Skip to main content

Culture and Creativity

Cooperarea în materie de politică culturală la nivelul UE

Cooperarea în domeniul politicii culturale între Comisia Europeană și cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) are loc în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE – Consiliul Educație, Tineret, Cultură și Sport – și al Comitetului pentru cultură al acestuia.

Comisia răspunde în fața Parlamentului European și, în domeniul culturii, în fața Comisiei sale pentru cultură și educație.

Această cooperare necesită, de asemenea, un dialog cu organizațiile societății civile, cu părțile interesate din domeniul cultural și cu alți actori, cum ar fi orașele și regiunile sau organizațiile internaționale, inclusiv Consiliul Europei, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Cooperarea cu statele membre

Metoda deschisă de cooperare (MDC) este o modalitate practică și structurată de a reuni reprezentanți ai statelor membre ale UE pentru a încuraja schimbul de bune practici în ceea ce privește elaborarea politicilor și a schemelor de finanțare. Metoda contribuie la o înțelegere comună a problemelor și la obținerea unui consens cu privire la soluții și la punerea lor în practică.

Prin intermediul MDC, experții care au fost numiți de statele membre se reunesc de 5-6 ori pe parcursul a 18 luni pentru a elabora recomandări de politică, manuale și seturi de instrumente comune în întreaga Europă. Comisia organizează MDC, găzduiește majoritatea reuniunilor din cadrul acesteia și sprijină activitatea grupurilor MDC prin actualizări legate de politici și diverse contribuții, în special studii.

Grupurile de experți MDC se reunesc din 2008. Subiectele abordate recent sunt:

În perioada 2015-2018 (Planul de lucru în domeniul culturii pentru 2015-2018), grupurile MDC au elaborat următoarele rapoarte:

Dialogul cu sectoarele culturale și creative

Comisia se angajează să consolideze dialogul cu organizațiile din sectoarele culturale și creative în cadrul Noii agende europene pentru cultură. O astfel de cooperare este o condiție prealabilă pentru implementarea cu succes a agendei.

Comisia reunește părțile interesate și factorii de decizie pentru a discuta aspecte-cheie în funcție de prioritățile și temele de politică, ținând seama de evoluțiile și nevoile sectoriale. Ea urmărește să consolideze influența sectorului cultural în dezbaterile strategice privind cultura la nivel european, încurajând în același timp colaborarea mai strânsă între aceste organizații.

„Vocile culturii” reprezintă dialogul structurat specific susținut de Comisie începând din 2015. Acesta oferă un cadru pentru discuții între părțile interesate din societatea civilă din UE și Comisia Europeană. Dialogul structurat „Vocile culturii este implementat în prezent de Institutul Goethe în numele Comisiei Europene.

Găsiți temele actuale și anterioare abordate în cadrul acestui dialog pe site-ul „Vocile culturii”.

Descoperiți mai multe teme din edițiile anterioare.