Skip to main content

Culture and Creativity

Reglamentavimo sistema

Kultūros ir kūrybos pramonė veikia sudėtingoje verslo aplinkoje, kurioje jos subjektai apibrėžiami pagal standartines įmonėms taikomas nuostatas, susijusias su intelektinės nuosavybės teisėmis, mokesčiais ir daugeliu kitų klausimų.

Todėl šias sritis reglamentuojanti politika ir teisės aktai (t. y. reglamentavimo sistema) turėtų padėti sudaryti palankias sąlygas meninei kūrybai ir verslo veiklai, kartu skatinant ir išsaugant Europos kultūros įvairovę.

Kultūros ir kūrybos sektoriai – svarbesni nei bet kada

Kultūros sektoriuje, kaip ir daugelyje kitų, dėl skaitmeninės revoliucijos vyksta dideli ir greiti pokyčiai. Vyriausybės reaguoja į šiuos pokyčius ir vis dažniau nustato tęstinio vertinimo poreikį, siekdamos užtikrinti, kad sektoriaus reglamentavimo sistema ir toliau atitiktų paskirtį.

Kultūros sektoriuje didėjant skaitmeninių technologijų svarbai, reikia nuosekliai peržiūrėti intelektinės nuosavybės teises reglamentuojančius teisės aktus. ES taisyklės šioje srityje turi atspindėti kintančią skaitmeninę aplinką, kad būtų apsaugotos menininkų bei organizacijų teisės ir ateityje užtikrinta plati prieiga prie kultūros.

Be to, auditorija ir rinkos vis aktyviau keliasi į internetą, todėl reikia taikyti tinkamą internetinės prekybos, apmokestinimo, įmonių steigimo ir veiklos politiką.

Komisijos parama kultūros ir kūrybos sektoriams

Komisija vykdo įvairią kultūros reglamentavimo sistemos vertinimo veiklą. Tai, be kita ko, projektų valdymas, tyrimų bei ataskaitų užsakymas ir veiklos koordinavimo su valstybėmis narėmis užtikrinimas siekiant taikyti geriausią patirtį.

Komisija taip pat prižiūri, kaip užtikrinama didelė pažanga reformuojant reglamentavimo aplinką. Be projektų ir platformų, remiamų pagal paprogrames „Kultūra“ ir MEDIA, priimtos šios teisinės priemonės:

Atsižvelgdama į iššūkius, kurių kilo dėl naujausių skaitmeninės ekonomikos pokyčių, ir įgyvendindama bendrosios skaitmeninės rinkos projektą, Komisija inicijavo svarbias politikos ir teisėkūros reformas.

Šiuo projektu siekiama užtikrinti paskirtį atitinkančią kultūros sektoriaus reglamentavimo aplinką. Bus taikomos tokios priemonės:

Tolesni veiksmai

Komisija toliau dės pastangas šioje srityje, visų pirma: