Skip to main content

Culture and Creativity

Knjige i izdavaštvo

Izdavački je sektor jedna od najvećih kulturnih industrija u Europi, s ukupnom tržišnom vrijednošću procijenjenom na 36 – 38 milijardi eura. Prema izvješću Europske udruge nakladnika iz 2018. procjenjuje se da je u cijelom vrijednosnom lancu knjiga (uključujući autore, izdavače, tiskare, dizajnere itd.) zaposleno više od pola milijuna ljudi. S više od 500 000 objavljenih naslova godišnje, europski sektor knjiga iznimno je bogat i raznolik.

Međutim, mnoge europske knjige Europljanima nisu dostupne. Glavni su razlozi jezična i geografska rascjepkanost tržišta i dominacija knjiga napisanih na engleskom jeziku, koje predstavljaju 80 – 90 % dostupnih prijevoda u Europi. Literatura mnogih europskih zemalja prerijetko se prevodi na druge jezike. Zbog toga mnogi europski čitatelji nemaju pristup bogatstvu i raznolikosti europske književnosti.

Na sektor knjiga negativno utječu i spora prilagodba digitalizaciji i sve manji interes za čitanjem književnih djela.

Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 dodatno je naglasila te trendove i potrebu za podupiranjem oporavka i konkurentnosti sektora knjiga.

Europska unija podupire sektor knjiga sljedećom kombinacijom instrumenata i politika od financiranja, preko dijaloga do propisa.

Potpora sektoru knjiga u okviru programa Kreativna Europa

Glavni su ciljevi programa Kreativna Europa potpora dostupnosti književne literature u Europi, diversifikacija čitatelja europskih knjiga i jačanje konkurentnosti izdavačkog sektora.

Potpora književnom prijevodu

Programom Kreativna Europa osigurava se sufinanciranje izdavača kako bi se potaknulo prevođenje i objavljivanje knjiga, posebno s manje zastupljenih jezika. Financijskom potporom pokriva se 50 % troškova prevođenja, ali i distribucije te promidžbe među širom publikom. Većina promidžbenih aktivnosti (posjeti autora, festivali, čitanja) organizira se u suradnji s izdavačima, knjižnicama ili književnim festivalima radi jačanja lokalnog/nacionalnog ekosustava knjiga.

Od početka programa više od 320 projekata europskih izdavača odabrano je za prijevod i promidžbu više od 2700 knjiga na 41 jeziku iz cijele Europe. Raznolikost jezika i žanrova u potpunosti odražava jezike i kulturnu raznolikost književnosti u Europi.

Suradnja i platforma za promicanje radova

Osim potpore književnim prijevodima, programom se sufinancira niz projekata suradnje i platformi. Prošli i tekući projekti navedeni u nastavku ilustriraju kako program Kreativna Europa podupire sektor knjiga u cijelom vrijednosnom lancu knjiga, od autora do čitatelja.

 • Razvoj talenata: u okviru projekta CELA (Connecting Emerging Literary Artists) osposobljava se i povezuje 30 novih autora, 80 novih prevoditelja i šest novih književnih stručnjaka, čime se nude veće mogućnosti za manje zastupljene jezike i poticanje promjena.
 • Internetska promidžba i distribucija: European comics paneuropski je digitalni pothvat 13 europskih izdavača stripova iz osam europskih zemalja. Njime se pridonosi promicanju i razvoju europskih stripova i crtanih romana putem nekoliko aktivnosti:
  • stvaranja zajedničkog digitalnog kataloga
  • organiziranja turneja autora i događanja diljem Europe i Sjeverne Amerike
  • izrade internetskih stranica namijenjenih čitateljima stripova i stručnjacima. 
 • Promidžba poezije: platforma Versopolis uspostavljena je 2017., a s godinama se proširila i danas obuhvaća 23 festivala poezije i književnosti u Europi. U okviru platforme i festivala priliku za promidžbu dobilo je 200 autora poezije na 32 različita europska jezika, a više od 1800 njihovih pjesama objavljeno je na internetskim stranicama.
 • Umrežavanje poduzeća: projekt ALDUS (mreža europskih sajmova knjiga) međunarodna je mreža najvećih sajmova knjiga na svijetu (Frankfurt i Bologna), nekoliko nacionalnih sajmova i izdavačkih udruga, s krajnjim ciljem daljnje profesionalizacije europskog izdavačkog okruženja koje se brzo mijenja.
 • Angažman publike: cilj projekta SILO (Socially Inclusive Literature Operations) jest učiniti inozemnu europsku literaturu dostupnom svima. Organizacije iz sedam zemalja izravno surađuju s građanima i potiču izbjeglice, bolničke pacijente, mlade odrasle osobe, zatvorenike, srednjoškolce i starije osobe da književnost dovedu na ulice gradskih periferija, u bolnice i svakome kome bi čitanje godilo.
 • Čitanje i obrazovanje: cilj je projekta READ ON (reading for Enjoyment, Achievement and Development of Young People) zainteresirati mlade za književnost i potaknuti ih na čitanje u kojem mogu primijeniti i svoje digitalne vještine. U okviru tog projekta, koji se sastoji od partnerstva šest zemalja, organiziraju se događanja u školama, na tinejdžerskim festivalima, u barovima i neformalnim prostorima te nude internetska rješenja kako bi se osiguralo da su mladi upoznati s knjigama. Digitalno društvo koje sve brže napreduje trebamo gledati kao priliku da mladi razviju čitalačke vještine koje će im trebati za uspjeh u akademskom, društvenom i poslovnom životu.

Što se očekuje u sljedećem programu Kreativna Europa (2021. – 2027.)

Europska komisija odlučila je ojačati potporu sektoru knjiga u okviru budućeg programa Kreativna Europa povećanjem sredstava za prevođenje i promidžbu knjiga te sektorskom potporom osposobljavanju, profesionalizaciji i umrežavanju u sektoru knjiga.

Nagrada Europske unije za književnost

Nagradom Europske unije za književnost (EUPL) promiču se kreativnost i bogatstvo europske suvremene književnosti u području beletristike. Na taj se način potiču širenje književne literature unutar Europe i zanimanje čitatelja za književna djela iz drugih zemalja.

Nagradu organizira konzorcij Europskog vijeća književnika, Europske udruge nakladnika te Europskog i međunarodnog saveza knjižara, uz potporu programa Kreativna Europa. Zahvaljujući toj nagradi i od njezina prvog izdanja 2008. godine djela 135 novih autora iz 41 europske zemlje prevedena su na nekoliko jezika i tako doprla do novih tržišta.

Dijalog i suradnja s državama članicama i dionicima

Komisija je u stalnom dijalogu sa sektorom knjiga i nedavno je osnovala skupinu za otvorenu metodu koordinacije za višejezičnost i prevođenje, čiji je cilj dati preporuke o tome kako poboljšati dostupnost književnih djela u Europi i ojačati prevoditeljski sektor.