Skip to main content

Culture and Creativity

Kotba u Pubblikazzjoni

Is-settur tal-pubblikazzjoni huwa wieħed mill-akbar industriji tal-kultura fl-Ewropa, b’valur tas-suq totali stmat għal €36-38 biljun. Il-katina tal-valur tal-kotba kollha (inklużi l-awturi, il-bejjiegħa tal-kotba, il-printers, id-disinjaturi, eċċ.) hija stmata li timpjega aktar minn nofs miljun ruħ skont ir-rapport tal-2018 tal-Federazzjoni Ewropea tal-Pubblikaturi. B’aktar minn 500,000 titlu ppubblikat kull sena, is-settur Ewropew tal-kotba huwa rikk u varjat b’mod inkredibbli.

Madankollu, ħafna mill-kotba Ewropej mhumiex aċċessibbli għall-Ewropej. Ir-raġunijiet ewlenin huma l-frammentazzjoni lingwistika u ġeografika tas-swieq u d-dominazzjoni tal-kotba miktuba bl-Ingliż li jirrappreżentaw 80-90% tat-traduzzjonijiet disponibbli fl-Ewropa. Il-letteratura ta’ ħafna pajjiżi Ewropej rarament tiġi tradotta f’lingwi oħra. B’riżultat ta’ dan, ħafna qarrejja Ewropej m’għandhomx aċċess għar-rikkezza u d-diversità tal-letteratura Ewropea.

Is-settur tal-kotba sofra wkoll minn adattament bil-mod għall-bidla diġitali u tnaqqis kostanti fil-qari letterarju.

Il-kriżi tal-COVID-19 kompliet tamplifika dawn ix-xejriet u l-ħtieġa li jiġu appoġġjati l-irkupru u l-kompetittività tas-settur tal-kotba.

L-Unjoni Ewropea tappoġġja s-settur tal-kotba permezz tat-taħlita li ġejja ta’ għodod u politiki li ġejjin mill-finanzjament, id-djalogu u r-regolamenti.

Appoġġ għas-settur tal-kotba fil-programm Ewropa Kreattiva

L-objettivi ewlenin tal-programm Ewropa Kreattiva huma li jsaħħaħ iċ-ċirkolazzjoni tal-letteratura fl-Ewropa, jiddiversifika l-udjenza għall-kotba Ewropej u jsaħħaħ il-kompetittività tas-settur tal-pubblikazzjoni.

Appoġġ għat-traduzzjoni letterarja

Il-programm Ewropa Kreattiva jipprovdi kofinanzjament lill-pubblikaturi biex iħeġġeġ it-traduzzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ kotba b’mod partikolari minn lingwi inqas rappreżentati. L-appoġġ finanzjarju jkopri 50% tal-ispejjeż tat-traduzzjoni iżda wkoll id-distribuzzjoni u l-promozzjoni lil udjenza akbar. Il-biċċa l-kbira tal-attivitajiet promozzjonali (żjarat tal-awturi, festivals, qari) huma organizzati f’kooperazzjoni mal-bejjiegħa tal-kotba, il-libreriji jew il-festivals tal-letteratura li jsaħħu l-ekosistema tal-kotba lokali/nazzjonali.

Sa mill-bidu tal-programm, intgħażlu aktar minn 320 proġett minn pubblikaturi Ewropej għat-traduzzjoni u l-promozzjoni ta’ aktar minn 2,700 ktieb minn 41 lingwa differenti mill-Ewropa kollha. Il-varjetà ta’ lingwi u ġeneri tirrifletti bis-sħiħ il-lingwi u d-diversità kulturali tal-letteratura fl-Ewropa.

Kooperazzjoni u pjattaforma għall-promozzjoni tax-xogħlijiet

Flimkien mal-appoġġ tat-traduzzjonijiet letterarji, il-programm jikkofinanzja varjetà ta’ proġetti ta’ kooperazzjoni u pjattaforma. Il-proġetti li ġejjin, li saru fil-passat jew li għaddejjin bħalissa, huma eżempji ta’ kif Ewropa Kreattiva tappoġġja s-settur tal-kotba tul il-katina tal-valur tal-kotba mill-awtur sal-qarrej.

 • Żvilupp tat-talenti: CELA (Ngħaqqdu Flimkien Artisti Letterarji Emerġenti) tħarreġ u tgħaqqad 30 awtur emerġenti, 80 traduttur emerġenti u 6 professjonisti letterarji emerġenti li joffru opportunità akbar għal lingwi żgħar u biex jixprunaw il-bidla.
 • Promozzjoni u distribuzzjoni online: Il-komiks Ewropej huma proġett diġitali pan-Ewropew immexxi minn 13-il pubblikatur Ewropew tal-komiks minn 8 pajjiżi Ewropej. Huwa jikkontribwixxi għall-promozzjoni u l-iżvilupp tal-komiks u r-rumanzi grafiċi Ewropej permezz ta’ diversi azzjonijiet
  • il-ħolqien ta’ katalogu diġitali kollettiv
  • l-organizzazzjoni ta’ żjarat u avvenimenti tal-awturi fl-Ewropa u fl-Amerika ta’ Fuq
  • it-twaqqif ta’ sit web maħsub għall-qarrejja u l-professjonisti fil-qasam tal-komiks 
 • Promozzjoni tal-poeżija: Il-pjattaforma Versopolis li nħolqot fl-2017 kibret matul is-snin biex tinkludi 23 festival tal-poeżija u letterarji fl-Ewropa. Flimkien ippromwovew aktar minn 200 poeta minn 32 lingwa Ewropea differenti u aktar minn 1,800 mill-poeżiji tagħhom ġew ippubblikati fuq is-sit web.
 • Networking minn negozju għal negozju: Il-proġett ALDUS (in-network tal-Fieri tal-Kotba Ewropej) huwa network internazzjonali tal-akbar fieri tal-kotba fid-dinja (Frankfurt u Bologna), diversi fieri nazzjonali u assoċjazzjonijiet tal-pubblikazzjoni, bl-għan aħħari li jkompli jiġi professjonalizzat ix-xenarju Ewropew tal-pubblikazzjoni li qed jinbidel malajr.
 • Involviment tal-udjenza - SILO (Operazzjonijiet tal-Letteratura Soċjalment Inklużivi) għandu l-għan li jagħmel il-letteratura Ewropea barranija aċċessibbli għal kulħadd. Organizzazzjonijiet minn seba’ pajjiżi jaħdmu direttament maċ-ċittadini, jinvolvu lir-refuġjati, lill-pazjenti fl-isptarijiet, liż-żgħażagħ, lill-priġunieri, lill-istudenti tal-iskejjel sekondarji u lill-anzjani biex iwasslu l-letteratura fit-toroq fil-periferiji tal-bliet, fl-isptarijiet u kull fejn tkun meħtieġa storja tajba.
 • Qari u edukazzjoni: Il-proġett READ ON (qari għat-Tgawdija, il-Kisba u l-Iżvilupp taż-Żgħażagħ) għandu l-għan li jżid l-interess taż-żgħażagħ fil-letteratura u jiġbed l-attenzjoni tagħhom billi jrawwem il-gost tal-qari tagħhom waqt li jużaw il-ħiliet diġitali tagħhom. Il-proġett - magħmul minn sħubija ta’ sitt pajjiżi jorganizza avvenimenti fl-iskejjel, festivals għall-adoloxxenti, bars u postijiet informali, u joffri soluzzjonijiet fuq l-internet biex jiżgura li ż-żgħażagħ ikunu familjari mal-kotba. Is-soċjetà diġitali li qed tinbidel b’rata mgħaġġla mhijiex għadu iżda mod kif jiġu żviluppati aktar il-ħiliet tal-qari taż-żgħażagħ li se jkollhom bżonn għas-suċċess futur fil-ħajja akkademika, soċjali u tax-xogħol tagħhom.

X’inhu mistenni fil-programm Ewropa Kreattiva li jmiss (2021-27)

Il-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li ssaħħaħ l-appoġġ tagħha għas-settur tal-kotba fil-qafas tal-programm Ewropa Kreattiva futur b’aktar finanzjament għat-traduzzjoni u l-promozzjoni tal-kotba u appoġġ speċifiku għas-settur biex jiżdiedu t-taħriġ, il-professjonalizzazzjoni u n-networking fis-settur tal-kotba.

Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura

Il-Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura (EUPL) jixħet dawl fuq il-kreattività u r-rikkezza varjata tal-letteratura kontemporanja tal-Ewropa fil-qasam tal-finzjoni. B’dan il-mod jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni tal-letteratura fl-Ewropa u jħeġġeġ interess akbar f’xogħlijiet letterarji mhux nazzjonali.

Il-premju huwa organizzat minn konsorzju tal-Kunsill Ewropew tal-Kittieba, il-Federazzjoni tal-Pubblikaturi Ewropej u l-Federazzjoni Ewropea u Internazzjonali tal-Bejjiegħa tal-Kotba, bl-appoġġ ta’ Ewropa Kreattiva. Bis-saħħa ta’ dan il-premju u mill-ewwel edizzjoni tiegħu fl-2008, 135 awtur emerġenti minn 41 pajjiż Ewropew laħqu swieq ġodda hekk kif xogħolhom ġie tradott f’diversi lingwi.

Djalogu u kooperazzjoni mal-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati

Il-Kummissjoni tinsab fi djalogu kostanti mas-settur u dan l-aħħar waqqfet grupp ta’ Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni dwar il-multilingwiżmu u t-traduzzjoni li għandu l-għan li jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar kif tista’ tittejjeb iċ-ċirkolazzjoni tax-xogħlijiet fl-Ewropa u jissaħħaħ is-settur tat-traduzzjoni.