális menetrend mellett, és annak stratégiai irányultságával összhangban a munkaterv az EU kulturális együttműködésének stratégiai és dinamikus eszközeként jön létre, amely a szubszidiaritás és az arányosság uniós elveinek megfelelő figyelembevétele mellett foglalkozik az aktuális politikai fejleményekkel, valamint a meghatározott prioritásokkal.

A 2019 és 2022 közötti időszakra vonatkozó jelenlegi tanácsi kulturális munkaterv hat prioritást határoz meg a kulturális politika kidolgozása terén folytatott európai együttműködés számára:

 1. A kulturális örökség fenntarthatósága
 2. Kohézió és jóllét
 3. A művészeket, a kulturális és kreatív szakembereket, valamint az európai tartalmakat támogató ökoszisztéma
 4. Nemek közötti egyenlőség
 5. Nemzetközi kulturális kapcsolatok
 6. A kultúra mint a fenntartható fejlődés hajtóereje

A prioritások keretében 18 kiemelt témát és azokhoz kapcsolódó tevékenységeket határoznak meg a tagállamok, a Tanács elnökségei és a Bizottság számára.

Ezek munkamódszerei és kimenetei egyértelműen meghatározásra kerültek (ideértve a szakértői csoportokra vonatkozó nyitott koordinációs módszert is).

A jelenlegi terv folytatja az Európai Unió eddigi tevékenységeit a kulturális örökség, a társadalmi kohézió, a finanszírozás és az innováció, valamint a nemzetközi kulturális kapcsolatok területén. A tervben szerepelnek új témák és azokhoz kapcsolódó tevékenységek is. Ilyen például a zene, a nemek közötti egyenlőség vagy a fenntartható fejlődés.

A jelenlegi kulturális munkaterv az EU harmadik ilyen terve, amely a 2015–2018-as és a 2011–2014-es időszakra szóló munkatervre épül.

A kulturális örökségért való fellépés európai kerete

Az Európai Bizottság 2018 decemberében javaslatot tett a kulturális örökségért való fellépés első európai keretére. A keret célja a kulturális örökség európai éve (2018) sikerének megragadása és fokozása, valamint a tartós hatás biztosítása. 

A nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó európai uniós stratégia felé

Az EU főképviselője, Federica Mogherini alelnök és Navracsics Tibor biztos 2016-ban benyújtotta az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak „A nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó európai uniós stratégia felé” című közös közleményt. A közlemény célja, hogy a világ országaival ápolt uniós diplomáciai kapcsolatok középpontjába helyezze a kulturális együttműködést.