Skip to main content

Culture and Creativity

Berlín: sociální mix ve čtvrti Blumengroßmarkt

Prolínání kultur: proměna kreativní čtvrti Berlína

Země:
Type of project :
Size of city/region:
Berlin's creative quarter transformation around the Jewish Academy in the former Blumengroßmarkt (flower market) in the centre of Berlin.

Základní fakta

Architektonická studia: bfstudio-architects, Benita Braun-Feldweg/Matthias Muffert; ARGE ifau, architekti Heide & von Beckerath; Deadline architects, Griffin Jürgens GbR; urbanistická studie: bbzl böhm benfer zahiri landschaften städtebau 

Hlavní sponzor: spolková země Berlín (útvar Senátu pro rozvoj města, výstavbu a bydlení) a německá spolková vláda 

Rok dokončení: 2018

Celková plocha: 13 000 m2  

Ocenění:  

 • Německá cena za rozvoj měst 2020  
 • Berlínská cena 2021 
 • Metropolenhaus: Deutscher Bauherrenpreis 2020 
 • FIABCI Prix d’Excellence Germany 2019 
 • Německá cena za design 2020 
 • Německá cena za bydlení 2020 

Zadání projektu / Okolnosti

Pustina kolem Židovské akademie na bývalém květinovém trhu (Blumengroßmarkt) v centru Berlína nabídla příležitost přeměnit sociálně stigmatizovanou čtvrť v rozmanitější městskou oblast. Transformace se řídila ideálem smíšeného města, čímž se umožnila koexistence různých aktérů a využil se spolutvůrčí přístup. 

Projekt se potýkal s problémy specifickými pro tuto oblast, včetně její polohy v periferní zóně vnitřního města, která je důsledkem přítomnosti bývalé Berlínské zdi. Rozvoj čtvrti dále komplikovala provázanost předpisů v oblasti územního plánování a architektonického laissez-faire (nevměšování). 

Kromě toho došlo v této oblasti k narušení urbanistického rozvoje kvůli soužití paralelních komunit s muzei, kulturními institucemi a vzdělávacími subjekty na jedné straně a převážně přistěhovaleckým obyvatelstvem na straně druhé. 

Celá oblast byla také sociálně vratká s vysokým podílem osob přistěhovaleckého původu (přibližně 70 %) a nižší úrovní vzdělání a příjmů. 

Řešení

V roce 2010 místní komunita a městský obvod společně připravily strategickou koncepci rozvoje města nazvanou „Umělecká a kreativní čtvrť“ (KuKQ). Cílem bylo integrovat vzkvétající novou kreativní komunitu do čtvrti Berlína, kde žijí migranti, aniž by to vyvolalo sociální konflikty, vystěhovávání nebo gentrifikaci. Město vypracovalo plán, jak přeměnit bývalý květinový trh na živoucí čtvrť. Vyhlásilo soutěž na koncepci rozvoje, která se zaměří na sdílené prostory pro sociální interakci, smíšené využití a nové typologie budov. 

Vítězi soutěže se staly tři spoluinvestující skupiny s kooperativním, sociálním a kulturním posláním. Společně založily projektovou skupinu PxB za účelem rozvoje této lokality v úzké spolupráci s městskou částí a berlínským senátem. 

Dnes halu květinového trhu, kde se konají různé programy, lemuje atraktivní architektura a příjemné veřejné prostory. Ve třech nových budovách se nacházejí byty, ateliéry, komerční prostory, sdílené pracovní prostory, kanceláře, dílny, seminární místnosti, ubytovací prostory pro hosty, letní kuchyně, prostor pro konání akcí, galerie, kavárna, obchody a restaurace. Některé prostory využívají sociální organizace jako majitelé nebo nájemci za snížené nájemné či zdarma. 

Kritéria zajišťující vysokou kvalitu projektu (vnímání okolí a kontextu stavby, zajištění rozmanitosti a estetiky)

 • Projekt je příkladem inteligentní spolupráce mezi obecními partnery, soukromými investory vybranými podle kritérií veřejného zájmu a místními občany. Společně řídili proces plánování a realizace, který byl tvořivý a inkluzivní. 
 • PxB, berlínský senát a městský obvod připravily nástroje spolupráce: smlouvu o rozvoji lokality, která zavázala PxB k financování průběžných projektů, posílení postavení mladých lidí, účasti občanů a akcí; kvalifikační proces se čtyřmi workshopy o městském designu, komerčním/otevřeném prostoru, architektuře a integraci v rámci čtvrti; poradní sbor pro územní plánování a architektonické otázky. 
 • Blumengroßmarkt nabízí prostor pro inkluzivní bydlení, dočasné projekty, kulturní a vzdělávací aktivity a zaměřuje se na mladé lidi, osoby s migračním zázemím, seniory a nezaměstnané. 
 • Kulturní platforma Feldfünf spravuje komunitní prostory v přízemí budovy Metropolenhaus, kde se místní komunita snaží vést dialog mezi uměním, designem a každodenním životem. 

Správa a řízení

Jedna osoba z každé organizace: městský obvod Friedrichshain-Kreuzberg, Berliner Großmarkt GmbH, Nadace židovské muzea Berlín, útvar Senátu pro rozvoj města, výstavbu a bydlení. 

Pro řízení kulturní platformy je zapotřebí okolo 8 osob (přibližně 1,5 ekvivalentu plného pracovního úvazku a dobrovolná práce).  

Rozpočet a financování

 • 75 milionů eur ze soukromých prostředků na výstavbu tří budov. Jedná se o dosud největší projekt družstevního rozvoje města v Německu co do finančního objemu. 
 • 4 240 000 eur na úpravu a přeměnu otevřených prostranství, ulic, Besselova parku a ulice Encke prostřednictvím společných národních, regionálních a obecních programů „Ochrana městského dědictví“, „Živá centra a čtvrti“ a „Budoucnost pro městskou zeleň“. 
 • 90 000 eur od skupiny PxB na občanskou angažovanost a různé akce. 
 • 60 000 eur ročně od společnosti Metropolenhaus Groundfloor Society pro vedoucí pracovníky kulturní platformy Feldfünf.  

Doporučení pro podobné projekty

Z projektu vyplývá několik klíčových poznatků:  

 • Vystěhovávání a gentrifikaci lze zabránit pomocí koncepčního přístupu se zapojením zúčastněných stran, a to i při využití soukromého financování. 
 • Finanční modely zaměřené na společné dobro a spolufinancování dokážou udržet nekomerční prostory pro sociální a kulturní účely.  
 • Efektivní kooperativní rozvoj města závisí na spolupráci a sdílené vizi, které integrují procesy shora dolů i zdola nahoru.

Tři rady od města: 

 • Je-li veřejná nemovitost kotována k prodeji, požádejte o oprávnění dohlížet na proces výběru investora podle hledisek společného zájmu na příslušném stupni. 
 • Připravte strategický rámec podporující společensky a funkčně smíšená veřejná a soukromá prostranství. Vybírejte vítěze soutěží základě nejlepšího konceptu rozvoje, nikoli nejnižší ceny.  
 • Spolupracujte s lidmi, institucemi a sdruženími, které tam již působí. Znají totiž dané místo, lidi i výzvy. 

Kontakt

Kontaktujte útvar Senátu pro rozvoj města, výstavbu a bydlení e-mailem.