Skip to main content

Culture and Creativity

Kooperazzjoni fil-politika kulturali fil-livell tal-UE

Il-kooperazzjoni dwar il-politika kulturali bejn il-Kummissjoni Ewropea u s-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (UE) isseħħ fil-Kunsill tal-korpi preparatorji relatati tal-UE – il-Kunsill Edukazzjoni, Żgħażagħ, Kultura u Sport – u l-Kumitat tal-Affarijiet Kulturali tiegħu.

Il-Kummissjoni hija responsabbli lejn il-Parlament Ewropew u, fil-qasam tal-kultura, lejn il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni tiegħu.

Din il-kooperazzjoni teħtieġ ukoll djalogu mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, mal-partijiet kulturali kkonċernati u ma’ atturi oħra, bħal bliet u reġjuni jew organizzazzjonijiet internazzjonali, inkluż il-Kunsill tal-Ewropa, l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura (UNESCO) u l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD).

Kooperazzjoni mal-Istati Membri

Il-Metodu Miftuħ ta’ Kooperazzjoni (MMK) huwa mod prattiku u strutturat biex jitlaqqgħu flimkien rappreżentanti mill-Istati Membri tal-UE biex jinkoraġġixxu l-iskambju ta’ prattiki tajba rigward it-tfassil ta’ politiki u skemi ta’ finanzjament. Il-metodu jrawwem fehim komuni tal-kwistjonijiet u jgħin biex jinbena kunsens dwar is-soluzzjonijiet u l-implimentazzjoni tagħhom.

Permezz tal-MMK, l-esperti li nħatru mill-Istati Membri jiltaqgħu bejn 5 sa 6 darbiet fuq 18-il xahar biex jipproduċu rakkomandazzjonijiet ta’ politika, manwali u settijiet ta’ għodod kondiviżi fl-Ewropa kollha. Il-Kummissjoni hija responsabbli għall-organizzazzjoni tal-MMK, billi tospita l-biċċa l-kbira tal-laqgħat tagħha, u tappoġġja l-ħidma tal-gruppi tal-MMK b’aġġornamenti tal-politika, u input, bħal studji.

Il-gruppi ta’ esperti tal-MMK ilhom jiltaqgħu mill-2008. Is-suġġetti reċenti huma:

Matul il-perjodu 2015-2018 (Pjan ta’ Ħidma għall-Kultura 2015-2018), il-gruppi tal-MMK ipproduċew ir-rapporti li ġejjin:

Djalogu mas-setturi kulturali u kreattivi

Il-Kummissjoni timpenja ruħha li ssaħħaħ id-djalogu mal-organizzazzjonijiet mis-setturi kulturali u kreattivi fl-Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura. Tali kooperazzjoni hija prerekwiżit għall-implimentazzjoni b’suċċess tal-Aġenda.

Il-Kummissjoni tlaqqa’ flimkien il-partijiet ikkonċernati u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet biex jiddiskutu kwistjonijiet ewlenin skont il-prijoritajiet u s-suġġetti tal-politika, filwaqt li tqis l-iżviluppi u l-ħtiġijiet settorjali. Hija għandha l-għan li ssaħħaħ il-kapaċità ta’ promozzjoni tas-settur kulturali fid-dibattiti ta’ politika dwar il-kultura fil-livell Ewropew, filwaqt li tħeġġeġ lil dawn l-organizzazzjonijiet biex jaħdmu b’mod aktar kollaborattiv.

Voices of Culture huwa d-djalogu strutturat speċifiku appoġġjat mill-Kummissjoni mill-2015. Dan jipprovdi qafas għad-diskussjonijiet bejn il-partijiet kkonċernati tas-soċjetà ċivili tal-UE u l-Kummissjoni Ewropea. Voices of Culture huwa mmexxi mill-Goethe-Institut f’isem il-Kummissjoni Ewropea.

Sib it-temi attwali u tal-imgħoddi indirizzati mid-djalogu Voices of Culture fuq is-sit web tagħhom.

Skopri aktar temi mill-edizzjonijiet preċedenti.