Skip to main content

Culture and Creativity

Knjige i izdavaštvo

A woman relaxing on a sofa with a book

Izdavački je sektor jedna od najvećih kulturnih industrija u Europi, s ukupnom tržišnom vrijednošću procijenjenom na 36 – 38 milijardi eura. Prema izvješću Europske udruge nakladnika iz 2018. procjenjuje se da je u cijelom vrijednosnom lancu knjiga (uključujući autore, izdavače, tiskare, dizajnere itd.) zaposleno više od pola milijuna ljudi. S više od 500 000 objavljenih naslova godišnje, europski sektor knjiga iznimno je bogat i raznolik.

Međutim, mnoge europske knjige Europljanima nisu dostupne. Glavni su razlozi jezična i geografska rascjepkanost tržišta i dominacija knjiga napisanih na engleskom jeziku, koje predstavljaju 80 – 90 % dostupnih prijevoda u Europi. Literatura mnogih europskih zemalja prerijetko se prevodi na druge jezike. Zbog toga mnogi europski čitatelji nemaju pristup bogatstvu i raznolikosti europske književnosti.

Na sektor knjiga negativno utječu i spora prilagodba digitalizaciji i sve manji interes za čitanjem književnih djela.

Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 dodatno je naglasila te trendove i potrebu za podupiranjem oporavka i konkurentnosti sektora knjiga.

Europska unija podupire sektor knjiga sljedećom kombinacijom instrumenata i politika od financiranja, preko dijaloga do propisa.

Potpora sektoru knjiga u okviru programa Kreativna Europa

Glavni su ciljevi programa Kreativna Europa potpora dostupnosti književne literature u Europi, diversifikacija čitatelja europskih knjiga i jačanje konkurentnosti izdavačkog sektora.

Potpora književnom prijevodu

Programom Kreativna Europa osigurava se sufinanciranje izdavača kako bi se potaknulo prevođenje i objavljivanje knjiga, posebno s manje zastupljenih jezika. Financijskom potporom pokriva se 50 % troškova prevođenja, ali i distribucije te promidžbe među širom publikom. Većina promidžbenih aktivnosti (posjeti autora, festivali, čitanja) organizira se u suradnji s izdavačima, knjižnicama ili književnim festivalima radi jačanja lokalnog/nacionalnog ekosustava knjiga.

Od početka programa više od 320 projekata europskih izdavača odabrano je za prijevod i promidžbu više od 2700 knjiga na 41 jeziku iz cijele Europe. Raznolikost jezika i žanrova u potpunosti odražava jezike i kulturnu raznolikost književnosti u Europi.

Suradnja i platforma za promicanje radova

Osim potpore književnim prijevodima, programom se sufinancira niz projekata suradnje i platformi. Prošli i tekući projekti navedeni u nastavku ilustriraju kako program Kreativna Europa podupire sektor knjiga u cijelom vrijednosnom lancu knjiga, od autora do čitatelja.

 • Razvoj talenata: u okviru projekta CELA (Connecting Emerging Literary Artists) osposobljava se i povezuje 30 novih autora, 80 novih prevoditelja i šest novih književnih stručnjaka, čime se nude veće mogućnosti za manje zastupljene jezike i poticanje promjena.
 • Internetska promidžba i distribucija: European comics paneuropski je digitalni pothvat 13 europskih izdavača stripova iz osam europskih zemalja. Njime se pridonosi promicanju i razvoju europskih stripova i crtanih romana putem nekoliko aktivnosti:
  • stvaranja zajedničkog digitalnog kataloga
  • organiziranja turneja autora i događanja diljem Europe i Sjeverne Amerike
  • izrade internetskih stranica namijenjenih čitateljima stripova i stručnjacima. 
 • Promidžba poezije: platforma Versopolis uspostavljena je 2017., a s godinama se proširila i danas obuhvaća 23 festivala poezije i književnosti u Europi. U okviru platforme i festivala priliku za promidžbu dobilo je 200 autora poezije na 32 različita europska jezika, a više od 1800 njihovih pjesama objavljeno je na internetskim stranicama.
 • Umrežavanje poduzeća: projekt ALDUS (mreža europskih sajmova knjiga) međunarodna je mreža najvećih sajmova knjiga na svijetu (Frankfurt i Bologna), nekoliko nacionalnih sajmova i izdavačkih udruga, s krajnjim ciljem daljnje profesionalizacije europskog izdavačkog okruženja koje se brzo mijenja.
 • Angažman publike: cilj projekta SILO (Socially Inclusive Literature Operations) jest učiniti inozemnu europsku literaturu dostupnom svima. Organizacije iz sedam zemalja izravno surađuju s građanima i potiču izbjeglice, bolničke pacijente, mlade odrasle osobe, zatvorenike, srednjoškolce i starije osobe da književnost dovedu na ulice gradskih periferija, u bolnice i svakome kome bi čitanje godilo.
 • Čitanje i obrazovanje: cilj je projekta READ ON (reading for Enjoyment, Achievement and Development of Young People) zainteresirati mlade za književnost i potaknuti ih na čitanje u kojem mogu primijeniti i svoje digitalne vještine. U okviru tog projekta, koji se sastoji od partnerstva šest zemalja, organiziraju se događanja u školama, na tinejdžerskim festivalima, u barovima i neformalnim prostorima te nude internetska rješenja kako bi se osiguralo da su mladi upoznati s knjigama. Digitalno društvo koje sve brže napreduje trebamo gledati kao priliku da mladi razviju čitalačke vještine koje će im trebati za uspjeh u akademskom, društvenom i poslovnom životu.

Što se očekuje u sljedećem programu Kreativna Europa (2021. – 2027.)

Europska komisija odlučila je ojačati potporu sektoru knjiga u okviru budućeg programa Kreativna Europa povećanjem sredstava za prevođenje i promidžbu knjiga te sektorskom potporom osposobljavanju, profesionalizaciji i umrežavanju u sektoru knjiga.

Nagrada Europske unije za književnost

Nagradom Europske unije za književnost (EUPL) promiču se kreativnost i bogatstvo europske suvremene književnosti u području beletristike. Na taj se način potiču širenje književne literature unutar Europe i zanimanje čitatelja za književna djela iz drugih zemalja.

Nagradu organizira konzorcij Europskog vijeća književnika, Europske udruge nakladnika te Europskog i međunarodnog saveza knjižara, uz potporu programa Kreativna Europa. Zahvaljujući toj nagradi i od njezina prvog izdanja 2008. godine djela 135 novih autora iz 41 europske zemlje prevedena su na nekoliko jezika i tako doprla do novih tržišta.

Dijalog i suradnja s državama članicama i dionicima

Komisija je u stalnom dijalogu sa sektorom knjiga i nedavno je osnovala skupinu za otvorenu metodu koordinacije za višejezičnost i prevođenje, čiji je cilj dati preporuke o tome kako poboljšati dostupnost književnih djela u Europi i ojačati prevoditeljski sektor.

Related resources

The European Union Prize for Literature

This prize puts a spotlight on the wealth of creativity and diversity of Europe’s contemporary literature, particularly in the field of fiction. In this way, it promotes the circulation of literature within Europe and to encourages greater interest in non-national literary works.

The prize is organised by the Federation of European Publishers and the European and International Booksellers Federation, with the support of Creative Europe. Thanks to this prize and since its first edition in 2008, 135 emerging authors from 41 European countries have reached new markets as their works have been translated into several languages.

European Union Prize for Literature

Day of European Authors

The Day of European Authors is a new initiative of the European Commission to connect younger generations with book reading and to help them discover the diversity of European literature. The Day is also an opportunity to emphasise the importance of all the programmes and initiatives already running in individual EU countries to promote reading. The first edition of the Day of European Authors took place on 27 March 2023.

Day of European Authors

Dialogue and cooperation with EU member states and stakeholders

The Commission is in constant dialogue with the sector through, for instance, Open Method of Coordination (OMC) groups bringing together representatives and policymakers form EU members state and practitioners from the book value chain.

OMC report on translation and multilingualism - Translators on the cover report

The EU Expert Group on Multilingualism and Translation published its "Translators on the Cover" report in February 2022 on the role of translators for the cultural and creative sectors and the circulation of books in Europe.

The report proposes recommendations to improve translators’ working conditions and professional developments.

It also includes recommendations on how EU and member states’ public institutions can work together to stimulate the translation and the promotion of European books. The focus of the report is on literary translation, but the expert group gives also key recommendations for the audiovisual and theatre translation sectors.

Future OMC group on libraries

Libraries play a key role in Europe’s democratic, social, cultural, and educational landscape at all levels. The recently adopted EU Work plan for culture 2023-26 endorsed by the culture ministers provides for the establishment of a new OMC group on public libraries to be launched in 2024.

The group will explore the future of public libraries and in particular how to strengthen the multiple roles of libraries as gateways to and transmitters of cultural works, skills and European values.