Skip to main content

Culture and Creativity

Berlin: social mangfoldighed i kvarteret Blumengroßmarkt

Kulturel sameksistens: transformation af Berlins kreative kvarter

Lande:
Type of project :
Size of city/region:
Berlin's creative quarter transformation around the Jewish Academy in the former Blumengroßmarkt (flower market) in the centre of Berlin.

Vigtige oplysninger

Arkitekter: bfstudio-architects ved Benita Braun-Feldweg/Matthias Muffert ARGE ifau, Heide & von Beckerath architects Deadline architects, Griffin Jürgens GbR urban design study: bbzl böhm benfer zahiri landschaften städtebau 

Hovedsponsor: Forbundsstaten Berlin (senatets afdeling for byudvikling, byggeri og boliger) og den tyske forbundsregering 

Afsluttet: 2018

Samlet areal: 13.000 m²  

Priser:  

 • German Urban Development Award 2020  
 • Berlin Award 2021 
 • Metropolenhaus: Deutscher Bauherrenpreis 2020 
 • FIABCI Prix d’Excellence Germany 2019 
 • German Design Award 2020 
 • German Housing Award 2020 

Bymæssig/regional baggrund

Et ubebygget område i nærheden af det jødiske akademi i det tidligere Blumengroßmarkt (blomstermarkedet) i centrum af Berlin gav mulighed for at omdanne et socialt belastet til et mere mangfoldigt byområde. Transformationen tog udgangspunkt i samskabelse og idealet om at skabe en blandet by, hvor forskellige aktører sameksisterer. 

Projektet skulle samtidig løse en række konkrete udfordringer i området, blandt andet placeringen som område i udkanten af bymidten præget af den historiske Berlinmur. Området var ydermere præget af modsætningsforhold mellem byplanlægningsbestemmelser og arkitektonisk laissez-faire

Byudviklingen i området var sat i stå, og bydelen rummer forskellige grupper, hvor museer, kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner lever side om side med en befolkning, der overvejende består af migranter. 

Området var også socialt skrøbeligt med en høj andel af personer med migrantbaggrund (ca. 70 %) kombineret med lavere uddannelses- og indkomstniveauer. 

Løsningen

I et samarbejde formulerede lokalsamfundet og distriktet i 2010 et strategisk byudviklingskoncept med titlen "Art and Creative Quarter" (KuKQ). Målet var at integrere Berlins nye og blomstrende kreative samfund i et kvarter med en stor migrantbefolkning uden at udløse sociale konflikter, fordrivelse eller gentrificering. Byen udarbejdede en plan for at omdanne det tidligere blomstermarked til et område med trivsel for beboerne. Der blev udskrevet en konkurrence om udviklingen af konceptet med fokus på fælles rum til social interaktion, blandet anvendelse og nye bygningstyper. 

Vinderne af konkurrencen var tre medinvestorer, der baserede deres forslag på en mission om samarbejde, social sammenhæng og kultur. De dannede projektgruppen PxB, der skulle stå for byggeudviklingen i tæt samarbejde med lokalområdet og Berlins senat. 

I dag er den tidligere markedshal omringet af attraktiv arkitektur med blandede formål og indbydende offentlige rum. Tre nyopførte bygninger rummer lejligheder, atelierer, erhvervslokaler, arbejdsfællesskaber, kontorer, værksteder, seminarfaciliteter, gæsteindkvartering, sommerkøkken, arrangementsområde, galleri, café, butikker og restaurant. Nogle af faciliteterne anvendes af sociale organisationer som ejere eller som lejere med nedsat eller gratis husleje. 

Kvalitetskriterier (sammenhæng, tilhørsforhold, mangfoldighed, skønhed)

 • Projektet er et eksempel på intelligent samarbejde mellem kommunale interessenter, private investorer udvalgt efter kriterier af offentlig interesse og lokale borgere. De har i samarbejde drevet en fælles kreativ og inkluderende planlægnings- og gennemførelsesproces. 
 • PxB, Berlins senat og bydistriktet udviklede samarbejdsinstrumenter: en kontrakt om udvikling af området, der forpligter PxB til at finansiere midlertidige projekter, styrke de unges indflydelse, sikre borgerdeltagelse og afholde arrangementer, en kvalifikationsproces med fire workshops om byplanlægning, handel/åbne områder, arkitektur og bymæssig integration, et rådgivende udvalg for byplanlægning og arkitektoniske spørgsmål. 
 • Ved at sikre mulighed for inkluderende boliger, midlertidige projekter, kulturelle og uddannelsesmæssige aktiviteter er Blumengroßmarkt målrettet mod unge, personer med migrantbaggrund, ældre og arbejdsløse. 
 • Kulturplatformen Feldfünf forvalter de fælles områder i stueetagen i bygningen Metropolenhaus, hvor lokalsamfundet sikrer, at der er en god dialog mellem kunst, design og det daglige liv. 

Ledelse og forvaltning

En person fra følgende organisationer: distriktet Friedrichshain-Kreuzberg, Berliner Großmarkt GmbH, Foundation Jewish Museum Berlin, Senatets afdeling for byudvikling, byggeri og boliger. 

Der er behov for ca. 8 personer til forvaltning af kulturplatformen (ca. 1,5 fuldtidsækvivalent plus frivilligt arbejde).  

Budget og finansiering

 • 75 mio. EUR i private midler til opførelse af de 3 bygninger. Dette er det hidtil største samarbejdsbaserede byudviklingsprojekt i Tyskland målt i økonomisk omfang. 
 • 4 240 000 EUR til redesign og omlægning af åbne områder, gader, Besselparken og Enckestraße gennem fælles nationale, regionale og kommunale programmer for "Urban Heritage Protection", "Vibrant Centres and Neighbourhood" og "Future for Urban Green". 
 • 90.000 euro fra PxB-gruppen til borgerinddragelse, aktivering og arrangementer. 
 • 60.000 euro årligt fra Metropolenhaus Groundfloor Society til kulturforvaltningspersonale hos Feldfünf.  

Idéer til udbredelse

Projektet fremhæver flere vigtige erfaringer:  

 • Fordrivelse og gentrificering kan undgås gennem en konceptbaseret, interessentorienteret tilgang, selv med privat finansiering. 
 • Finansielle modeller med fokus på almenvellet og samfinansiering kan sikre finansiering til ikke-kommercielle områder til sociale og kulturelle formål.  
 • Effektiv samarbejdsbaseret byudvikling afhænger af samarbejde og en fælles vision, der integrerer alle top-down- og bottom-up-processer.

3 tips fra byen: 

 • Når offentlig fast ejendom udbydes til salg, er det fordelagtigt at anmode om tilladelse til at styre processen til udvælgelse af investorer i overensstemmelse med aspekter af fælles interesse i det omfang, det er relevant. 
 • Opstil en strategisk ramme, der tilskynder til socialt og funktionelt blandede offentlige og private rum. Udvælg vinderne af konkurrencer ud fra bedste udviklingskoncept snarere end laveste pris.  
 • Indgå samarbejder med de mennesker, institutioner og sammenslutninger, der allerede er i området. De kender stedet, beboerne og udfordringerne. 

Kontaktoplysninger

Kontakt Senatets afdeling for byudvikling, byggeri og boliger via e-mail.