Skip to main content

Culture and Creativity

Malmö – laevatehastest kestliku elustiilini Varvsstadenis

Rohkem kui lihtsalt hooned – luua ruumid isikliku mugavuse ja kollektiivse kaasamise jaoks.

Riik:
Type of project :
Size of city/region:
redevelopment plans of Varvsstaden in Malmo, Sweden

Põhifaktid

Arhitektuuribüroo: Varvsstaden AB 

Peamine rahastaja: Varvsstaden AB 

Valmis: 2017 – praeguseni 

Materjalid: tellised, klaas, betoon, teras, lehtmetall 

Kogupind: 180 000 m² 

Linna/piirkonna taust

Varvsstaden on Malmö ajalooline tööstuspiirkond, mis asub nii sadama kui ka kesklinna lähedal. Kunagi oli see edukas tööstuskeskus, kus paiknesid laevatehased ja tööstusrajatised. Piirkond aitas märkimisväärselt kaasa linna multikultuursele ja tulevikkumõtlevale identiteedile, osaliselt tänu silmapaistvale laevaehitusettevõttele Kockums, mis on kunagi seal tegutsenud. 

Varvsstaden jäi peaaegu sajandiks üldsusele suletuks. Kuid linn otsustas seda muuta, sest tundis ära piirkonna linnaarengu võimalused ning tahtis teha ruumi elanike, külastajate ja tulevase tegevuse jaoks. 

Arenduse suurimaks väljakutseks on kahetine ülesanne: säilitada Varvsstadeni tööstuspärandit ja samas muuta see kaasaegseks ja avatud naabruskonnaks. Taaselustamisprojekt annab tunnistust Malmö soovist austada oma minevikku ja samas luua Varvsstadenis dünaamilist ja kaasavat tulevikku. 

Lahendus

Varvsstaden on täielikult muutumas elust pulbitsevaks elamise ja töötamise piirkonnaks. Algatust haldab Varvsstaden AB. Ettevõte tegutseb nii töövõtja kui ka arendajana ning teostab järelevalvet 25-aastase arendusperioodi vältel. Uues linnapiirkonnas on 2500 kodu, 4000 töökohta, koolid ja mitmesugused rohealad. Projektiga saavutatakse maastiku ümberkujundamine, kuid mitte ainult - see on teedrajav ka innovaatilistele ringmajanduse lähenemisviisidele, millega muudetakse olemasolevate hoonete kasutusotstarvet ja taaskasutatakse ehitusmaterjale, ja seab uue linnaarengu standardi. 

Projekti eesmärk on luua „hoonetes käiva elu“ ja „hoonete vahel käiva elu“ harmooniline kooslus. Läbimõeldud planeering tagab, et elanikud ja töötajad tunnevad end hästi keskkonnas, mis pakub nii mugavaid eluruume kui ka dünaamilisi ühisalasid. 

Varvsstaden hoiab alles ja kohandab paljusid iseloomulikke tööstuslikke ehitisi äri-, kultuuri- ja õppehooneteks ja säilitab sellega oma tööstusliku iseloomu. Selline areng järgib terviklikku ja kestlikku linnamudelit, milles on ühendatud mitmeotstarbelised ruumid, avalikud alad ja kultuuripärandi säilitamine ning paljulubav majanduslik ja keskkonnakasu. 

Projekti edusamme kestlikkuse alal jälgitakse põhjalikult ja jagatakse avalikult Varvsstaden AB veebisaidil. 

Kvaliteedikriteeriumid (kontekst, kohatunnetus, mitmekesisus, ilu)

  • Projekti juhtpõhimõte on säilitada Varvsstadeni ainulaadne õhkkond ja võimaldada vanal arhitektuuril väärikalt uuega põimuda. Ümberkujundamine kajastab mitmekesisust, uudishimu ja inimkeskset lähenemisviisi. 
  • Arenduses on mitu roheparki ja kilomeetripikkune promenaad piki laevatehase basseini. Sellest on saanud Malmö uus elust pulbitsev kohtumispaik. Varvsstaden seotakse sujuvalt Malmö linnakeskkonnaga jalakäijatele, jalgratturitele ja ühistranspordile mõeldud kolme uue sillaühenduse kaudu. 
  • Kõik suured tööstushooned, mida ei säilitata, demonteeritakse ja nende materjale (sh teraskarkassid, plaadid, aknad, tellised, trepid ja lambid) ladustatakse kohapeal tulevase ehituse jaoks. Selline keskkonnateadlik korduskasutamine vähendab CO2 heidet ja materjalikulusid ning lisaks annab ka uuele arhitektuurile ainulaadse ajaloolise tunde. Varvsstaden AB haldab neid materjale tõhusalt kohapealse ladustamise ja digitaalse dokumentatsiooni kaudu materjalipangas ning hindab materjali seisundit, ehituslikke omadusi ja CO2 jalajälge. Arhitektidel soovitatakse neid ressursse varakult oma projektidesse lisada, et taaskasutada ja ringlusse võtta 80% kohapealsetest materjalidest. Sellega võib ära hoida 30 000 tonni CO2 heidet.  

Juhtimine ja haldamine

Varvsstaden AB teostab järelevalvet projektide rakendamise üle koostöös Malmö linna ametnike ja poliitikutega. Piirkonna omandiõigus ja Varvsstaden AB juhtimine on jagatud kahe erainvestori/-ettevõtja vahel: Peab AB ja Fastighets AB Balder.  

Varvsstaden ABs töötab projekti jaoks viie-kuueliikmeline aktiivne meeskond. Projekti kaasatud munitsipaaltöötajate koguarv on aastate jooksul kõikunud. Keskmiselt on plaani väljatöötamise etapis otseselt või kaudselt kaasatud 20 töötajat. Üksikasjaliku planeerimise etapis osalevad aktiivselt kaks kuni kolm töötajat. 

Eelarve ja rahastamine

Avaliku ruumi, näiteks sildade, parkide ja teede renoveerimise eelarvet rahastab Malmö linn ja see on ligikaudu pool miljardit Rootsi krooni (43 085 118 eurot). 

Individuaalsete äri- ja elamuprojektide eelarveid haldab eraldi Varvsstaden AB. 

Ülekantavad ideed

Näpunäiteid linnalt

  • Keskenduda ehitiste ja materjalide taaskasutamisele, et tugevdada pärandit ja vähendada kliimamõju. 
  • Seada mõõdetavad eesmärgid seoses CO2 säästuga ning luua algusest peale projekti läbipaistev hindamine ja aruandlus. 
  • Anda võimalus loovatele inimestele alates alustavatest arhitektidest kuni esimeste üürnikeni, kes on pühendunud projekti eesmärkide saavutamisele ning investeerivad sinna oma aega ja energiat. 
  • Olla avatud uuenduslikele võimalustele varem suletud tööstushoonete avamiseks ja ümberkujundamiseks alternatiivina lammutamisele. 

Kontakt

Malmö linnavalitsusega saab ühendust võtta e-posti teel.