Skip to main content

Culture and Creativity

Kotba u Pubblikazzjoni

A woman relaxing on a sofa with a book

Is-settur tal-pubblikazzjoni huwa wieħed mill-akbar industriji tal-kultura fl-Ewropa, b’valur tas-suq totali stmat għal €36-38 biljun. Il-katina tal-valur tal-kotba kollha (inklużi l-awturi, il-bejjiegħa tal-kotba, il-printers, id-disinjaturi, eċċ.) hija stmata li timpjega aktar minn nofs miljun ruħ skont ir-rapport tal-2018 tal-Federazzjoni Ewropea tal-Pubblikaturi. B’aktar minn 500,000 titlu ppubblikat kull sena, is-settur Ewropew tal-kotba huwa rikk u varjat b’mod inkredibbli.

Madankollu, ħafna mill-kotba Ewropej mhumiex aċċessibbli għall-Ewropej. Ir-raġunijiet ewlenin huma l-frammentazzjoni lingwistika u ġeografika tas-swieq u d-dominazzjoni tal-kotba miktuba bl-Ingliż li jirrappreżentaw 80-90% tat-traduzzjonijiet disponibbli fl-Ewropa. Il-letteratura ta’ ħafna pajjiżi Ewropej rarament tiġi tradotta f’lingwi oħra. B’riżultat ta’ dan, ħafna qarrejja Ewropej m’għandhomx aċċess għar-rikkezza u d-diversità tal-letteratura Ewropea.

Is-settur tal-kotba sofra wkoll minn adattament bil-mod għall-bidla diġitali u tnaqqis kostanti fil-qari letterarju.

Il-kriżi tal-COVID-19 kompliet tamplifika dawn ix-xejriet u l-ħtieġa li jiġu appoġġjati l-irkupru u l-kompetittività tas-settur tal-kotba.

L-Unjoni Ewropea tappoġġja s-settur tal-kotba permezz tat-taħlita li ġejja ta’ għodod u politiki li ġejjin mill-finanzjament, id-djalogu u r-regolamenti.

Appoġġ għas-settur tal-kotba fil-programm Ewropa Kreattiva

L-objettivi ewlenin tal-programm Ewropa Kreattiva huma li jsaħħaħ iċ-ċirkolazzjoni tal-letteratura fl-Ewropa, jiddiversifika l-udjenza għall-kotba Ewropej u jsaħħaħ il-kompetittività tas-settur tal-pubblikazzjoni.

Appoġġ għat-traduzzjoni letterarja

Il-programm Ewropa Kreattiva jipprovdi kofinanzjament lill-pubblikaturi biex iħeġġeġ it-traduzzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ kotba b’mod partikolari minn lingwi inqas rappreżentati. L-appoġġ finanzjarju jkopri 50% tal-ispejjeż tat-traduzzjoni iżda wkoll id-distribuzzjoni u l-promozzjoni lil udjenza akbar. Il-biċċa l-kbira tal-attivitajiet promozzjonali (żjarat tal-awturi, festivals, qari) huma organizzati f’kooperazzjoni mal-bejjiegħa tal-kotba, il-libreriji jew il-festivals tal-letteratura li jsaħħu l-ekosistema tal-kotba lokali/nazzjonali.

Sa mill-bidu tal-programm, intgħażlu aktar minn 320 proġett minn pubblikaturi Ewropej għat-traduzzjoni u l-promozzjoni ta’ aktar minn 2,700 ktieb minn 41 lingwa differenti mill-Ewropa kollha. Il-varjetà ta’ lingwi u ġeneri tirrifletti bis-sħiħ il-lingwi u d-diversità kulturali tal-letteratura fl-Ewropa.

Kooperazzjoni u pjattaforma għall-promozzjoni tax-xogħlijiet

Flimkien mal-appoġġ tat-traduzzjonijiet letterarji, il-programm jikkofinanzja varjetà ta’ proġetti ta’ kooperazzjoni u pjattaforma. Il-proġetti li ġejjin, li saru fil-passat jew li għaddejjin bħalissa, huma eżempji ta’ kif Ewropa Kreattiva tappoġġja s-settur tal-kotba tul il-katina tal-valur tal-kotba mill-awtur sal-qarrej.

 • Żvilupp tat-talenti: CELA (Ngħaqqdu Flimkien Artisti Letterarji Emerġenti) tħarreġ u tgħaqqad 30 awtur emerġenti, 80 traduttur emerġenti u 6 professjonisti letterarji emerġenti li joffru opportunità akbar għal lingwi żgħar u biex jixprunaw il-bidla.
 • Promozzjoni u distribuzzjoni online: Il-komiks Ewropej huma proġett diġitali pan-Ewropew immexxi minn 13-il pubblikatur Ewropew tal-komiks minn 8 pajjiżi Ewropej. Huwa jikkontribwixxi għall-promozzjoni u l-iżvilupp tal-komiks u r-rumanzi grafiċi Ewropej permezz ta’ diversi azzjonijiet
  • il-ħolqien ta’ katalogu diġitali kollettiv
  • l-organizzazzjoni ta’ żjarat u avvenimenti tal-awturi fl-Ewropa u fl-Amerika ta’ Fuq
  • it-twaqqif ta’ sit web maħsub għall-qarrejja u l-professjonisti fil-qasam tal-komiks 
 • Promozzjoni tal-poeżija: Il-pjattaforma Versopolis li nħolqot fl-2017 kibret matul is-snin biex tinkludi 23 festival tal-poeżija u letterarji fl-Ewropa. Flimkien ippromwovew aktar minn 200 poeta minn 32 lingwa Ewropea differenti u aktar minn 1,800 mill-poeżiji tagħhom ġew ippubblikati fuq is-sit web.
 • Networking minn negozju għal negozju: Il-proġett ALDUS (in-network tal-Fieri tal-Kotba Ewropej) huwa network internazzjonali tal-akbar fieri tal-kotba fid-dinja (Frankfurt u Bologna), diversi fieri nazzjonali u assoċjazzjonijiet tal-pubblikazzjoni, bl-għan aħħari li jkompli jiġi professjonalizzat ix-xenarju Ewropew tal-pubblikazzjoni li qed jinbidel malajr.
 • Involviment tal-udjenza - SILO (Operazzjonijiet tal-Letteratura Soċjalment Inklużivi) għandu l-għan li jagħmel il-letteratura Ewropea barranija aċċessibbli għal kulħadd. Organizzazzjonijiet minn seba’ pajjiżi jaħdmu direttament maċ-ċittadini, jinvolvu lir-refuġjati, lill-pazjenti fl-isptarijiet, liż-żgħażagħ, lill-priġunieri, lill-istudenti tal-iskejjel sekondarji u lill-anzjani biex iwasslu l-letteratura fit-toroq fil-periferiji tal-bliet, fl-isptarijiet u kull fejn tkun meħtieġa storja tajba.
 • Qari u edukazzjoni: Il-proġett READ ON (qari għat-Tgawdija, il-Kisba u l-Iżvilupp taż-Żgħażagħ) għandu l-għan li jżid l-interess taż-żgħażagħ fil-letteratura u jiġbed l-attenzjoni tagħhom billi jrawwem il-gost tal-qari tagħhom waqt li jużaw il-ħiliet diġitali tagħhom. Il-proġett - magħmul minn sħubija ta’ sitt pajjiżi jorganizza avvenimenti fl-iskejjel, festivals għall-adoloxxenti, bars u postijiet informali, u joffri soluzzjonijiet fuq l-internet biex jiżgura li ż-żgħażagħ ikunu familjari mal-kotba. Is-soċjetà diġitali li qed tinbidel b’rata mgħaġġla mhijiex għadu iżda mod kif jiġu żviluppati aktar il-ħiliet tal-qari taż-żgħażagħ li se jkollhom bżonn għas-suċċess futur fil-ħajja akkademika, soċjali u tax-xogħol tagħhom.

X’inhu mistenni fil-programm Ewropa Kreattiva li jmiss (2021-27)

Il-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li ssaħħaħ l-appoġġ tagħha għas-settur tal-kotba fil-qafas tal-programm Ewropa Kreattiva futur b’aktar finanzjament għat-traduzzjoni u l-promozzjoni tal-kotba u appoġġ speċifiku għas-settur biex jiżdiedu t-taħriġ, il-professjonalizzazzjoni u n-networking fis-settur tal-kotba.

Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura

Il-Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura (EUPL) jixħet dawl fuq il-kreattività u r-rikkezza varjata tal-letteratura kontemporanja tal-Ewropa fil-qasam tal-finzjoni. B’dan il-mod jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni tal-letteratura fl-Ewropa u jħeġġeġ interess akbar f’xogħlijiet letterarji mhux nazzjonali.

Il-premju huwa organizzat minn konsorzju tal-Kunsill Ewropew tal-Kittieba, il-Federazzjoni tal-Pubblikaturi Ewropej u l-Federazzjoni Ewropea u Internazzjonali tal-Bejjiegħa tal-Kotba, bl-appoġġ ta’ Ewropa Kreattiva. Bis-saħħa ta’ dan il-premju u mill-ewwel edizzjoni tiegħu fl-2008, 135 awtur emerġenti minn 41 pajjiż Ewropew laħqu swieq ġodda hekk kif xogħolhom ġie tradott f’diversi lingwi.

Djalogu u kooperazzjoni mal-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati

Il-Kummissjoni tinsab fi djalogu kostanti mas-settur u dan l-aħħar waqqfet grupp ta’ Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni dwar il-multilingwiżmu u t-traduzzjoni li għandu l-għan li jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar kif tista’ tittejjeb iċ-ċirkolazzjoni tax-xogħlijiet fl-Ewropa u jissaħħaħ is-settur tat-traduzzjoni.

Related resources

The European Union Prize for Literature

This prize puts a spotlight on the wealth of creativity and diversity of Europe’s contemporary literature, particularly in the field of fiction. In this way, it promotes the circulation of literature within Europe and to encourages greater interest in non-national literary works.

The prize is organised by the Federation of European Publishers and the European and International Booksellers Federation, with the support of Creative Europe. Thanks to this prize and since its first edition in 2008, 135 emerging authors from 41 European countries have reached new markets as their works have been translated into several languages.

European Union Prize for Literature

Day of European Authors

The Day of European Authors is a new initiative of the European Commission to connect younger generations with book reading and to help them discover the diversity of European literature. The Day is also an opportunity to emphasise the importance of all the programmes and initiatives already running in individual EU countries to promote reading. The first edition of the Day of European Authors took place on 27 March 2023.

Day of European Authors

Dialogue and cooperation with EU member states and stakeholders

The Commission is in constant dialogue with the sector through, for instance, Open Method of Coordination (OMC) groups bringing together representatives and policymakers form EU members state and practitioners from the book value chain.

OMC report on translation and multilingualism - Translators on the cover report

The EU Expert Group on Multilingualism and Translation published its "Translators on the Cover" report in February 2022 on the role of translators for the cultural and creative sectors and the circulation of books in Europe.

The report proposes recommendations to improve translators’ working conditions and professional developments.

It also includes recommendations on how EU and member states’ public institutions can work together to stimulate the translation and the promotion of European books. The focus of the report is on literary translation, but the expert group gives also key recommendations for the audiovisual and theatre translation sectors.

Future OMC group on libraries

Libraries play a key role in Europe’s democratic, social, cultural, and educational landscape at all levels. The recently adopted EU Work plan for culture 2023-26 endorsed by the culture ministers provides for the establishment of a new OMC group on public libraries to be launched in 2024.

The group will explore the future of public libraries and in particular how to strengthen the multiple roles of libraries as gateways to and transmitters of cultural works, skills and European values.