Skip to main content

Culture and Creativity

Berlin: socialna raznolikost v soseski Blumengroßmarkt

Povezovanje kultur: preoblikovanje berlinske ustvarjalne četrti.

Država:
Type of project :
Size of city/region:
Berlin's creative quarter transformation around the Jewish Academy in the former Blumengroßmarkt (flower market) in the centre of Berlin.

Ključni podatki

Arhitekturni studii: bfstudio-architects z Benito Braun-Feldweg/Matthiasom Muffertom; ARGE ifau, arhitekturni biro Heide & von Beckerath; arhitekturni biro Deadline, Griffin Jürgens GbR; urbanistični biro: bbzl böhm benfer zahiri landschaften städtebau 

Glavni sponzor: Zvezna dežela Berlin (oddelek senata za urbani razvoj, gradnjo in stanovanja) in nemška vlada 

Leto zaključka: 2018

Skupna površina: 13 000 m²  

Nagrade:  

 • nemška nagrada za urbani razvoj za leto 2020  
 • berlinska nagrada za leto 2021 
 • Metropolenhaus: Deutscher Bauherrenpreis 2020 
 • FIABCI Prix d’Excellence Nemčija za leto 2019 
 • nemška nagrada za oblikovanje za leto 2020 
 • nemška nagrada za gradnjo stanovanj za leto 2020 

Mestno/regionalno ozadje

Zapuščeno območje ob judovski akademiji na nekdanjem Blumengroßmarktu (cvetlični trg) v središču Berlina je ponujalo priložnost za preoblikovanje socialno stigmatizirane soseske v bolj raznoliko urbano območje. Preoblikovanje je sledilo idealu raznolikega mesta, ki omogoča sobivanje različnih akterjev z uporabo soustvarjalnega pristopa. 

Pri projektu so se pojavili izzivi, specifični za to območje, vključno z njegovo lokacijo kot obrobnega območja mestnega središča, ki izhaja iz zgodovine nekdanjega berlinskega zidu. Oblikovanje mestne krajine je še dodatno otežil hkratni obstoj predpisov o načrtovanju in arhitekturnega laissez-faire

Poleg tega so se v urbanem razvoju tega območja, na katerem sobivajo vzporedne skupnosti z muzeji ter kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami na eni strani in pretežno migrantskim prebivalstvom na drugi strani, pojavile motnje. 

Območje je bilo tudi socialno negotovo, saj je tam živel velik delež ljudi z migrantskim ozadjem (približno 70 %) ter nižjo stopnjo izobrazbe in dohodka. 

Rešitev

Lokalna skupnost in četrt sta leta 2010 s skupnimi prizadevanji oblikovali strateški koncept urbanega razvoja z naslovom „Umetniška in ustvarjalna četrt“ (KuKQ). Cilj je bil vključiti berlinsko uspešno novo ustvarjalno skupnost v sosesko, v kateri živi migrantsko prebivalstvo, ne da bi to povzročilo socialne konflikte, razseljevanje ali gentrifikacijo. Mesto je pripravilo načrt za preoblikovanje lokacije nekdanjega cvetličnega trga v sosesko, primerno za življenje. Objavilo je natečaj za koncept razvoja, ki je bil osredotočen na skupne prostore za družbeno interakcijo, raznolike uporabe in nove tipologije stavb. 

Na natečaju so zmagale tri skupine sovlagateljice z zadružnimi, socialnimi in kulturnimi nalogami. Skupaj so ustanovile projektno skupino PxB za razvoj območja, pri čemer so tesno sodelovale s četrtjo in berlinskim senatom. 

Danes je cvetlični trg obdan s privlačno arhitekturo z raznolikimi programi in gostoljubnimi javnimi prostori. Tri nove stavbe vključujejo stanovanja, umetniške delavnice, komercialne prostore, skupne delovne prostore, pisarne, prostore za delavnice, sejne sobe za seminarje, nastanitev za goste, letno kuhinjo, prostor za prireditve, galerijo, kavarno, trgovine in restavracijo. Nekatere prostore uporabljajo socialne organizacije kot lastniki in najemniki z znižano najemnino ali brezplačno. 

Merila za visoko kakovost (kontekst, občutek za prostor, raznolikost, lepota)

 • Projekt je primer pametnega sodelovanja med občinskimi deležniki, zasebnimi vlagatelji, izbranimi v skladu z merili javnega interesa, in domačini. Skupaj so vodili postopek soustvarjalnega in vključujočega načrtovanja in izvajanja. 
 • PxB, berlinski senat in četrt so vzpostavili instrumente sodelovanja: pogodbo o razvoju območja, s katero se je skupina PxB zavezala, da bo financirala vmesne projekte, opolnomočenje mladih, državljansko udeležbo in dogodke; postopek pridobivanja kvalifikacij s štirimi delavnicami o urbanističnem oblikovanju, trgovini/odprtem prostoru, arhitekturi in povezovanju soseske; svetovalni odbor za urbanistično načrtovanje in arhitekturna vprašanja. 
 • Blumengroßmarkt je z zagotavljanjem prostora za vključujoča stanovanja, začasne projekte ter kulturne in izobraževalne dejavnosti namenjen mladim, ljudem z migrantskim ozadjem, starejšim in brezposelnim. 
 • Kulturna platforma Feldfünf upravlja skupnostne prostore v pritličju stavbe Metropolenhaus, kjer skupnost spodbuja dialog med umetnostjo, oblikovanjem in vsakdanjim življenjem. 

Upravljanje in vodenje

Ena oseba iz vsake organizacije: četrti Friedrichshain-Kreuzberg, Berliner Großmarkt GmbH, fundacije Judovski muzej Berlin, oddelka senata za urbani razvoj, gradnjo in stanovanja. 

Za upravljanje kulturne platforme je potrebnih približno osem oseb (približno 1,5 ekvivalenta polnega delovnega časa in prostovoljno delo).  

Proračun in financiranje

 • 75 milijonov EUR zasebnih sredstev za gradnjo treh stavb. V smislu višine finančnih sredstev je to doslej največji projekt urbanega razvoja v Nemčiji. 
 • 4 240 000 EUR za preoblikovanje in preureditev odprtih prostorov, ulic, parka Besselpark in Enckestraße s skupnimi nacionalnimi, regionalnimi in občinskimi programi za „zaščito mestne dediščine“, „živahne centre in soseske“ ter „prihodnost mestnih zelenih površin“. 
 • 90 000 EUR iz skupine PxB za udeležbo prebivalcev, aktivacijo in dogodke. 
 • 60 000 EUR na leto, ki jih za vodstveno osebje kulturne platforme Feldfünf zagotovi društvo iz pritličja Metropolenhaus.  

Prenosljive zamisli

Pri projektu je poudarjenih več ključnih spoznanj.  

 • Razseljevanje in gentrifikacijo je mogoče preprečiti s pristopom, ki temelji na konceptih in vključuje deležnike, tudi z zasebnim financiranjem. 
 • S finančnimi modeli, usmerjenimi v skupno dobro, in sofinanciranjem se lahko ohranijo nekomercialni prostori za družabne in kulturne namene.  
 • Učinkovit skupni urbani razvoj temelji na sodelovanju in skupni viziji ter vključuje postopke od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor.

Trije nasveti mesta 

 • Kadar je javna nepremičnina na prodaj, zaprosite za dovoljenje za nadzor postopka izbire vlagateljev v skladu z vidiki skupnega interesa na ustrezni stopnji. 
 • Pripravite strateški okvir, s katerim se bo spodbujala družbeno in funkcionalno raznolika uporaba javnih in zasebnih prostorov. Zmagovalce natečaja izberite na podlagi najboljšega razvojnega koncepta in ne na podlagi najnižje cene.  
 • Sodelujte z ljudmi, institucijami in združenji, ki že obstajajo. Oni poznajo kraj, ljudi in izzive. 

Kontaktne informacije

V stik z oddelkom senata za urbani razvoj, gradnjo in stanovanja lahko stopite po elektronski pošti.