Skip to main content

Culture and Creativity

Berlín: sociálny mix v susedstve Blumengroßmarkt

Spájanie kultúr: kreatívna transformácia štvrte Berlína.

Krajina:
Type of project :
Size of city/region:
Berlin's creative quarter transformation around the Jewish Academy in the former Blumengroßmarkt (flower market) in the centre of Berlin.

Základné fakty

Architektonické štúdiá: bfstudio-architects s Benitou Braunovou-Feldwegovou a Matthiasom Muffertom; ARGE IFAU, Heide & von Beckerath; Deadline architects, Griffin Jürgens GbR; štúdia mestského dizajnu: bbzl böhm benfer zahiri landschaften städtebau 

Hlavný sponzor: Spolková krajina Berlín (oddelenie Senátu pre rozvoj miest, výstavbu a bývanie) a nemecká vláda 

Rok dokončenia: 2018

Celková rozloha: 13 000 m2  

Ocenenia:  

 • German Urban Development Award 2020  
 • Berlin Award 2021 
 • Metropolenhaus: Deutscher Bauherrenpreis 2020 
 • FIABCI Prix d’Excellence Germany 2019 
 • German Design Award 2020 
 • German Housing Award 2020 

Mestský/regionálny kontext

Nevyužitá plocha okolo židovskej akadémie na bývalom trhu s kvetmi (Blumengroßmarkt) v centre Berlína ponúkla príležitosť na transformáciu sociálne stigmatizovanej štvrte na rozmanitejšiu mestskú časť. Transformácia sa riadila ideálom zmiešaného mesta, ktoré uľahčuje spolunažívanie rôznych aktérov a využíva prístup založený na spolutvorbe. 

Projekt čelil výzvam špecifickým pre túto oblasť vrátane jej polohy – periférnej zóny vo vnútri mesta, ktorá pramenila z histórie bývalého Berlínskeho múru. Určiť správny smer mestskej krajiny ešte viac komplikoval vzájomný vplyv urbanistických predpisov a laxný prístup k architektúre. 

Okrem toho došlo pri koexistencii paralelných komunít s múzeami, kultúrnymi inštitúciami a vzdelávacími subjektmi na jednej strane a prevažne migrantským obyvateľstvom na strane druhej k narušeniu mestského rozvoja. 

Taktiež bola táto oblasť sociálne neistá s vysokým podielom ľudí s migrantským pôvodom (približne 70 %) spolu s nižšou úrovňou vzdelania a príjmov. 

Riešenie

V rámci spoločného úsilia vypracovala miestna komunita spolu s okresnou správou v roku 2010 koncepciu strategického mestského rozvoja s názvom „Umelecká a tvorivá štvrť“ (KuKQ). Cieľom bolo začleniť novú prosperujúcu kreatívnu komunitu Berlína do susedstva, v ktorom žije migrantské obyvateľstvo, bez toho, aby sa vyvolali sociálne konflikty, vysídľovanie alebo gentrifikácia. Mesto vypracovalo plán na transformáciu bývalého trhu s kvetmi na štvrť príjemnú na bývanie. Začalo súťaž o vývojovú koncepciu zameranú na spoločné priestory pre stretávanie sa, zmiešané využitie a nové typy budov. 

Víťazmi súťaže sa stali tri skupiny s kooperatívnymi, sociálnymi a kultúrnymi úlohami, ktoré spoločne investujú. V úzkej spolupráci s okresnou správou a berlínskym senátom spolu založili projektovú skupinu PxB s cieľom zveľadiť lokalitu. 

V súčasnosti je hala trhu s kvetmi obklopená atraktívnou architektúrou s rôznorodým využitím a otvoreným verejným priestorom. V troch nových budovách sa nachádzajú byty, ateliéry, obchodné priestory, spoločné pracovné priestory, kancelárie, dielne, prednáškové miestnosti, ubytovacie priestory pre hostí, letná kuchyňa, priestor na podujatia, galéria, kaviareň, obchody a reštaurácia. Niektoré priestory vlastnia alebo prenajímajú sociálne organizácie, pričom nájomné je buď znížené, alebo žiadne. 

Kritériá vysokej kvality (kontext, pocit z miesta, rozmanitosť, krása)

 • Projekt je príkladom praktickej spolupráce medzi miestnymi zainteresovanými stranami, súkromnými investormi vybranými podľa kritérií verejného záujmu a miestnymi občanmi, ktorí riadili spoločný kreatívny a inkluzívny proces plánovania a realizácie. 
 • Projektová skupina PxB, berlínsky senát a okresná správa vytvorili nástroje spolupráce: zmluvu o rozvoji lokality, ktorou sa skupina PxB zaväzuje financovať priebežné projekty, posilnenie postavenia mládeže, účasť občanov a podujatia; kvalifikačný proces so štyrmi seminármi o mestskom dizajne, komerčnom a otvorenom priestore, architektúre a integrácii susedstiev; poradný výbor pre otázky územného plánovania a architektúry. 
 • Poskytovaním priestoru pre inkluzívne bývanie, dočasné projekty, kultúrne a vzdelávacie činnosti sa Blumengroßmarkt zameriava na mládež, ľudí s migrantským pôvodom, starších ľudí a nezamestnaných. 
 • Kultúrna platforma Feldfünf spravuje komunitné priestory na prízemí budovy Metropolenhaus, kde komunita vedie dialóg medzi umením, dizajnom a každodenným životom. 

Správa a riadenie

Jedna osoba z každej organizácie: okres Friedrichshain-Kreuzberg, Berliner Großmarkt GmbH, nadácia Židovského múzea v Berlíne, oddelenie Senátu pre rozvoj miest, výstavbu a bývanie. 

Na riadenie kultúrnej platformy je potrebných približne 8 osôb (približne 1,5 ekvivalentu plného pracovného času plus dobrovoľnícka práca).  

Rozpočet a financovanie

 • 75 miliónov eur vo forme súkromných finančných prostriedkov na výstavbu troch budov. Pokiaľ ide o objem finančných prostriedkov, ide o doteraz najväčší projekt spolupráce pri rozvoji miest v Nemecku. 
 • 4 240 000 eur na prepracovanie a transformáciu otvorených priestranstiev, ulíc, Besselovho parku a ulice Enckestraße prostredníctvom spoločných vnútroštátnych, regionálnych a mestských programov „Ochrana mestského dedičstva“, „Živé centrá a štvrte“ a „Budúcnosť mestskej zelene“. 
 • 90 000 eur od skupiny PxB na zapojenie občanov, ich aktivizáciu a podujatia. 
 • 60 000 eur ročne od spoločnosti Metropolenhaus pre riadiacich pracovníkov v oblasti kultúry platformy Feldfünf.  

Nápady na inšpiráciu

V projekte sa zdôrazňuje niekoľko kľúčových ponaučení:  

 • Vysídľovaniu a gentrifikácii možno zabrániť pomocou prístupu založeného na koncepcií a zapojení zainteresovaných strán, a to aj prostredníctvom súkromného financovania. 
 • Finančné modely zamerané na spoločné zdroje spolu so spolufinancovaním môžu zachovať nekomerčné priestory na sociálne a kultúrne účely.  
 • Účinný kooperatívny rozvoj miest závisí od spolupráce a spoločnej vízie a integruje procesy zhora nadol a zdola nahor.

3 tipy od mesta: 

 • Ak je verejný nehnuteľný majetok na predaj, požiadajte o povolenie dohliadať na proces výberu investorov podľa aspektov spoločného záujmu na relevantnej úrovni. 
 • Vytvorte strategický rámec na podporu verejných a súkromných priestorov so sociálne a funkčne zmiešanými využitiami. Víťazov súťaží vyberajte na základe najlepšej koncepcie rozvoja, a nie na základe najnižšej ceny.  
 • Spolupracujte s ľuďmi, inštitúciami a združeniami, ktoré na mieste už fungujú. Tí už poznajú miesto, ľudí aj výzvy. 

Kontaktné údaje

Kontaktujte oddelenie Senátu pre rozvoj miest, výstavbu a bývanie prostredníctvom e-mailu.