Skip to main content

Culture and Creativity

Berlin: social mix i kvarteret Blumengroßmarkt

Kulturer som möts: omvandling av Berlins kreativa kvarter.

Land:
Type of project :
Size of city/region:
Berlin's creative quarter transformation around the Jewish Academy in the former Blumengroßmarkt (flower market) in the centre of Berlin.

I korthet

Arkitektbyrå: bfstudio-architekten med Benita Braun-Feldweg/Matthias Muffert, ARGE ifau, Heide & von Beckerath, Arkitektbyrån Deadline / Griffin Jürgens GbR och bbzl böhm benfer zahiri landschaften städtebau 

Huvudsponsor: Förbundslandet Berlin (avdelningen för stadsutveckling, byggnader och bostäder) och Tysklands förbundsregering 

Byggnadsår: 2018

Yta: 13 000 m2  

Utmärkelser:  

 • Tysklands stadsbyggnadspris 2020  
 • Berlin-priset 2021 
 • Metropolenhaus: Deutscher Bauherrenpreis 2020 
 • FIABCI Prix d’Excellence Germany 2019 
 • Tyska designpriset 2020 
 • Tysklands bostadspris 2020 

Om staden/regionen

I centrala Berlin, vid den judiska akademin, ligger den före detta blommarknaden, Blumengroßmarkt, ett bortglömt område med potential att förvandlas från ett socialt stigmatiserat kvarter till ett urbant område präglat av mångfald. Förvandlingen tog avstamp i idén om en stad där många olika aktörer möts och skapar sin stadsdel tillsammans. 

I projektet hanterades utmaningar som var specifika för området, däribland platsen i sig: ett perifert område mitt i stan – ett arv efter Berlinmurens fall. Dessutom gällde det att kunna ta hänsyn till både plan- och bygglagar och den fria arkitektoniska stilen. 

Området präglades dessutom av en splittrad stadsutveckling och parallella världar där museer, kulturinstitutioner och utbildningsverksamhet samsades med en befolkning bestående huvudsakligen av invandrare. 

Området var även socialt utsatt med en hög andel människor med invandrarbakgrund (ungefär 70 %) och en lägre utbildnings- och inkomstnivå. 

Om projektet

År 2010 gjorde lokalsamhället och distriktet en samlad insats och formulerade ett strategiskt stadsutvecklingskoncept som fick namnet das KuKQ, Kunst- und Kreativ-Quartier (kvarteret konst och kreativitet). Syftet var att integrera Berlins blomstrande kreativa gemenskap i ett invandrarpräglat kvarter utan att trigga sociala konflikter, undanträngning eller gentrifiering. Staden tog fram en plan för att omvandla den före detta blommarknaden till ett kvarter att bo och leva i. En konceptutvecklingstävling utlystes, med fokus på gemensamma områden för social integration, blandad användning och ny byggnadstypologi. 

Tävlingens vinnare var tre saminvesteringsgrupper med kooperativa, sociala och kulturella uppdrag. Tillsammans grundade de projektgruppen PxB för att utveckla platsen i nära samarbete med distriktet och Berlins senat. 

Idag är blommarknaden omgärdad av attraktiv arkitektur med blandade program och inbjudande offentliga platser. I de tre nya byggnaderna finns lägenheter, ateljéer, affärslokaler, gemensamma arbetsytor, kontor, verkstäder, seminarierum, gästlägenheter, ett sommarkök, en evenemangslokal, ett galleri, ett kafé, affärer och en restaurang. Vissa av utrymmena ägs eller hyrs billigt (eller gratis) av sociala organisationer. 

Vilka är projektets kvaliteter?

 • Projektet är ett exempel på ett smart samarbete mellan kommunala aktörer, privata investerare som valts enligt kriterier om allmänintresse och lokala invånare. Tillsammans drev de en gemensam, kreativ och inkluderande planerings- och genomförandeprocess. 
 • PxB, Berlins senat och distriktet tog fram olika samarbetsverktyg: Ett utvecklingskontrakt där PxB åtog sig att finansiera delprojekt, projekt för ungas egenmakt, medborgardeltagande och evenemang, en urvalsprocess med fyra workshoppar om urban design, områden för affärsverksamhet/grönområden, arkitektur och grannskapsintegrering och ett rådgivande organ för stadsplanering och arkitektoniska frågor. 
 • Genom att bereda plats för inkluderande bostäder, tillfälliga projekt, kulturevenemang och utbildningsaktiviteter lockar Blumengroßmarkt till sig unga människor, människor med invandrarbakgrund, äldre personer och arbetslösa. 
 • Kulturplattformen Feldfünf förvaltar de gemensamma utrymmena på bottenvåningen i Metropolenhaus-byggnaden och här skapas ett samspel mellan konst, design och vardagslivet. 

Styrning och ledning

En person från varje organisation: Distriktet Friedrichshain-Kreuzberg, Berliner Großmarkt GmbH, stiftelsen judiska museet i Berlin och senatavdelningen för stadsutveckling, byggnader och bostäder. 

Det behövs cirka åtta personer för att förvalta kulturplattformen (omkring 1,5 halvtidsekvivalenter plus frivilligarbete).  

Budget och finansiering

 • 75 miljoner euro i privat finansiering för att uppföra tre byggnader. Ekonomiskt sett är detta Tysklands största gemensamma stadsutvecklingsprojekt. 
 • 4 240 000 euro lades på att göra om grönområden, gator, Bessel-parken och Enckestraße. Detta gjordes genom gemensamma program på nationell, regional och kommunal nivå vars syften var att skydda kulturarvet, främja levande stadskärnor och kvarter och bygga framtidens gröna städer. 
 • 90 000 euro från PxB-gruppen för medborgardeltagande, aktiva medborgare och evenemang. 
 • 60 000 euro per år från föreningen Metropolenhaus Groundfloor för Feldfünfs kulturförvaltningspersonal.  

Hur man lyckas med sitt projekt

De projektansvariga lyfter fram flera viktiga lärdomar:  

 • Undanträngning och gentrifiering kan undvikas genom en konceptdriven ansats där berörda aktörer involveras, även genom privat finansiering. 
 • Finansieringsmodeller inriktade på det allmännas bästa och samfinansiering kan bära upp icke-kommersiella rum för sociala och kulturella ändamål.  
 • Ett effektivt samarbete om stadsutveckling vilar på samverkan och en gemensam vision där beslut och initiativ kommer från olika nivåer.

Tre tips från staden: 

 • Sök tillstånd att se över urvalet av investerare när offentlig egendom läggs ut till försäljning så att allmänintresset beaktas. 
 • Ta fram en strategi som uppmuntrar till att offentliga och privata platser har flera användningsområden och används av olika grupper. Utse vinnare utifrån bästa utvecklingskoncept snarare än lägst pris.  
 • Arbeta med de människor, institutioner och föreningar som redan är på plats. De känner till platsen, människorna och utmaningarna. 

Kontakt

Kontakta senatsavdelningen för stadsutveckling, byggnader och bostäder via e-post.