Skip to main content

Culture and Creativity

Malmö: od lodeníc po udržateľné bývanie vo Varvsstadene

Viac ako len budovy: plánovanie priestorov pre osobné pohodlie a kolektívnu angažovanosť.

Krajina:
Type of project :
Size of city/region:
redevelopment plans of Varvsstaden in Malmo, Sweden

Základné fakty

Architektonické štúdiá: Varvsstaden AB 

Hlavný sponzor: Varvsstaden AB 

Rok dokončenia: od roku 2017 doteraz 

Materiály: tehla, sklo, betón, oceľ, plech 

Celková rozloha: 180 000 m² 

Mestský/regionálny kontext

Varvsstaden je historická priemyselná oblasť v Malmö, ktorá sa nachádza v blízkosti prístavu aj centra mesta. Kedysi bola prosperujúcim centrom priemyslu a domovom lodeníc a priemyselných zariadení. Táto oblasť významne prispela k multikultúrnej a progresívnej identite mesta, čiastočne aj vďaka poprednej lodiarskej spoločnosti Kockums, ktorá tu kedysi pôsobila. 

Už takmer storočie bol Varvsstaden zatvorený pre verejnosť. Mesto si však uvedomuje potenciál tejto oblasti pre svoj rozvoj a potrebu vytvoriť priestor pre obyvateľov, návštevníkov a budúce činnosti a rozhodlo sa ju preto transformovať. 

Najväčšou výzvou pre tento vývoj je dvojaká úloha: zachovať priemyselné dedičstvo Varvsstadenu a súčasne ho premeniť na moderné, otvorené susedstvo. Tento projekt obnovy je dôkazom záväzku mesta Malmö rešpektovať svoju minulosť a zároveň vytvoriť pre Varvsstaden dynamickú a inkluzívnu budúcnosť. 

Riešenie

Varvsstaden prechádza úplnou transformáciou na mestskú časť pulzujúcu životom vhodnú na prácu aj bývanie. Túto iniciatívu riadi spoločnosť Varvsstaden AB. Spoločnosť slúži ako dodávateľ aj developer a dohliada na 25-ročné obdobie rozvoja. Túto novú zastavanú oblasť tvorí 2 500 domov, 4 000 pracovných priestorov, školy a rôzne zelené plochy. Touto snahou sa nielen pretvára krajina, ale razí sa aj cesta pre inovatívne obehové riešenia na zmenu využitia existujúcich budov a opätovné použitie stavebných materiálov, čím sa stanovuje nová norma pre rozvoj miest. 

Cieľom projektu je podporiť harmonickú koexistenciu medzi „životom v budovách“ a „životom medzi budovami“. Toto premyslené plánovanie zabezpečuje, že obyvatelia a pracovníci môžu prosperovať v prostredí, ktoré ponúka príjemné životné priestory, ako aj dynamické spoločné areály. 

Varvsstaden nestráca svoj industriálny charakter, zachováva mnohé charakteristické priemyselné štruktúry a adaptuje ich do obchodných, kultúrnych a vzdelávacích budov. Táto výstavba zahŕňa celostný a udržateľný mestský model, ktorý kombinuje priestory na zmiešané použitie, verejné priestranstvá, zachovanie dedičstva a sľubné hospodárske a environmentálne prínosy. 

Pokrok projektu v oblasti udržateľnosti sa dôsledne monitoruje a zverejňuje na webovom sídle spoločnosti Varvsstaden AB. 

Kritériá vysokej kvality (kontext, pocit z miesta, rozmanitosť, krása)

  • Hlavnou zásadou projektu je zachovať jedinečnú atmosféru Varvsstadenu a umožniť starej architektúre elegantné prepojenie s novou. Rekonštrukcia odráža rozmanitosť, zvedavosť a prístup zameraný na človeka. 
  • Súčasťou výstavby sú viaceré zelené parky a 1 km dlhá promenáda pozdĺž prístavnej zátoky, ktoré sú pripravené stať sa novým pulzujúcim miestom na stretávanie v Malmö. Varvsstaden bude plynulo integrovaný do mestskej štruktúry Malmö pomocou troch nových mostových spojení pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu. 
  • Všetky veľké zvyšky priemyselných budov, ktoré nebudú zachované, sa demontujú a ich materiály vrátane oceľových rámov, dosiek, okien, tehál, schodov a lámp sa uskladnia na mieste na účely budúcej výstavby. Toto environmentálne uvedomelé opätovné použitie nielenže znižuje emisie uhlíka a náklady na materiály, ale zároveň dodáva novej architektúre jedinečný historický aspekt. Varvsstaden AB sa efektívne o tieto materiály stará tým, že ich uskladňuje na mieste a digitálne ich zaznamenáva v zásobníku materiálov, pričom posudzuje ich stav, štrukturálne vlastnosti a uhlíkovú stopu. Architekti sa vedú k tomu, aby začlenili tieto zdroje už od prvotnej fázy svojich návrhov s cieľom opätovne použiť a recyklovať 80 % uskladnených materiálov, čím sa potenciálne ušetrí 30 000 ton emisií CO2.  

Správa a riadenie

Varvsstaden AB dohliada na realizáciu projektov v spolupráci s úradníkmi a politikmi mesta Malmö. Vlastníctvo oblasti a správa podniku Varvsstaden AB sú rozdelené medzi dvoch súkromných investorov/dve súkromné spoločnosti: Peab AB a Fastighets AB Balder.  

Podnik Varvsstaden AB si udržiava aktívny tím 5 – 6 jednotlivcov, ktorí sa venujú projektu. V priebehu rokov celkový počet komunálnych zamestnancov zapojených do projektu kolísal. Vo fáze prípravy plánu bolo priamo alebo nepriamo zapojených v priemere 20 zamestnancov. Do fázy podrobného plánovania sú aktívne zapojení dvaja až traja zamestnanci. 

Rozpočet a financovanie

Rozpočet na renováciu verejných priestorov, ako sú mosty, parky a cesty, financuje mesto Malmö a predstavuje približne pol miliardy švédskych korún (43 085 118 eur). 

Rozpočty jednotlivých komerčných a obytných projektov spravuje samostatne spoločnosť Varvsstaden AB. 

Nápady na inšpiráciu

Tipy od mesta

  • Zamerajte sa na opätovné použitie konštrukcií a materiálov ako na spôsob posilňovania dedičstva, ako aj znižovania vplyvu na klímu. 
  • Od začiatku si stanovte merateľné ciele týkajúce sa úspor uhlíka a vytvorte transparentný systém hodnotenia a podávania správ o projekte. 
  • Poskytujte príležitosti kreatívnym jednotlivcom, od začínajúcich architektov až po prvých nájomníkov, ktorí sa zaviazali plniť ciele projektu a investovať svoj čas a energiu do tohto miesta. 
  • Buďte otvorení voči inovatívnym spôsobom otvárania priestoru a transformácie predtým uzavretých priemyselných budov namiesto ich demolácie. 

Kontaktné údaje

Kontaktujte mesto Malmö prostredníctvom e-mailu.