Skip to main content

Culture and Creativity

Malmö: från varv till hållbart boende i Varvsstaden

Inte bara hus: att planera platser för trivsel och gemenskap.

Land:
Type of project :
Size of city/region:
redevelopment plans of Varvsstaden in Malmo, Sweden

I korthet

Arkitektbyrå: Varvsstaden AB 

Huvudsponsor: Varvsstaden AB 

Byggnadsår: 2017–pågående 

Material: Tegel, glas, betong, stål och plåt 

Yta: 180 000 m² 

Om staden/regionen

Varvsstaden är ett historiskt industriområde i Malmö som ligger nära både hamnen och stadskärnan. Det var en gång ett blomstrande industricentrum med varv och industrianläggningar. Området bidrog i hög grad till stadens mångkulturella och framåtblickande identitet, delvis tack vare Kockums, det framstående skeppsvarv som låg där. 

Under nästan hundra år var Varvsstaden stängd för allmänheten. Men med tanke på dess potential för stadsutveckling och behovet av att skapa utrymmen för invånare, besökare och framtida aktiviteter beslutade staden att omvandla området. 

Den största utmaningen ligger i det dubbla uppdraget: att bevara Varvsstadens industriarv och samtidigt skapa en modern och öppen stadsdel. Det här förnyelseprojektet vittnar om Malmös åtagande att lyfta fram arvet från varvet och samtidigt skapa en dynamisk och inkluderande framtid i Varvsstaden. 

Om projektet

Varvsstaden genomgår en fullständig förvandling till ett dynamiskt område med bostäder, skolor, butiker och kontor. Projektet förvaltas av Varvsstaden AB. Bolaget fungerar som både entreprenör och byggherre och övervakar den 25-åriga projektperioden. Den nya stadsdelen består av 2 500 bostäder, 4 000 arbetsplatser, skolor och flera grönområden. Projektet förändrar inte bara landskapet utan banar också väg för innovativa cirkulära strategier för att använda befintliga byggnader på nya sätt och återbruka byggmaterial. Det sätter också en ny standard för stadsutveckling. 

Man vill främja ett harmoniskt samspel mellan livet i husen och livet mellan husen. Denna genomtänkta planering gör att de som bor och arbetar här får bekväma boendemiljöer och dynamiska offentliga utrymmen. 

Varvsstaden bevarar sin industrikänsla och behåller och anpassar många karakteristiska industristrukturer till butiker och kultur- och utbildningslokaler. Området följer en holistisk och hållbar stadsmodell där man kombinerar platser med blandad användning, allmänna platser och bevarande av kulturarvet, samtidigt som det ger lovande ekonomiska och miljömässiga fördelar. 

Projektets arbete med hållbarhet övervakas noga och beskrivs för allmänheten på Varvsstaden AB:s webbplats. 

Vilka är projektets kvaliteter?

  • Projektets vägledande princip är att bevara Varvsstadens unika atmosfär och skapa ett vackert samspel mellan den gamla och den nya arkitekturen. Ombyggnationen präglas av mångfald och nyfikenhet och sätter människan i centrum. 
  • Projektet omfattar flera gröna parker och en kilometerlång kajpromenad och området kan bli Malmös nya mötesplats, full av liv. Varvsstaden ska länkas samman med övriga Malmö genom tre nya broförbindelser för gående, cyklister och bussar. 
  • Alla stora industribyggnader som inte behålls nedmonteras och materialet, bl.a. stålramar, plåtar, fönster, tegel, trappor och lampor, sparas på plats för framtida byggen. Det här miljömedvetna återbruket ger inte bara lägre koldioxidutsläpp och materialkostnader. Det ger också den nya arkitekturen en unik historisk känsla. Varvsstaden AB hanterar materialen effektivt genom lagring på plats och digital dokumentation i en materialbank, där man bedömer materialets skick, egenskaper och klimatavtryck. Arkitekter uppmuntras att ta med detta material i sina skisser. Målet är att återbruka och återvinna 80 procent av platsens material och därmed spara upp till 30 000 ton koldioxidutsläpp.  

Styrning och ledning

Varvsstaden AB övervakar projektet i samarbete med anställda och politiker från Malmö stad. Bolaget samägs av två byggföretag: Peab AB och Fastighets AB Balder.  

Varvsstaden AB har ett team på fem till sex personer som arbetar med projektet. Antalet kommunanställda som deltar i projektet har varierat under årens lopp. I genomsnitt har 20 personer varit direkt eller indirekt involverade i planutvecklingsarbetet. I arbetet med detaljplanen deltar två till tre personer aktivt. 

Budget och finansiering

Budgeten för renoveringen av infrastruktur och allmänna platser som broar, parker och vägar finansieras av Malmö stad och uppgår till cirka en halv miljard svenska kronor (43 085 118 euro). 

Budgeten för affärs- och bostadsprojekten förvaltas separat av Varvsstaden AB. 

Hur man lyckas med sitt projekt

Tips från staden

  • Fokusera på att återbruka byggnader och material som ett sätt att stärka kulturarvet och minska klimatpåverkan. 
  • Sätt upp mätbara mål för minskade koldioxidutsläpp och utvärdera och rapportera om projektet fortlöpande, redan från början.  
  • Skapa möjligheter för kreativa personer, från nya arkitekter till tidiga hyresgäster, som är engagerade i projektets mål och kommer att investera tid och energi i platsen. 
  • Överväg nyskapande sätt att öppna och omvandla nedlagda industribyggnader som ett alternativ till rivning. 

Kontakt

Kontakta Malmö kommun via e-post.