Skip to main content

Culture and Creativity

Uniós szintű kultúrpolitikai együttműködés

Az Európai Bizottság és az Európai Unió 27 tagállama közötti kultúrpolitikai együttműködés az Európai Unió Tanácsában – az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi Tanácsban – és annak előkészítő szervében, a Kulturális Bizottságban zajlik.

A Bizottság elszámolással tartozik az Európai Parlamentnek, konkrétan a kultúra területén pedig a Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának.

A szélesebb körű együttműködés keretében az EU intézményeinek és a tagállamoknak párbeszédet kell folytatniuk a civil társadalmi szervezetekkel, a kulturális szféra érdekelt feleivel és más szereplőkkel, például a városokkal és régiókkal, illetve nemzetközi szervezetekkel, többek között az Európa Tanáccsal, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetével (UNESCO) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) is.

Együttműködés a tagállamokkal

A nyitott együttműködési módszer révén az uniós tagállamok képviselői gyakorlati és strukturált módon tudnak egyeztetni egymással. Ez a módszer elősegíti a szakpolitikák és finanszírozási rendszerek kialakításával kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjét. Ösztönzi a problémás kérdések közös értelmezését, és segít konszenzust kialakítani a megoldásokkal és azok gyakorlati végrehajtásával kapcsolatban.

A nyitott koordinációs módszer keretében a tagállamok által kinevezett szakértők 18 hónap alatt 5–6 alkalommal találkoznak, hogy szakpolitikai ajánlásokat, útmutatókat és eszköztárakat készítsenek, amelyeket később Európa-szerte közzétesznek. A Bizottság felel a nyitott koordinációs módszer megszervezéséért, otthont ad az ülések többségének, és támogatja a nyitott koordinációs módszer szerint dolgozó szakértői csoportok munkáját a szakpolitikák aktualizálása és szakdokumentumok, pl. tanulmányok készítése terén.

A nyitott koordinációs módszert alkalmazó szakértői csoportok 2008 óta üléseznek a rendszeresen. A közelmúltbeli ülések témái:

A 2015–2018-as kulturális munkaterv időszakában a nyitott koordinációs módszer szerint dolgozó szakértői csoportok a következő jelentéseket készítették:

Párbeszéd a kulturális és kreatív ágazatokkal

A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy az új európai kulturális menetrend keretében megerősíti a kulturális és kreatív ágazatok szervezeteivel folytatott párbeszédet. Ez az együttműködés a menetrend sikeres végrehajtásának egyik előfeltétele.

A Bizottság közös fórumot biztosít az érdekelt feleknek és a döntéshozóknak, hogy az ágazati fejlemények és szükségletek figyelembevételével megvitassák az egyes szakpolitikai prioritásokhoz és témákhoz tartozó legfontosabb kérdéseket. Az intézmény célja, hogy megerősítse a kulturális ágazat érdekképviseleti képességét az európai szintű kultúrpolitikai vitákban, és egyúttal szorosabb együttműködésre ösztönözze az ágazati szereplőket.

A kultúra hangja” a Bizottság által 2015 óta támogatott konkrét strukturált párbeszéd, mely keretet biztosít az uniós civil társadalmi érdekeltek és az Európai Bizottság közötti megbeszélésekhez. Ezt a fórumot jelenleg a Goethe Intézet irányítja a Bizottság nevében.

„A kultúra hangja” keretében tárgyalt jelenlegi témák itt találhatók, a korábbi témákról pedig itt lehet tájékozódni.

„A kultúra hangja” korábbi témáiról itt lehet olvasni.