Skip to main content

Culture and Creativity

Cadrul strategic privind politica culturală a UE

iStock/mediaphotos

Prioritățile definite de Comisia Europeană pentru perioada 2019-2024 sunt extrem de relevante pentru elaborarea politicilor în domeniul culturii la nivelul UE și pentru temele-cheie ale cooperării culturale europene.

Aceste priorități fac parte din strategia de politică globală a Uniunii Europene. 

Prioritățile definite rămân extrem de relevante pentru elaborarea politicilor în domeniul culturii la nivelul UE și pentru temele-cheie ale cooperării culturale europene.

Cele șase priorități de politică ale Comisiei Europene pentru perioada 2019-2024 sunt:

 1. Pactul verde european: să fim primul continent neutru din punct de vedere climatic
 2. O Europă pregătită pentru era digitală: punerea la dispoziția cetățenilor a unei noi generații de tehnologii
 3. O economie în serviciul cetățenilor: susținerea echității sociale și a prosperității
 4. O Europă mai puternică pe scena internațională: ne consolidăm poziția de lider mondial responsabil
 5. Promovarea modului nostru de viață european: o Uniune a egalității, în care să avem cu toții acces la oportunități
 6. Un nou elan pentru democrația europeană: să ne cultivăm, protejăm și consolidăm democrația

Având în vedere rolul lor important pentru economiile și societățile din UE, sectoarele culturale și creative pot contribui în mare măsură la toate prioritățile menționate mai sus.

Nouă agendă europeană pentru cultură

După Agenda europeană pentru cultură din 2007, Comisia a adoptat în 2018 Noua agendă europeană pentru cultură pentru a reflecta evoluțiile din sectorul cultural. Noua agendă și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care o însoțește oferă cadrul pentru cooperarea în domeniul culturii la nivelul UE. Acestea se axează pe impactul pozitiv al culturii asupra societății, economiei și relațiilor internaționale ale Europei. Agenda stabilește, de asemenea, metode de lucru îmbunătățite cu statele membre, organizațiile societății civile și partenerii internaționali.

Statele membre stabilesc principalele teme și metode de lucru pentru colaborarea în materie de politică culturală prin planuri de lucru în domeniul culturii, care sunt adoptate de Consiliul Uniunii Europene.

Noua agendă cuprinde trei domenii strategice, cu obiective specifice care corespund dimensiunii sociale, economice și externe.

Dimensiunea socială

Având ca scop valorificarea potențialului culturii și al diversității culturale pentru coeziunea și bunăstarea socială, agenda vizează

 • încurajarea capacității culturale a tuturor europenilor prin punerea la dispoziție a unei game largi de activități culturale și prin oferirea de posibilități de participare activă
 • încurajarea mobilității profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și eliminarea barierelor din calea mobilității lor
 • protejarea și promovarea patrimoniului cultural european ca resursă comună, pentru a-i sensibiliza pe cetățeni cu privire la istoria și la valorile noastre comune și pentru a consolida sentimentul unei identități europene comune

Dimensiunea economică

Având ca scop sprijinirea creativității bazate pe cultură în domeniul educației, al inovării, al creării de locuri de muncă și al creșterii, agenda urmărește

 • promovarea artelor, a culturii și a gândirii creative în educația și formarea formală și non-formală, la toate nivelurile, precum și în învățarea pe tot parcursul vieții
 • încurajarea unor ecosisteme favorabile pentru sectoarele culturale și creative, prin promovarea accesului la finanțare, a capacității de inovare, a remunerației echitabile a autorilor și creatorilor, precum și a cooperării transsectoriale
 • promovarea competențelor necesare în sectoarele culturale și creative, inclusiv a competențelor digitale, antreprenoriale, tradiționale și specializate

Dimensiunea externă

Scopul este de a consolida relațiile culturale internaționale ale UE prin intermediul a trei obiective

 • sprijinirea culturii ca motor de dezvoltare socială și economică durabilă
 • promovarea culturii și a dialogului intercultural în vederea dezvoltării unor relații intercomunitare pașnice
 • consolidarea cooperării în domeniul patrimoniului cultural

Bazată pe experiența dobândită în urma cooperării europene în domeniul culturii din ultimul deceniu, Noua agendă se sprijină pe cooperarea strânsă cu statele membre și cu părțile interesate, inclusiv cu organizațiile societății civile și cu partenerii internaționali.

Planuri de lucru în domeniul culturii

Statele membre își definesc prioritățile pentru elaborarea politicilor culturale la nivelul UE în cadrul planurilor de lucru multianuale adoptate sub forma unor concluzii ale Consiliului Uniunii Europene. Pe lângă Noua agendă europeană pentru cultură și în conformitate cu orientarea strategică a acesteia, planul de lucru este un instrument strategic și dinamic de cooperare culturală la nivelul UE, care abordează evoluțiile politice actuale și stabilește priorități, cu respectarea pe deplin a principiilor subsidiarității și proporționalității.

Actualul plan de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2023-2026 stabilește patru priorități pentru cooperarea europeană în procesul de elaborare a politicilor culturale:

 1. artiști și profesioniști din sectorul cultural: sprijinirea sectoarelor culturale și creative
 2. cultură pentru oameni: consolidarea participării culturale și a rolului culturii în societate
 3. cultură pentru planetă: valorificarea puterii culturii
 4. cultură pentru parteneriate co-creative: consolidarea dimensiunii culturale a relațiilor externe ale UE

În cadrul fiecăreia dintre aceste priorități sunt definite 21 de acțiuni pentru Comisie, statele membre și președințiile Consiliului.

Metodele de lucru și rezultatele-țintă sunt clar definite (inclusiv metoda deschisă de coordonare pentru grupurile de experți).

Planul actual continuă acțiunile întreprinse până în prezent de Uniunea Europeană în domeniul patrimoniului cultural, inclusiv

 • protecția împotriva schimbărilor climatice
 • combaterea dezastrelor naturale și provocate de om și a traficului
 • condițiile de muncă ale artiștilor
 • rolul culturii pentru sănătate și bunăstare
 • accesul la cultură, participarea culturală și democrația
 • rolul bibliotecilor
 • tranziția verde și digitală a sectoarelor
 • un mediu construit de calitate
 • relațiile culturale internaționale, inclusiv cu Ucraina

Actualul plan de lucru în domeniul culturii este cel de-al patrulea elaborat de UE și se bazează pe programele anterioare: (2019-2022), (2015-2018) și (2011-2014).

Cadrul de acțiune european pentru patrimoniul cultural

Comisia Europeană a propus primul Cadru de acțiune european pentru patrimoniul cultural în decembrie 2018. Scopul acestuia este de a surprinde și a perpetua succesul Anului european al patrimoniului cultural 2018 și de a asigura un impact de durată. 

Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale

În 2016, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, Federica Mogherini, și comisarul Navracsics au prezentat Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale. Scopul acesteia este de a pune cooperarea culturală în centrul relațiilor diplomatice ale UE cu țările din întreaga lume.