Skip to main content

Culture and Creativity

Malme: kuģu būvētavu kvartāls pārtop par ilgtspējīgu dzīvojamo kvartālu Vārvstādena (Varvsstaden)

Ar ēkām vien nepietiek, ir jārada vietas, kas iedzīvotājiem ļauj justies komfortabli un sekmē iesaistīšanos sabiedrības dzīvē.

Valsts:
Type of project :
Size of city/region:
redevelopment plans of Varvsstaden in Malmo, Sweden

Svarīgākie fakti

Arhitektu birojs: “Varvsstaden AB” 

Galvenais sponsors: “Varvsstaden AB” 

Pabeigšanas gads: projekts uzsākts 2017. gadā, un tā īstenošana šobrīd turpinās 

Materiāli: ķieģeļi, stikls, betons, tērauds, lokšņu metāls 

Kopējā platība: 180 000 m² 

Pilsētas/reģiona konteksts

Vārvstādena ir vēsturisks rūpniecības kvartāls Malmē, tas atrodas netālu no ostas un pilsētas centra. Kādreiz tas bija plaukstošs rūpniecības centrs, tajā atradās kuģu būvētavas un rūpnieciskie kompleksi. Daļēji pateicoties kuģu būves uzņēmumam “Kockums”, kas savulaik tur darbojās, šī pilsētas daļa deva būtisku ieguldījumu visas pilsētas mūsdienīgajā un multikulturālajā identitātē. 

Gandrīz veselu gadsimtu šis kvartāls bija slēgts sabiedrībai. Tomēr, atzīstot tā potenciālu pilsētas attīstībā un nepieciešamību radīt piemērotu vidi iedzīvotājiem, apmeklētājiem un nākotnes vajadzībām, pilsēta nolēma to pārveidot. 

Lielākais izaicinājums šajā sakarā ir projekta divējādā misija: saglabāt kvartāla industriālo mantojumu, vienlaikus pārveidojot to par modernu un atvērtu kvartālu. Šis kvartāla iedzīvināšanas projekts apliecina Malmes apņēmību godāt savu pagātni, vienlaikus radot dinamisku un iekļaujošu nākotni Vārvstādenas kvartālā. 

Risinājums

Vārvstādena tiek pilnībā pārveidota par dinamisku dzīvojamo un darījumu rajonu. Šo iniciatīvu vada “Varvsstaden AB”. Uzņēmums darbojas gan kā darbuzņēmējs, gan attīstītājs un pārrauga 25 gadu attīstības periodu. Šajā jaunajā pilsētas teritorijā ir izveidoti 2500 mājokļu, 4000 darba vietas, skolas un dažādas zaļās zonas. Šī iniciatīva ne tikai pārveido ainavu, bet arī ievieš inovatīvas aprites principam atbilstošas pieejas esošo ēku pārprofilēšanā un būvmateriālu atkārtotā izmantošanā, nosakot jaunu pilsētas attīstības standartu. 

Projekta mērķis ir veicināt harmonisku līdzāspastāvēšanu starp dzīvi privātajā un sabiedriskajā zonā. Šī pārdomātā plānošana nodrošina, ka iedzīvotāji un darbinieki var baudīt vidi, kas piedāvā gan ērtas dzīvojamās telpas, gan dinamiskas sabiedriskās vietas. 

Lai saglabātu kvartāla rūpniecisko raksturu, tajā daudzas raksturīgas rūpniecības būves ir atjaunotas, pielāgojot tās komerciālām, kultūras un izglītības vajadzībām. Šā projekta pamatā ir holistisks un ilgtspējīgs pilsētattīstības modelis, kurā apvienotas jaukta lietojuma telpas, sabiedriskās zonas un mantojuma saglabāšana, kā arī daudzsološi ekonomiski un vidiski ieguvumi. 

Projekta ilgtspēja tiek rūpīgi uzraudzīta, un sabiedrība par to tiek informēta “Varvsstaden AB” tīmekļa vietnē. 

Kvalitātes kritēriji (konteksts, atmosfēra, daudzveidība, estētika)

  • Projekta pamatprincips ir saglabāt Vārvstādenas unikālo atmosfēru, ļaujot vecajai arhitektūrai graciozi savīties ar jauno. Pārveide atspoguļo dažādību, zinātkāri un uz iedzīvotājiem vērstu pieeju. 
  • Pārveides ietvaros top vairāki zaļie parki un kilometru gara promenāde gar kuģu būvētavas baseinu, kas varētu kļūt par jaunu iecienītu tikšanās vietu Malmē. Lai kvartālu plūstoši integrētu Malmes pilsētas struktūrā, tiks uzbūvēti trīs jauni tilti gājējiem, velosipēdistiem un sabiedriskajam transportam. 
  • Visi liela izmēra rūpniecības paviljoni, kas netiek saglabāti agrākajā izskatā, tiek demontēti, un tajos esošie materiāli, tai skaitā tērauda rāmji, plāksnes, logi, ķieģeļi, kāpnes un lampas, tiek glabāti uz vietas, lai tos varētu izmantot turpmākā būvniecībā. Šī vides aizsardzības nolūkos veiktā atkalizmantošana ne tikai samazina oglekļa emisijas un materiālu izmaksas, bet arī piešķir jaunajai arhitektūrai unikālu vēsturisko noskaņu. “Varvsstaden AB” efektīvi pārvalda šos materiālus, uzglabājot tos būvdarbu vietā un uzturot digitālo dokumentāciju materiālu bankā, kur tiek glabāta informācija par materiālu stāvokli, strukturālajām īpašībām un oglekļa pēdu. Arhitekti tiek mudināti šos resursus jau agrīnā posmā iekļaut savos projektos ar mērķi atkārtoti izmantot un reciklēt 80 % uz vietas esošo materiālu, kas var aiztaupīt 30 000 tonnu CO2 emisiju.  

Pārvaldība un vadība

“Varvsstaden AB” pārrauga projektu īstenošanu sadarbībā ar Malmes pilsētas amatpersonām un politiķiem. Kvartāla īpašumtiesības un “Varvsstaden AB” vadība tiek dalīta starp diviem privātiem investoriem/uzņēmumiem: “Peab AB” un “Fastighets AB Balder”.  

“Varvsstaden AB” rīcībā ir aktīva 5–6 cilvēku komanda, kas rūpējas par projekta īstenošanu. Gadu gaitā kopējais projektā iesaistīto pašvaldības darbinieku skaits ir bijis mainīgs. Plāna izstrādes posmā tieši vai netieši bija iesaistīti vidēji 20 darbinieki. Pie detālplānojuma aktīvi strādāja divi līdz trīs darbinieki. 

Budžets un finansēšana

Sabiedriskās infrastruktūras, piemēram, tiltu, parku un ceļu, renovāciju finansē Malmes pilsēta, un tas ir aptuveni pusmiljards Zviedrijas kronu (43 085 118 eiro). 

Individuālo komerciālo un dzīvojamo projektu budžetus atsevišķi pārvalda “Varvsstaden AB”. 

Idejas, ko var pārņemt

Pilsētas ieteikumi

  • Pievērsieties konstrukciju un materiālu atkalizmantošanai; tas ļaus saglabāt mantojumu, kā arī samazināt ietekmi uz klimatu. 
  • Izvirziet izmērāmus mērķus attiecībā uz oglekļa emisiju aiztaupījumiem un jau no paša sākuma veidojiet pārredzamu izvērtējumu un ziņošanu par projektu. 
  • Ļaujiet piedalīties radošām personām — topošajiem arhitektiem, pirmajiem nomniekiem u. c. —, kuras iestājas par projekta mērķiem un vēlas ieguldīt projektā savu laiku un enerģiju. 
  • Atbalstiet inovatīvus risinājumus, kas kā alternatīvu nojaukšanai piedāvā rūpniecisko ēku pārveidi. 

Kontaktinformācija

Ar Malmes pašvaldību varat sazināties pa e-pastu.