Skip to main content

Culture and Creativity

Knihy a vydavatelská činnost

A woman relaxing on a sofa with a book

Vydavatelské odvětví je jedním z největších kulturních odvětví v Evropě s celkovou tržní hodnotou odhadovanou na 36–38 miliard eur. Podle zprávy Evropské federace vydavatelů z roku 2018 zaměstnává celý knižní hodnotový řetězec (zahrnující autory, knihkupce, tiskárny, výtvarníky atd.) více než půl milionu lidí. S více než 500 000 tituly, které jsou ročně vydávány, je evropské knižní odvětví neuvěřitelně bohaté a rozmanité.

Mnohé evropské knihy však nejsou pro Evropany dostupné. Hlavními důvody jsou jazyková a geografická roztříštěnost trhů a převaha knih napsaných v angličtině, které představují 80–90 % překladů dostupných v Evropě. Literatura mnoha evropských zemí je do jiných jazyků překládána jen velmi zřídka. Mnozí čtenáři v Evropě tak ve výsledku nemají přístup k bohatství a rozmanitosti evropské literatury.

Knižní odvětví také trpí v důsledku pomalé adaptace na digitalizaci a neustálého poklesu počtu čtenářů knih.

Krize spojená s covidem-19 tyto trendy a nutnost podporovat oživení a konkurenceschopnost knižního odvětví ještě umocnila.

Evropská unie podporuje knižní odvětví prostřednictvím níže uvedené kombinace nástrojů a politik zahrnující financování, dialog a právní předpisy.

Podpora knižního odvětví v rámci programu Kreativní Evropa

Hlavním cílem programu Kreativní Evropa je posílit šíření literárních děl v Evropě, diverzifikovat čtenáře evropských knih a posílit konkurenceschopnost vydavatelského odvětví.

Podpora literárního překladu

Program Kreativní Evropa poskytuje spolufinancování pro vydavatele s cílem podpořit překlad a publikaci knih, zejména knih napsaných v méně zastoupených jazycích. Finanční podpora pokrývá 50 % nákladů na překlad, ale také distribuci a propagaci směrem k širšímu okruhu čtenářů. Většina propagačních činností (návštěvy autorů, festivaly, čtení) je organizována ve spolupráci s knihkupci, knihovnami nebo literárními festivaly, které posilují místní/celostátní knižní ekosystém.

Od zahájení programu bylo vybráno více než 320 projektů evropských vydavatelů s cílem přeložit a v rámci celé Evropy propagovat více než 2 700 knih ve 41 různých jazycích. Rozmanitost jazyků a žánrů plně odráží jazyky a kulturní rozmanitost literatury v Evropě.

Spolupráce a platforma pro propagaci děl

Program Kreativní Evropa kromě podpory literárních překladů spolufinancuje celou řadu projektů spolupráce a platforem. Níže uvedené skončené nebo probíhající projekty dokládají, jakým způsobem program Kreativní Evropa v rámci knižního odvětví podporuje celý knižní hodnotový řetězec od autora až po čtenáře:

 • Rozvoj talentů: projekt CELA (Propojování začínajících literárních umělců) vzdělává a spojuje 30 začínajících autorů, 80 začínajících překladatelů a šest začínajících pracovníků v literárním odvětví, čímž poskytuje lepší příležitost méně rozšířeným jazykům a podporuje změnu.
 • Online propagace a distribuce: Evropský komiks je celoevropský digitální podnik, který provozuje třináct evropských vydavatelů komiksů z osmi evropských zemí. Prostřednictvím několika činností přispívá k podpoře a rozvoji evropských komiksů a grafických románů
  • tvorba kolektivního digitálního katalogu
  • pořádání autorských turné a akcí po celé Evropě a Severní Americe
  • zřízení internetových stránek určených čtenářům komiksů a pracovníkům v této oblasti 
 • Podpora poezie: Platforma Versopolis vytvořená v roce 2017 se v průběhu let rozrostla a nyní zahrnuje 23 festivalů poezie a literárních festivalů v Evropě. V rámci těchto festivalů se představilo více než 200 básníků v 32 různých evropských jazycích a více než 1 800 jejich básní bylo zveřejněno na internetových stránkách.
 • Budování mezipodnikových sítí: Projekt ALDUS (síť evropských knižních veletrhů) je mezinárodní síť největších světových knižních veletrhů (konaných ve Frankfurtu a Boloni), několika národních veletrhů a sdružení vydavatelů, jejímž hlavním cílem je větší profesionalizace rychle se měnícího evropského vydavatelského prostředí.
 • Zapojení čtenářů – projekt SILO (Literární činnosti podporující sociální začleňování) si klade za cíl zpřístupnit zahraniční evropskou literaturu všem zájemcům. Organizace ze sedmi zemí spolupracují přímo s občany, angažují uprchlíky, pacienty z nemocnic, mladé lidi, vězně, studenty středních škol a starší osoby, aby přinesli literaturu do ulic na periferiích měst, do nemocnic a všude tam, kde si lidé rádi přečtou dobrou knihu.
 • Čtení a vzdělávání: Projekt READ ON (čtení pro zábavu, úspěch a rozvoj mladých lidí) si klade za cíl zvýšit zájem mladých lidí o literaturu a přilákat jejich pozornost pěstováním jejich radosti ze čtení během využívání jejich digitálních dovedností. Projekt vytvořený na základě partnerství šesti zemí pořádá akce na školách, festivalech pro mládež, v barech a na neformálních místech a nabízí internetová řešení, která mají mladým lidem pomoci seznámit se s knihami. Rychle se měnící digitální společnost není nepřítelem, ale nabízí způsob, jak dále rozvíjet čtenářské dovednosti, které mladí lidé budou potřebovat pro budoucí úspěch ve svém akademickém, sociálním a pracovním životě.

Co lze očekávat v rámci nadcházejícího programu Kreativní Evropa (2021–2027)

Evropská komise se rozhodla v rámci budoucího programu Kreativní Evropa posílit podporu knižního sektoru prostřednictvím navýšení financování překladu a propagace knih a odvětvově specifické podpory pro zvýšení odborné přípravy, profesionalizace a vytváření sítí v knižním sektoru.

Cena Evropské unie za literaturu

Cena Evropské unie za literaturu je zaměřena na kreativitu a rozmanité bohatství současné evropské beletrie. Tímto způsobem podporuje oběh literatury v Evropě a podporuje větší zájem o zahraniční literární díla.

Udílení této ceny pořádá s podporou programu Kreativní Evropa konsorcium Evropské rady spisovatelů, Federace evropských vydavatelů a Evropské a mezinárodní federace knihkupců. Díky této ceně proniklo od jejího prvního udílení v roce 2008 na nové trhy 135 nových autorů ze 41 evropských zemí, protože jejich díla byla přeložena do několika jazyků.

Dialog a spolupráce s členskými státy a zúčastněnými stranami

Komise vede s tímto odvětvím nepřetržitý dialog a nedávno zřídila skupinu otevřené metody koordinace pro mnohojazyčnost a překlad, jejímž cílem je poskytnout doporučení, jak zlepšit oběh děl v Evropě a posílit překladatelské odvětví.

Related resources

The European Union Prize for Literature

This prize puts a spotlight on the wealth of creativity and diversity of Europe’s contemporary literature, particularly in the field of fiction. In this way, it promotes the circulation of literature within Europe and to encourages greater interest in non-national literary works.

The prize is organised by the Federation of European Publishers and the European and International Booksellers Federation, with the support of Creative Europe. Thanks to this prize and since its first edition in 2008, 135 emerging authors from 41 European countries have reached new markets as their works have been translated into several languages.

European Union Prize for Literature

Day of European Authors

The Day of European Authors is a new initiative of the European Commission to connect younger generations with book reading and to help them discover the diversity of European literature. The Day is also an opportunity to emphasise the importance of all the programmes and initiatives already running in individual EU countries to promote reading. The first edition of the Day of European Authors took place on 27 March 2023.

Day of European Authors

Dialogue and cooperation with EU member states and stakeholders

The Commission is in constant dialogue with the sector through, for instance, Open Method of Coordination (OMC) groups bringing together representatives and policymakers form EU members state and practitioners from the book value chain.

OMC report on translation and multilingualism - Translators on the cover report

The EU Expert Group on Multilingualism and Translation published its "Translators on the Cover" report in February 2022 on the role of translators for the cultural and creative sectors and the circulation of books in Europe.

The report proposes recommendations to improve translators’ working conditions and professional developments.

It also includes recommendations on how EU and member states’ public institutions can work together to stimulate the translation and the promotion of European books. The focus of the report is on literary translation, but the expert group gives also key recommendations for the audiovisual and theatre translation sectors.

Future OMC group on libraries

Libraries play a key role in Europe’s democratic, social, cultural, and educational landscape at all levels. The recently adopted EU Work plan for culture 2023-26 endorsed by the culture ministers provides for the establishment of a new OMC group on public libraries to be launched in 2024.

The group will explore the future of public libraries and in particular how to strengthen the multiple roles of libraries as gateways to and transmitters of cultural works, skills and European values.