Skip to main content

Culture and Creativity

Malmö: minn tarzni għal ħajja sostenibbli f’Varvsstaden

Lil hinn mill-bini: previżjoni ta’ spazji għall-kumdità personali u l-involviment kollettiv.

Pajjiż:
Type of project :
Size of city/region:
redevelopment plans of Varvsstaden in Malmo, Sweden

Fatti ewlenin

Studios tal-arkitettura: Varvsstaden AB 

Sponsor prinċipali: Varvsstaden AB 

Sena ta’ tlestija: 2017-għadu għaddej 

Materjali: bricks, ħġieġ, konkrit, azzar, folji tal-metall 

Erja totali: 180,000 m² 

Belt / sfond reġjonali

Varvsstaden hi żona industrijali storika f’Malmö, li tinsab qrib kemm tal-port kif ukoll taċ-ċentru tal-belt. Fl-imgħoddi kienet ċentru industrijali attiv ħafna, kienet id-dar tat-tarzni u tal-faċilitajiet industrijali. Iż-żona kkontribwixxiet b’mod sinifikanti għall-identità multikulturali u li tħares ’il quddiem tal-belt, parzjalment bis-saħħa ta’ Kockums, kumpanija prominenti tal-bini tal-bastimenti li darba kienet topera hemmhekk. 

Għal kważi seklu, Varvsstaden baqgħet magħluqa għall-pubbliku. Madankollu, hi u tirrikonoxxiet il-potenzjal taż-żona għall-iżvilupp urban u l-ħtieġa li jinħoloq spazju għar-residenti, il-viżitaturi, u l-attivitajiet futuri, il-belt iddeċidiet li tittrasformaha. 

L-akbar sfida għal dan l-iżvilupp tinsab fil-missjoni doppja: il-preservazzjoni tal-patrimonju industrijali ta’ Varvsstaden filwaqt li fl-istess ħin tiġi ttrasformata f’viċinat modern u miftuħ. Dan il-proġett ta’ riġenerazzjoni hu xhieda tal-impenn ta’ Malmö li tonora l-passat tagħha filwaqt li toħloq futur dinamiku u inklużiv f’Varvsstaden. 

Soluzzjoni

Varvsstaden qed tesperjenza trasformazzjoni sħiħa bħala distrett vibranti fejn wieħed jgħix u jaħdem. Din l-inizjattiva hi mmaniġġata minn Varvsstaden AB. Il-kumpanija sservi kemm bħala l-kuntrattur kif ukoll bħala l-iżviluppatur u tissorvelja l-perjodu ta’ żvilupp ta’ 25 snin. Din iż-żona urbana ġdida hi magħmula minn 2,500 dar, 4,000 spazju tax-xogħol, skejjel, u diversi spazji ekoloġiċi. Dan l-isforz mhux biss jagħti dehra ġdida l-pajsaġġ iżda wkoll jagħti bidu għal approċċi ċirkolari innovattivi biex jingħata skop ġdid lill-bini eżistenti u jintużaw mill-ġdid il-materjali tal-kostruzzjoni, filwaqt li jiġi stabbilit standard ġdid għall-iżvilupp urban. 

Il-proġett għandu l-għan li jrawwem koeżistenza armonjuża bejn “il-ħajja fil-bini” u “l-ħajja bejn il-bini.” Dan l-ippjanar maħsub jiżgura li r-residenti u l-ħaddiema jkunu jistgħu jirnexxu f’ambjent li joffri kemm spazji ta’ għajxien komdi kif ukoll żoni komunali dinamiċi. 

Filwaqt li tippreserva l-karattru industrijali tagħha, Varvsstaden iżżomm u tadatta ħafna strutturi industrijali karatteristiċi f’bini kummerċjali, kulturali u edukattiv. Dan l-iżvilupp iħaddan mudell urban olistiku u sostenibbli, li jikkombina spazji b’użu mħallat, żoni pubbliċi, u preservazzjoni tal-patrimonju, benefiċċji ekonomiċi u ambjentali promettenti. 

Il-progress tas-sostenibbiltà tal-proġett hu mmonitorjat bir-reqqa u xxerjat pubblikament fuq is-sit web ta’ Varvsstaden AB. 

Kriterji għal kwalità għolja (kuntest, sens ta’ post, diversità, sbuħija)

  • Il-prinċipju gwida tal-proġett hu li tiġi ppreservata l-atmosfera unika ta’ Varvsstaden, u b’hekk l-arkitettura l-antika tkun tista’ tingħaqad bis-sħiħ mal-ġdida. L-iżvilupp mill-ġdid jirrifletti d-diversità, il-kurżità, u approċċ iċċentrat fuq il-bniedem. 
  • L-iżvilupp jinkludi diversi parks ekoloġiċi u promenade tul il-kilometru tal-baċir tat-tarzna, li mistennijin isiru post ġdid vibranti li fih jiltaqgħu n-nies ta’ Malmö. Varvsstaden se tiġi integrata bla xkiel fin-nisġa urbana ta’ Malmö permezz ta’ tliet konnessjonijiet ġodda ta’ pontijiet għall-persuni bil-mixi, għaċ-ċiklisti u għat-trasport pubbliku. 
  • Kwalunkwe barrakka industrijali fuq skala kbira li ma tkunx qed tinżamm tiġi żarmata, u l-materjali, inklużi frames tal-azzar, pjanċi, twieqi, bricks, taraġ, u lampi, jinħażnu fuq il-post għal kostruzzjoni futura. Dan l-użu mill-ġdid ekokonxju mhux biss inaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju u l-ispejjeż materjali, iżda jagħti wkoll sens uniku ta’ storja lill-arkitettura l-ġdida. Varvsstaden AB timmaniġġa dawn il-materjali b’mod effiċjenti permezz ta’ ħżin fuq il-post u dokumentazzjoni diġitali f’bank tal-materjali, filwaqt li tivvaluta l-kundizzjoni, il-proprjetajiet strutturali, u l-impronta tal-karbonju. L-arkitetti huma mħeġġa jinkorporaw dawn ir-riżorsi kmieni fid-disinji tagħhom, bl-għan li jerġgħu jużaw u jirriċiklaw 80% tal-materjali fuq il-post, u potenzjalment jiffrankaw 30,000 tunnellata ta’ emissjonijiet ta’ CO2.  

Governanza u mmaniġġar

Varvsstaden AB tissorvelja l-implimentazzjoni tal-proġetti, f’kollaborazzjoni ma’ uffiċjali u politiċi mill-Belt ta’ Malmö. Is-sjieda taż-żona u l-immaniġġar ta’ Varvsstaden AB hi maqsuma bejn żewġ investituri/kumpaniji privati: PEAB AB u Fassiets AB Balder.  

Varvsstaden AB iżżomm tim attiv ta’ 5-6 individwu ddedikati għall-proġett. Matul is-snin, in-numru totali ta’ staff muniċipali involut fil-proġett varja. Bħala medja, 20 impjegat kienu involuti direttament jew indirettament matul il-fażi tal-iżvilupp tal-pjan. Matul l-istadju ta’ ppjanar dettaljat, tnejn sa tliet impjegati huma involuti b’mod attiv. 

Baġit u finanzjament

Il-baġit tar-rinnovazzjoni tal-ispazji pubbliċi, bħal pontijiet, parks u toroq, hu ffinanzjat mill-Belt ta’ Malmo u hu madwar nofs biljun krona Żvediża (€43,085,118). 

Il-baġits tal-proġetti kummerċjali u residenzjali individwali huma mmaniġġati separatament minn Varvsstaden AB. 

Ideat trasferibbli

Pariri mill-belt/reġjun

  • Iffokaw fuq l-użu mill-ġdid ta’ strutturi u materjali bħala mod kif jissaħħaħ il-patrimonju kif ukoll jitnaqqsu l-impatti klimatiċi. 
  • Stabbilixxu għanijiet li jistgħu jitkejlu dwar l-iffrankar tal-karbonju u ibnu evalwazzjoni u rappurtar trasparenti fil-proġett mill-bidu. 
  • Agħtu opportunitajiet lil individwi kreattivi, minn arkitetti emerġenti sa inkwilini bikrin, li huma impenjati għall-għanijiet tal-proġett u li se jkunu qed jinvestu l-ħin u l-enerġija tagħhom fil-post. 
  • Kunu miftuħin għal modi innovattivi ta’ ftuħ u trasformazzjoni ta’ bini industrijali li qabel kien magħluq bħala alternattiva għat-twaqqigħ. 

Informazzjoni ta’ kuntatt

Ikkuntattjaw il-muniċipalità ta’ Malmo bl-email.